You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 12 oktober 2022

Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 12 oktober 2022

Referat fra medlemsmøte 12. oktober 2022

Det var i alt 28 til stede.

Svein Åge Wærhaug-Mathisen ønsket velkommen.

 

Birthe Østergaard Kristiansen, historiker og arkivar ved Jarlsberg Hovedgård, holdt to foredrag:

 

Del 1: Arkivene ved Jarlsberg Hovedgård;

Arkivet er et privatarkiv, dvs. omfatter ikke saker som er knyttet til offentlig forvaltning – dette er arkivert i Statsarkivet på Kongsberg.

Arkivet ble begynt ordnet i 1991 og omfatter i dag ca 115 – 120 hyllemetere. Hovedgård/Stamhuset Jarlsberg er største arkivskaper, og arkivet gjenspeiler virksomheten. Eldste dokument er fra 1609 – yngste 2022, dvs. arkivet er aktivt.

Innsyn: Arkivet er privat og omfattes ikke av lovverk for offentlige arkiv.

Katalog er ikke på nett/er ikke søkbart (etter ønske). Det er ikke åpent, ingen lesesal, ingen besøkstider, MEN man kan søke om besøk/innsyn eller at søk kan gjøres på bestilling. Det gjøres i dag søk og transkribering på oppdrag fra både offentlige instanser og fra private.

Del 2: «Grevinnen som løp sin vei».

Foredraget omhandler grevinne Catharina Wedel Jarlsberg og baserer seg på søk i arkiver og andre historikeres arbeid. Det finnes imidlertid lite om Catharina i arkivet på Jarlsberg, men hun hadde en omfattende korrespondanse som er bevart, spesielt gjelder dette brevveksling med en venninne, Sophie Schulin som holdt til på Fredriksdal på Sjælland og med svigerinnen Louise Wedelsparre. Materialet befinner seg på Rigsarkivet i København.

Catharina var født Catharina von Storm i 1756 og giftet seg 15 år gammel med den  24-årige greve Fredrik Anton Wedel Jarlsberg. Hun fikk etter hvert 10 barn. Hun levde i en tid med mye uro i Europa, med en mann som var diplomat. Familien reiste derfor mye og var bosatt flere steder i Europa. Catharina var en belest og dyktig kvinne som var i sterk konflikt med sin mann, som ble til tider omtalt som «despot».

Foredraget belyste på interessant måte hennes kvinnerolle i datidens samfunn, og hun endte opp med å flykte fra Jarlsberg og sin mann og fikk (uvanlig nok) innvilget skilsmisse med bistand fra sine bekjentskaper med sentrale forbindelser. Hun arbeidet hardt for sine barns fremtid. Catharina døde i 1802.

Noen av hennes barn flyktet også fra sin far, heriblant sønnen Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840) som overtok Jarlsberg etter sin far.

Tbg. 12.oktober 2022, Eli Ulriksen.