You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sin medlemstur 11 oktober 2023

Vestfold Slektshistorielag avholdt sin medlemstur 11 oktober 2023

Medlemstur til Byarkivet i Oslo 11. oktober 2023

I stedet for medlemsmøte, ble det arrangert tur for medlemmene til Byarkivet i Oslo. 14 medlemmer deltok.

Vi ble tatt imot av Unn Hovdhaugen og Cecilie Lintoft. De ga en veldig god innføring i hvordan arkivet er bygget opp, hva det omfattet og gode tips og råd til hvordan man praktisk kan benytte arkivet. Etterpå fikk vi omvisning i det omfattende arkivet og noen benyttet også anledningen til besøk på lesesalen.

Byarkivet er den faglige myndighet for kommunens samlede arkivvirksomhet og oppbevarer alt kommunalt arkivmateriale som skal bevares og har ansvar for at dette blir gjort tilgjengelig for publikum.

Byarkivets viktigste personkilder:

 • Folketellinger 1899 – 1954
 • Inn- og utflytningsprotokoller 1901 – 1915
 • Helserådets fødselsmeldinger 1898 – 1988
 • Hjemstavnsregister 1891 – 1916.
 • Skattemanntall – likningsvesenets og kemneren 1680 – 1967
 • Diverse stemmemanntall 1817 – 1945
 • Skolearkiv – klasselister, elevfortegnelser

Det er verd å merke seg følgende:

 • De kommunale folketellingene 1899 – 1954 inneholder mer informasjon enn de statlige folketellingene. Kommunale folketellinger ble gjennomført i flere av de større byene – sjekk om det finnes der det er aktuelt.
 • Klausul for de kommunale folketellingene er 60 år, ikke 100 som for de statlige.
 • Det finnes mye informasjon i kildene nevnt over, som f.eks. fødselsmeldingene. Disse kan finnes frem på bestilling og inneholder mye informasjon om mor.
 • Hjemstavnsregister omfatter alle som på en eller annen måte har vært i forbindelse med myndighetene i forbindelse med utbetalt støtte. Den enkelte måtte avgi forklaring, og disse omfatter mye informasjon – spesielt fordi «hjemstavn»/stedet man kom fra skulle betale støtten. I Digitalarkivet finnes register, men man må ta utgangspunkt i register for å lese selve «forhøret» i Byarkivet.
 • Skattemanntallet er ikke klausulert.

Vi ble veldig godt tatt imot, og forsto at det er god hjelp å få. Lesesalen er åpen tirsdager og onsdager fra 9.00 – 15.00 og torsdager frem til kl. 18.00. Torsdager er også folk fra Slekt og data til stede for å bistå med slektsforskning. Send gjerne bestillinger på forhånd, så finner de materiale frem (men noe er komplisert å finne, og arkivet er godt besøkt, beregn 2-3 uker). Man kan ta med egen pc, og det er tillatt å avfotografere arkivmateriale med digitalkamera.

For å komme dit: Buss nr. 54 fra Jernbanetorget til stopp Møllerveien. Byarkivet har adresse Maridalsveien 3.

 

Byarkivet har også en stor samling kart og bilder.

Det er en god del informasjon i de kommunale folketellingene, som hvor man  kom fra. Tellingene omfattet alle, også beboerne i Drammensveien 1 (Slottet). Her er beboere i 1. og 2. etasje, med H. M, Kong Haakon som den først nevnte.

Oslo-turen ble avsluttet med en veldig hyggelig felles middag. Sosiale treff er viktig!

Tbg. 11.10.23, EU.