You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 10 Oktober 2019

Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 10 Oktober 2019

Medlemsmøtet til Vestfold Slektshistorielag ble som vanlig avholdt i egne lokaler på Nauen gård, Barkåker. Denne høstkvelden trosset 25 medlemmer regnet og møtte forventningsfulle opp for et hyggelig samvær og for å få med seg kveldens tema.

Kvelden ble åpnet ved at kasserer Erik Borge ønsket velkommen og presenterte deretter Kurt Fjellhegn som skulle stå for temaet denne gang.

Kurt og Erik er begge medlemmer av slekts laget og er dessuten dyktige slektsforskere som hver uke på åpningsdagene, yter stor bistand til frammøtte medlemmer og andre som søker hjelp med sine slektstrær.

Kveldens tema var denne gang en gjennomgang av aktuelle deler av nettsiden «Genealogiske linker – Kjappelinker For Slektsforsker» (sveinaage.com.). 
Nettsiden er utviklet av Svein-Åge Wærhaug-Mathisen, nestleder i Vestfold Slektshistorielag, og er av mange synsere hevdet å være den beste nettsiden i landet for amatør slektsforskere. 
I denne unike nettsiden har Svein-Åge samlet alle andre nettsider/lenker som en amatør slektsforsker trenger for å lete fram sine aner. Her ligger for eksempel overgang til Bygdebøker og Skannede Kirkebøker for hele landet, Folketellinger, FamilySerarch, Digitalarkivet, Nasjonalbiblioteket, Aviser, Gravminner, Krig, Sjøfart, Emigrasjon, Utenlandske nettsider, bl.a. Danmark og Sverige sine riksarkiver, og mye, mye mer. Med andre ord, det er unødvendig tid å lete ute på nettet, det holder å bruke nettsiden til Svein-Åge. 
I presentasjonen sin brukte Kurt to personnavn og viste hvordan man kan lete fram informasjon om personen og dennes familie i mange forskjellige nettsider. For første person startet han med å søke i nettsiden «Slekt og Data» for å finne gravstedet til personen. Her var det lagt ut bildet av gravsteinen som ga opplysninger om født og død. Kurt presiserte imidlertid at oppdatering kan variere fra kommune til kommune.  Siden demo-personen var gravlagt i Tønsberg søkte Kurt videre i nettsiden «Dødsfall i Norge» der han fant dødsannonsen med opplysninger om personens familiemedlemmer. Med disse opplysningene for hånden gjorde Kurt videre søk i nettsiden «Vestfold.slekt.no» – Dødsannonser m.m. fra Tønsberg Blad. Innholdet i denne er utarbeidet av slekts-lagets medlem Else Sofie Agelin som gjennom flere år har samlet kunngjøringer i avisen, så som fødsler, forlovelser, ekteskap, jubileer, sølv- og gullbryllup og dødsannonser. Materialet hennes strekker seg fra 1870 – 1982 og fra 2000-. Dataregistreringen er pr. dags dato ikke ferdig. 
Søk her ga mange opplysninger om personens ektefelle, barn og andre familiemedlemmer, og med disse opplysninger, vil man kunne søke videre, bl.a. etter primærkildene i Kirkebok.

For demo-person 2 var ektefellen kun kjent med et kallenavn, og hvor skulle man da søke for å finne henne og hennes familie? Virket utfordrende, men Kurt loset oss gjennom med å starte å søke i Else Sofies dataregistrering. Der fant han opplysninger om ekteskapet, bl.a. ektefelles etternavn og hvor de begge kom fra.
For ektefellens tilfelle var det aktuelt å søke i Oslo, folketellingene for 1910 og 1923, og resultatet ga alle relevante opplysninger som var ønsket om ektefellens familie.

Bygdebøkene som ligger på siden til Svein-Åge, er digitaliserte og er nok mye brukt av medlemmene. Ofte er det kjent hvilken gård slektningen kommer fra og mange opplysninger om denne og familien er å finne her. Ofte et fint sted å begynne. Kurt demonstrerte to måter å søke på, en gammel og en ny, avhengig av hvilken bygdebok som er åpnet. Videre påpekte han at navn i de eldste bygdebøkene ikke er normaliserte. F.eks. kan Hansen blitt skrevet som Hanson, Hansson eller Hansøn, Hanssøn. Han gjorde oss også oppmerksomme på at gårdsnavn er blitt endret opp gjennom årene. Ikke sjelden 4-5 forskjellige navn.  I denne forbindelse henviste han til «Gamle gårdsnavn» som ligger under Gård og Grunn i siden til Svein-Åge.

Nasjonalbiblioteket er etter Kurts mening et spennende sted å søke opplysninger. Det er enkelt å søke på navn, f.eks. «Statsminister Erna Solberg», og videre i f.eks. aviser. Det legges ut et kort utdrag fra den enkelte avis og under bildene framkommer det hvorvidt artikkelen kan åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler eller i Lokalt bibliotek. Kan være morsomt å søke etter seg selv.

Videre presenterte Kurt databasen «Vestfold Slekt» (vestfold-slekt.no). På denne er avskrifter av kilder med personopplysninger fra Vestfold lagt ut, bl.a. kirkebøker, helt eller delvis. Foruten kirkebøker finnes Manntall og folketellinger, Skifter og overformynderi, Skattemanntall og matrikler, Militære kilder, Bygdebøker og dessuten enkelte lenker til andre nettsider som inneholder slekts-data fra Vestfold.

Til slutt gjorde Kurt oss oppmerksomme at ikke sjelden tok slektninger navnet på gården de bodde på som eget etternavn. I et slikt tilfelle registreres NN som etternavn og gårdsnavnet kan registreres i feltet Tittelsuffiks i slekts-programmet.

I pausen midt i møtet var det servert nystekte vafler og drikke, samt at det var solgt lodd til utlodningen. Klokka gikk som vanlig fort når foredraget er relevant og interessant, og det reiser seg mange spørsmål underveis. Erik passet derimot tiden slik at vi fikk rundet av med utlodningen.

Medlemsmøtet ble avsluttet ved at Erik takket for frammøtet og medlemmene på sin side takket Kurt og Erik med stor applaus.