Lagets eget

Opplag 670 Eksemplarer. Trykk Pica Print Service. Distribusjon Posten Norge.

Gjallarhorn Slektshistorisk tidsskrift

Vinteren 1987-1988 kom Finn Abjørn Wang, Nils Sten Christensen, Ragnhild Prøytz og Torbjørn Steen-Karlsen sammen i Tønsberg og blei enige om hvordan vårt nye tidsskrif, som Finn ga navnet Gjallarhorn, skulle være. Finn ble den første redaktøren, Torbjørn redaksjonssekretær og de to andre en redaksjonskomite. Gjallarhorn ble utgitt i 1988-1997 av Slekthistorielaget Vestfold & Buskerud og fra 1997 – Vestfold Slekthistorielaget & Buskerud Slekthistorielag. Torbjørn Steen-Karlsen overtok som redaktør og sendte stafettpinnen videre til Are Skjervik Gustavsen og Pål Magne Bratteli. Neste redaktør ble Kristian Hunskaar og så overtok Egil Theie og Siri Lind Johannessen, og i dag er det Egil Theie som drar i alle spaker. Bladet har kommet ut i 60 unike utgaver med flotte artikler, spennende fagstoff, gøyale konkuranser, mengder av kilder og hundrevis av spennende bilder. I begynnelsen var det spørsmål og svar, noe internett nå har overtatt. Vi har fått gode kritikker fra det etablerte slektsforskermiljøet i Norge og det gir oss en unig mulighet til og få delt genealogisk materiale over hele Norge. Vi vet også at bladet vårt leses i Amerikanske bibliotek. Skulle du sitte inne med noen linjer du vil dele med andre, så er vi alltid interessert, om linjene er fra 1600-tallet eller om de er fra 1950-åra.

Redaktør/Layout

Svein-Åge Wærhaug-Mathisen Neder vei 3 N-3183 Horten vshl@online.no

Gjallarhorn Utgitt av

1988-1997 Slekthistorielaget Vestfold og Buskerud Fra 1997 Vestfold slektshistorielag og Buskerud slektshistorielag

Faste bidragsytere

Kristian Hunskaar - Torbjørn Steen Karlsen - Odd Arne Hellberg - Are S. Gustavsen

Ansvarlig webside

Svein-Åge Wærhaug-Mathisen Nedre vei N-3183 Horten Tlf:99005017 e-post: sveinaagemathisen(a)hotmail.com

Nr 73 2023

 • Innkalling til årsmøte
 • Minneord Gerd Norma Berntsen
 • Isak Abrahamsen Nor(d)mand
 • Anund Østensson og Steinor Torsteinsdotter Kimestads etterslekt i Vestfold
 • Lensmannsgården Fagertun
 • Gunnes i Sandsvær
 • Opphavet til Salomon Jonsen Nes
 • Gårds- og Bygdehistorie i Lunder på Ringerike
 • Medlemsinformasjon fra lagene
 • Jordfestelse, jordpåkastelse og begravelse – litt om bruk av begrepene
Gjallarhorn 72

Nr 72 2023

 • Foreningsinformasjon~Nes i Sandeherred & Mannsnavnet Timand
 • Vestre Nes i Sandeherred – øvre Såtvedt i Sandsvær – Tanrandrød i Andebu og Nordre Kverne i Arnadal
 • Etterkommere av David Sinclair fogd i Buskerud og Eiker
 • Et tidsbilde fra barndom og oppvekst i Tønsberg-distriktet under og etter 2dre verdenskrig
 • En grav i Swakopmund
 • Hurum gårds- og slektshistorie
 • Et lite dykk i Vestfold slektssenters bibliotek
 • Høstens møteprogram i VSHL og BSHL
Gjallarhorn 71

Nr 71 2022

 • Torbjørn Steen-Karlsen: Dyre Sevaldsens etterkommere i Vestfold del 4
 • Liv Julsrud Pedersen: Fra svensk bergverksindustri til slekter i Svelvik i Vestfold
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbindelser Lier – Eiker – Sande – Ramnes del 4
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Horntvet i Lardal
 • Laila Hynne: Fra Fredrikstad til Larvik
 • VSHL & BSHL: Referater
 • Kåre Torgersen: Felttoget i Norge 1940 del 1
 • Kåre Torgersen: Felttoget i Norge 1940 del 2
 • Erik Bjune: “Herstad-bokens mor” 55
 1. Kjær: Fortegnelse over Hartvig Krummediges norske Jordegods
Gjallarhorn 70

Nr 70 2022

 • Æresmedlemmer i Vestfold slektshistorielag 4
 • En gammel bok om Selvik på Hurum (1902), og noen nye funn om den gamle slekten
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tarald Brekke og Tarald Brekke To forskjellige personer 17
 • Erik Borge: Mine Besteforeldre fra Ramnes 29
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Dyre Sevaldsens etterkommere i Vestfold del 3 41
 • Gerd Norma Bertsen : Møte med Amerika og Kjell 50
 • Kåre Torgersen: Kravik og hendinger både i og utenfor Norge mellom 1066-1550 53
 • Lags informasjon: Referater og annet informasjon 68

DEL 2

 • Horgen i slagen
 • DNA og YDNA-testing Min Hedrum Hg N-Y17416
 • DNA-forskning i reg av Buskerud slektshistorielag

Nr 69 2021

 • Svein-Åge Wærhaug-Mathisen: Minneord Egil Theie
 • VSHL & BSHL: Innkalling til årsmøte
 • Eli Ulriksen: En julehilsen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Fr  Prytz på Røros Kobberverk til Pryds på Konnerudverket ved Drammen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Borgerbok for Tønsberg 1661-1734
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Borgemester i Tønsberg, Gunder Olsens slekt
 • Eli Ulriksen: Peter Wessel Tordenskjolds «etterkommere» – familiemyte eller fakta?
 • Odd Arne Helleberg: «Herra Anders på Skaraberg»
 • Gerd Norma Bertsen: Møte med Amerika og Kjell
 • Carl Müller: Salomon Jonsen (ca 1734-1822)
 • Torgrim Redalen: Y-Haplogrupper, utbredelse i Europa og Norge
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Jon Olsen Otterstis etterslekt
 • Torbjørn Steen-Karlsen: En husmann og hans ettrerslekt, uteglemt i Våle bygdebok
 • Borgine Oseth Nilsen: Buskerud Slektshistorielag Årsberetning for 2020
 • Odd Arne Helleberg: Barmen mellom øst og vest

Nr 68 2021

 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjedde, Makrell, Ørret, Laks og Sild i byen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbindelser Lier – Eiker – Sande – Ramnes del 3
 • Odd Arne Helleberg: Sandsværs første kjente bergmann
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Hammersmedmester Jakob Pedersen Tives slekt
 • Torkel Fagerli: Anthonsen-slekten ved Jarlsberg Verk i Skoger. En gren av Skott-slekten fra Røros Svein Davidsen: DNA og DNA-testing – en oppdatering
 • Torgrim Redalen: Bobrødrene fra Gulsvik – med støtte av DNA-testing i slektsforskning
 • Eli Ulriksen: Fra årsmøtene i VSHL
 • Gustavsen: Bygdebokforfatter Terje Østro (1949–2020) – ved det endelig punktum

Nr 67 2020

 • Prosjektrapport fra BSHL
 • DNA Gulsvik
 • Dyre sevaldsens etterkommere i Vestfold
 • Del 2 Mari Vemundsdatter Stangebys etterslekt
 • Etterkommere etter Finner fra “Finnemarka i Modum”
 • Brunlanes-lensmannen Antonius Jansens slektstre

Nr 66 2020

 • Torgrim Redalen: Buskerud Slektshistorielag om Bobrødrene fra Gulsvik med støtte av DNA-testing i slektsforskning
 • Maureen Ann Mathisen: Fra vårens møteprogram i VSHL
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slekten Heckelmann – Heckel¬man – Heckelmand – Hekkel¬mann
  • Hechelman i Buskerud og Vestfold
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slekten Vibe
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Deccop – Decop – Thekop – Tekop
 • Odd Arne Helleberg: En godt skjult familiehemmelighet
 • Jonn Harry Eriksen: Ole Einar Bjørndalens aner
 • Egil Theie: Noen kilder fra SSB -Dissentere og andre kilder
 • BSHL: Fra årsmøtet
 • VSHL: Fra årsmøtet
 • Are S. Gustavsen: Minneord over Thorleif Solberg
 • Møteoversikt høsten 2020

Nr 65 2020

 • Innkalling til årsmøtene i BSHL og VSHL
 • Buskerud Slektshistorielag: Om prosjekt DNA-testing i BSHL
 • Buskerud Slektshistorielag: Gården Kravik i Nore
 • Buskerud Slektshistorielag: Fra høstens møteprogram i BSHL
 • Maureen Ann Mathisen: Fra høstens møteprogram i VSHL
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Borgermester i Tønsberg, Gunder Olsens slekt.
 • Odd Arne Helleberg: Avstand ingen hindring.
 • Egil Theie: Skiftene forteller
 • Kristian Hunskaar: Bjuerød i Andebu på 1600-tallet
 • Svein-Åge Wærhaug-Mathisen: Minneord over Kurt Fjellhegn, 1953-2019
 • Møteoversikt våren 2020

Nr 64 2019

 • Fra vårens aktiviteter i Buskerud og Vestfold
 • Torbjørn Steen-Karlsen Ingeborg “Vemundsdatter” Helgelands etterslekt
 • Are S. Gustavsen Svarterud i Skoger 1664: Alle barna på ett brett?
 • Torbjørn Steen-Karlsen En slekt Koch i Tønsberg
 • Egil Theie Sakefall i Tønsberg len 1614 – 1773
 • Odd Arne Helleberg Ingeborg Marie Andersdtr’s “annus horribi-I is”
 • Fra årsmøtene i BSHL og VSHL

Nr 63 2019

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Maureen Ann Mathisen: Fra høstens arrangementer på Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbindelser Lier – Eiker – Sande – Ramnes – Del 2
 • Sten Høyendahl: Gul Gubberud på Modum og hans etterslekt
 • John Harry Eriksen: Glassblåsere. Etterkommere etter James Keith
 • Egil Theie: Rettelse til artikkel om Ulabrand i nr 62
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tveiten i Sem – en rettelse til nr 62
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gunnestad i Våle
 • Møteoversikt våren 2019

Nr 62 2018

 • Egil Theie: Flere kilder tilgjengelig på Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbin deiser Lier – Eiker – Sande – Ramnes. Del 1.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Angrimslekta i Tønsberg. Gården Duerød
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tveiten i Sem
 • Maauren Mathisen: VSHL’s tur til Vestfoldarkivet
 • Odd Arne Helleberg: – Når en må hjelpe fakta
 • Svein Davidsen: Nye DNA testresultater tillater sammenkobling av generisk og tradisjonelle anetre
 • Jonn Harry Eriksen: Glasspuster – Wentzel-slekta. En del etterkommere
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Ulabrand
 • Minneord over Jan H. Anthonisen
 • Beretning og regnskap for Vestfold Slektshistorielag

Nr 61 2017

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Øvre Mørk i Sylling anneks, Lier
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Et skifte på Kroks-Rom i Slagen
 • Rune Helland: Tangsrød i Borre, Undrumsdal og Sem
 • Jonn Harry Eriksen: Etterkommere etter Thor Tømmermann i Vestfossen
 • Odd Arne Helleberg: 60 års tautrekking – Striden om Evju østre 1624-1682
 • Minneord om Erling Granholt og Eidi Christensen Herron Brazier

Nr 60 2017

 • VSHL på tur til arkivene i Kongsberg.
 • Anne Marie Steenberg Jonassen: Eikværing var med å bygge den første norsk-lutherske kirke i Amerika
 • Svein Davidsen: Harald Hårfagre, vår ane?
 • Odd Arne Helleberg: “Hvem tror du at du er?”
 • Astrid K. Natvig: Iver Knudsen Saga/Rotefoss, Trollmannen fra Finnemarka og hans barn
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bruserød i Nykirke – og løsningen på «Alf på Nordre Skåne i Borre»
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tillegg til Gjert Olsen Adals slekt
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bakke i Nykirke
 • Jonn H. Eriksen: Familiedrama i Vestfossen i 1873
 • Egil Theie: Steinbjørnrød i Borre
 • Årsberetning, referat fra årsmøte, regnskap Buskerud Slektshistorielag
 • Årsberetning, referat fra årsmøte, regnskap Vestfold Slektshistorielag
 • Møteoversikt høsten 2017

Nr 59 2016

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Kurt Fjellhegn, Svein Åge Mathisen, Torbjørn Steen-Karlsen: På familiebesøk “över gränsen”
 • Kurt Fjellhegn, Svein Åge Mathisen, Torbjørn Steen-Karlsen: Tjøme digitale bygdebok “Hjelp oss å gjøre historien levende”
 • Egil Theie: “Nye” Nauen Slektssenter er klar
 • John Ludvigsen: Om Slekt og Data Vestfold
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husvik og Søndre Nes på Bytangen. Del 2.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slekten Bruu fra Vestfold. Og navnene Otterbech og Stangeby i Tønsberg
 • Lars Stavehaug: Pukerud i Hol
 • Kåre Torgersen: Møte med indianerne
 • Are S. Gustavsen: Båtsmenn til Bremerholm på 1600.tallet
 • Henrik A: Eddie: Tollef Amundsen og en etterkommergren fra Tønsberg til Boston
 • Kristian Hunskaar: Skredder Sigfred Kaspersens familie

Nr 58 2016

 • Barbro Bredahl: Møter på Nauen i våres
 • Egil Theie: Vi pusser opp pa Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husvik og Søndre Nes på Bytangen. Del 1. Den eldste historien
 • Torkel Fagerli: Gunder Sigfredsen på Søndre Sunde i Sandar
 • Egil Theie: Kommentar til artiklene om Christen Klemmitz
 • Jonn H. Eriksen: Herman Theodor Wildenvey – Mjøndalens ”nasjonalskald”og store stolthet.
 • Laila Hynne: Fra gård til gård i Høyjord
 • Torbjørn Steen-Karlsen: En slekt Møller i Tønsberg
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tor Apenes kone trolig funnet
 • Egil Theie: Unionsskatten jul 1637 for Eiker
 • Årsmøtereferat Buskerud Slektshistorielag
 • Årsberetning, regnskap mm for Vestfold Slektshistorielag

Nr 57 2015

 • Barbro Bredahl: 10 år på Nauen – Jubileumsfest
 • Egil Theie: Økende aktivitet på Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Kristen Clemmitz – Store Stang i Slagen – Del 2
 • Jonny H. Eriksen: Aase Corneliusdatters, “de gode geners mor”. Et gledelig unntak på Modum fra elendigheten i tidligere tider
 • Jonny H. Eriksen: Erik Evensen Rygh, en av arbeidslivets virkelige riddere. Eikværing som satte spor etter seg i Modum
 • Odd-Arne Helleberg: Omkamp om Bø 1702-1705
 • Lasse Vråle: Oldbrevet om Hoetvedt i Sandsvær datert i 1476 foreligger i to utgaver.
 • Lillian Aarholt, Vibeke Eeg-Henriksen, Anne Tveito og Brita Nordberg: Skifte etter Maren Christophersdatter på Aarholt i 1706
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tobakkspinnerslekten Tufte i Tønsberg
 • Kåre Torgersen: Tiden etter felttoget 1940, Milorg og freden
 • Møteoversikt høsten 2015

Nr 56 2015

 • Mentor-tilbud i VSHL
 • Fotokurs på Nauen i september
 • Kristian Hunskaar: Nytt om Sigfred-ætta i Sandar
 • Francesca Hendrickson, USA; Gerd Rabben, Norge; Svein Davidsen, Sveits: Jakten etter stamfaren til fire menn i Hallingdal
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Kristen Clemmitz – Bastøybonden som ble bosatt i Åsgårdstrand
 • Are S. Gustavsen: Om å forstå faglig kritikk
 • Jonn Harry Eriksen: Myten om finnene i “Finnemarka” mellom Modum, Lier og Eiker.
 • Inger Lise Skjervik Gustavsen: Bent Hansen på Teien i Sande og hans musikalske familie
 • Minneord over: Arne Einarsen Enne, Georg Iversen og Turid Horpen
 • Egil Theie: Nauen Slektssenter 10 år
 • Årsberetning, regnskap mm for Vestfold Slektshistorielag
 • Nye vedtekter for VSHL vedtatt 7.4.2015
 • Årsmøtereferat Buskerud Slektshistorielag
 • Møteoversikt høsten 2015

Nr 55 2014

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Barbro Bredahl: Åpen dag på Fagertun på Nøtterøy
 • Jonn Harry Eriksen: Vellykket foredragskveld på Temte Gård
 • Torkel Fagerli: Rådmann Simen Christensen i Tønsberg og hans slekt
 • Odd-Arne Helleberg: Ljøterud-slekta over tre fylker
 • Jonn Harry Eriksen: Det tragiske mordet på Rygh i 1927
 • Kåre Torgersen: Familiene Hansen Holst, Glassmester Samuel Petersen og Storhoff fra Kongsberg og skomakerfamilien Hesler fra Skien
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektene Egger(tz), Album, Gjersø, Figtenberg, Zimmermann, Bang. Borgere av Tønsberg by.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Peder Tollefsen “Limbrenners”.
 • Torgrim Redalen: Useriøs kritikk av Are Gustavsen i Gjallarhorn nr. 54
 • Møteoversikt våren 2015

Nr 54 2014

 • • Barbro Bredahl: VSHL’s på besøk på Statsarkivet i Kongsberg
  • Siri Lind Johannessen: Heraldikk
  • Odd-Arne Helleberg: En innfløkt arvesak: Ætta fra Li søndre og Hedenstad i Sandsvær
  • Are S. Gustavsen: En middelalder som aldri fantes: Uholdbare eksempler fra Torgrim Redalens presentasjon av fortiden
  • Kristian Hunskaar: Bidrag til Sandefjord-slekta Reinerts historie
  • Thorbjørn Steen-Karlsen: Reidar på Vold i Nykirke
  • Protokoll fra årsmøte i VSHL
  • Årsberetning for VSHL
  • Valg og kontingenter for VSHL
  • Regnskap for VSHL for 2013
  • Årsmøte for BSHL
  • Møteoversikt høsten 201

Nr 53 2014

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Siri Lind Johannessen:: En helt alminnelig onsdag i slektssenteret på Nauen
 • Barbro Bredahl: Medlemsmøte i VSHL på Nauen
 • Are S: Gustavsen: Kvinners rettslige stilling på 1600-tallet – noen eksempler fra by og land
 • Torgrim Medalen: Kane-slekten, segl og eiendommer
 • Jan Sigbjørn Larsen: Skomakermester Lars Larsen Larvik
 • Kristian Hunskaar: En feilidentifisering på Holmen i Sandar
 • Kristian Hunskaar: En stump av et skifte
 • Kristian Hunskaar: Helge Jensen Brønnums andre kone
 • Kristian Hunskaar: Kristen Helgesen på Engø i Sandar og hans slektskrets
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Vik i Sem – Horten i Borre og navnet Brynte
 • Navneindeks
 • Møteoversikt våren 2014

Nr 52 2013

 • Barbro Bredahl: Sommertur til Falkensten Bruk og Løvøya kapell
 • Egil Theie: Tur til Midgard og Gildehallen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjert Olsen Adals slekt
 • Kåre Torgersen: Fra kongens København til Sandsvær
 • Jonn Eriksen: Fattiges grav – Den gang “perleporten” ikke var like bred for alle
 • Brita Nordberg: Skifte på Aarholt i 1703
 • Svein Davidsen: Hvem var stamfar til disse familiene?
 • Torkel Fagerli: Slekten Børnich fra Drammen
 • Siri Lind Johannessen: xe “Edvard Munch”Edvard Munch – far til tvillinger?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: xe “Jon Borgersen”Jon Borgersen Søndre Bø i Slagens etterslekt
 • BSHL’s årsmøte 2013
 • VSHL’s årsmøte 2013
 • Navneindeks
 • Møteoversikt høsten 2013

Nr 51 2012

 • Innkalling til årsmøte i BSHL
 • Innkalling til årsmøte i VSHL
 • Bethen Dehli: Fotogruppa på Nauen
 • Siri Lind Johannessen: “Sommerfugl i vinterland” Om fargede innvandrere i Norge i gamle dager
 • Torkel Fagerli: Presteslekten Aurelian fra Gulle-Rauan i Hedrum med forbindelse til slekten Holst i Holmestrand
 • Sten Høyendahl: Gudbrand Spone på Modum og hans døtre
 • Torgrim Redalen: Toralde, kong Magnus Håkonsens frende
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy – del 3
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Den mystiske Salomon Jonsen Fukla/Nes/Rønningen. Et skritt nærmere en løsning?
 • Jonn H. Eriksen: Astri Gudal Gulbrandsen, til minne
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Til minne om Finn Asbjørn Wang
 • Navneindeks
 • Forord
 • Jubileumsstoff:
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Mine minner i laget
 • Jan Anthonisen: En dugnadstid
 • Siri Lind Johannessen: Mine to år som leder i VSHL
 • Ledere og redaktører gjennom 25 år
 • Barbro Bredahl: VSHL’s jubileumsfest
 • Egil Theie: VSHL’s nye æresmedlem
 • Maya Lillemoen: Leder i BSHL
 • Maya Lillemoen: Jubileumsfest i BSHL
 • Kristian Hunskaar: Sju år med Gjallarhorn
 • Are S. Gustavsen: Gjallarhorn 1995-2002 – En slektslitterær forvandling
 • Siri Lind Johannessen og Egil Theie: Redaktører i jubileumsåret
 • Artikler
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy, del 2
 • Vidar Røhne Nilsen: En Familiebeskrivelse
 • Lagsstoff
 • Årsmøte i VSHL
 • Årsmøte i BSHL
 • Møteoversikt VSHL høsten 2012
 • Møteoversikt BSHL høsten 2012
 • Kildeavskrifter
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerdsmantallet Nes i Hallingdal 1528
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerden 1528, lensregnskap 1560-61 for Flå
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Skattemanntall Numedal 1560
 • Jan Fr. Lysaker Engedahl: Bygningsskatt Eiker 1593
 • Jan Fr. Lysaker Engedahl: En godssamling på Eiker 1605

Jubileumsutgave

Nr 50 2012

 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gammelt fra Sandsvær 1652
 • Leif Thingsrud: Strandsittermanntallet 1661-1664
 • Astri Gudal Gulbrandsen: Leiehusmanntallet Bragernes 1662/1663
 • ??: Manntallet for Røyken 1664
 • Erik Bjune: Fødte og døde menn i Hurum og Strømm 1665
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1682-1696
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1696-1710
 • Jens Petter Nielsen: En drapssak fra Ål 1690-1691
 • Gotfred Holo: Kirkebok for Modum 1768
 • Tore Hermundsson Vigerust:: Svensker på Strømsø 1808
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 1
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 2
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Auksjonsplakat fra Fossnes 1845
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Fantefortegnelsen 1845
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1820-1828, del 1
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1829-1858, del 2
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 3
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 4
 • Tore Jørgen Løwe: Ligningen for Larvik 1875

Nr 49 2011

 • Buskerud Sleksthistorielag: Innkalling til årsmøte i BSHL
 • Vestfold Sleksthistorielag: Innkalling til årsmøte i VSHL
 • Johnny Eilers: VSHL’s høsttur til Bolærne
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Folket på Nordre Nes i Slagen – et tillegg
 • Torgrim Redalen: Svar til Odd Arne Helleberg
 • Lillian Marie Aarholt: BSHL og VSHL’s første historie
 • Jan Sigbjørn Larsen: Husmannsplassen Tangen under Aker på Sem
 • Rune Helland: Tor Amundsen på Øvre Ås i Nykirke
 • Siri Lind Johannessen: Slavehandel – Historiens største folkevandring
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy – del 1
 • Are S. Gustavsen: Koppskatten 1645 for Tønsberg by
 • Are S. Gustavsen: Noen folk i «Drammen» 1645
 • Redaktørenes juleord
 • Navneindeks
 • Møteoversikt høsten 2012

Nr 48 2011

 • Ombygging på Nauen- gave fra Sparebank 1 Buskerud/Vestfold
 • En kvinne i mannsklær
 • Gunvor Ruberg – odelsjente og karrierekvinne
 • Bokomtale: “Vore fælles aner”
 • Slektsbook?
 • Noen storgårder i Lardal
 • Fellestur med VSHL og BSHL
 • Et Ramnes skifte med relevans for Eiker
 • Smedslekt i Hedrum
 • En vellykket svenskeinnvandrer til Eiker
 • Celebriteter med røtter i Eikerbygdene
 • Folket på Nordre Nes i Slagen, en gren av slekten fra Holm
 • Årsmøte i BSHL og VSHL
 • Møteoversikt høsten 2011

Nr 47 2010

 • Redaktørens juleord
 • Julemat på alle fat
 • Det nye Slottsfjellmuseet
 • Blir Søndre Linnestad gård i Re verdensberømt
 • Hvordan presentere slektsforskning
 • Nye digitale kilder på Digitalarkivet
 • Ny gårds-og slektshistorie for Hurum
 • Tradisjonell genealogi og DNA-tester for å spore anene
 • Gåten Martine Madsdatter Lind
 • Fattiggårene
 • Etterkommere av Engebret Gjøgri i Hillestad
 • Ola rumpedrenger på Berg i Hof
 • Anders Torsbys tragiske død
 • Jordeiende Tønsbergborgere i 1644
 • En prestemorder, en stråmann, en drapsmann og en sølvfinner
 • Nekrolog over Tore H. Vigerust
 • Møteoversikt våren 2011

Nr 46 2010

 • Lillian Skow: Litt av hvert om “Størst av alt”
 • Drammen Gotisk-gruppe: Commandersersjanten og den fryktelige konen hans
 • Tove Andresen: Besøk fra Amerika
 • Erik Bjune: Norske Gardsbruk for Vestfold
 • Sten Høyendahl: Overn i Modum – gårdshistorie til revisjon
 • Skjelland i Andebu-Ola Nilsen og hans slekt
 • Kristian Hunskaar: Åsulv-ætta på Skjelland i Andebu
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Saltmester Jørgen Eliassen Steen og hustru Anne Maries etterslekt
 • Egil Theie: Stockmann i Stokke
 • Årsmøte i VSHL
 • Møteoversikt høsten 2010

Nr 45 2009

 • Siri Lind Johannessen: Avskjedsintervju med en avholdt redaktør
 • Siri Lind Johannessen: En jernkvinne i joggesko
 • Siri Lind Johannessen: Verdt å vite om gravsteder og kirkegårder
 • Siri Lind Johannessen: Lagenes fellestur til Åsgårdstrand
 • Egil Theie: VSHL’s tur til Bjerkøy
 • Egil Theie: Litt om Bjerkøys historie
 • Kort og godt
 • “Tingene forteller” i bok eller på data
 • Utvandringen til Amerika
 • Tor Bjørviks bok om Sanderfjordgårdere
 • Nytt om Nauensenteret
 • De nye redaktørene
 • Skifteprotokoller på nettet
 • Slektsforskerdagen i Vestfold
 • Kristian Hunskaar: Ei slekt fra Sletholt i Kodal
 • Kristian Hunskaar: Nils skredders slekt fra Andebu
 • Lisbeth Akerholt: Referat fra jernverkshistorisk seminar 28.-30.august 2009 i Bærum og på Bogstad
 • Rune Helland: Store-Dals slekta i Høyjord
 • Utvandring fra Høyjord og Andebu 1851/1852
 • Kristian Hunskaar: Slekta Sletsjø fra Larvik
 • Laila Hynne: Anne Joensdatter ca 1667-1707 på Nordre Hvaal i Lardal

Nr 44 2009

 • Siri Lind Johannessen : Julehuset på Nauen
 • Aina Aske: Grevskapstiden i Vestfold
 • Kort og godt
 • Norske Falne og omkommede under 2.verdenskrig, søkbare databaser
 • Mattis Eftedahls patronym avslørt
 • Kristian Hunskaar: Presenterte Vestfold-slekt.net
 • Astrid K Natvig: Steffen & Malen på Svarteberg i Lier – et slektsmysterium
 • Rune Helland: Sjulsønnene i Våle
 • Støtt Vestfold Slektshistorielag når du tipper
 • Bjørn J Rosenberger: Folketall i Vestfold & Buskerud
 • Are S Gustavsen: Skoleholderen fra Gausdal: Tore Andersson Kviberg – et 1700 talleksempel fra den innenlandske migrasjon
 • Kristia Hunskaar: Flesberginger på Burvall i Kodal
 • Arne Bechmann: Hvalfangstmøte 7.oktober 2008

Nr 43 2008

 • Siri Lind Johannessen: Langveisfarende til Nauen
 • Siri Lind Johannessen: Om “å forvalte felles hukommelse for ny erkjennelse!”
 • Kristian Hunskaar: Folketellinga 1865 for stokke komplett
 • Lisbeth Akerholt: Jernverksseminar ved Næs Jenverksmuseum
 • Torkel Fagerli: Lindgaard, Frisler, Skarbo, Stockmann, Firing & Lang
 • Kristian Hunskaar: Nytt om Firing-slektas mødrenes opphav.
 • Hans Mathisen: Dampskipskaptein Petter Amundsen Sundt (1844-1907) og hans slekt
 • Lailla Hynne: Anders spillemann i Sandeherred
 • Andebu-bygdebøkene digitalisert
 • Kristian Hunskaar: Hvem var Anne Reiersdatter på Møyland i Andebu?
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-slekt
 • Kristian Hunskaar: Rekonstruksjon av arveoppgjøret etter Jens Brønnum i Sandeherred
 • Nye bygdebøker for Ål
 • Kristian Hunskaar: Hvilken Andebu-prest var Daniel Pedersen på Vestre Hasås i Kodal sønn av?
 • Gerd Salvesen til minne 1937-2008
 • Siri Lind Johannessen: samarbeidesrådet for historielagene i Vestfold

Nr 42 2008

 • Siri Lind Johannessen: VSHLs medlemsmøter vinter 2008
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Nytt i Slekthistoriesenterets bibliotek.
 • Lars Harald Alstadsæter: Ny giv for lokalhistorie i Andebu
 • Siri Lind Johannessen: En amerikaner som har funnet sine norske røtter
 • Kort og godt
 • Norske gårdsbruk: antagelig mest lest etter bibele.n
 • Mette Rusletvedt i Stokke
 • Barbro Bredahl: Nøtterøy i fokus
 • Odd Arne Helleberg: Omkring Skønneætta fra Nore
 • Kristian Hunskaar: Tinglysningsmaterialet- og så lensregnskapene?
 • Lisbeth Akerholt: Smedslekten Boveng i Norge & Sverige
 • Rune Helland: Thale Olsdatter Fossøla i Nykirke – ikke en, men to personer
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannslekter på Nøtterøy: Glarmester Simon Pedersen Bergsøens slekt
 • Are S.Gustavsen: Om Revå i Sande (1578). Sjur Eilivsson – glemt stamfar for slektene på Herkjeft, Kjeldås og Sando?
 • Rolf Ivar Bredahl til minne 1946 – 2006
 • Vestfold Slektshistorielags forum

Nr 41 2007

 • Inger Lise Hauge: Foredrag om innvandringen til Drammen
 • Arne Bechmann: Bildekavalkade fra VSHLs arrangementer i desember
 • Kort og godt
 • Aner fra Bohuslän
 • Firlinger fra Sem 1745
 • Terje Østro: Svar på “Bobødrene fra Gulsvik og Skjønne og deres slektsforhold”
 • Torgrim Redalen: Svar på Terje Østros innlegg
 • Kristian Hunskaar: Kongens fortjenestemedalje i gull til Gunnar Christie Wasberg
 • Tore Hermundsson Vigerust: Svensker på Strømsø 1808
 • Svein Davidsen: DNA-test som mulig verktøy i slektforskning
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av ? Del III
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Nye oppdagelser rundt Jens Brønnum
 • Odd Arbe Helleberg: Ei storhundreårstrette
 • Erik Bjune: Født & døde hannkjønn i Hurum og Strømm i 1665
 • Minneord Thor Kristian Thorsen 1923-2007

Nr 40 2007

 • Siri Lind Johannessen:Romanifolket- et frihetselskende folk, men forfulgt og hatet
 • Kristian Hunskaar: Kirkebøkene er bare begynnelsen
 • Kristian Hunskaar: VSHL med omarbeidede nettsider og slektsforum
 • Kristian Hunskaar: Kirkeboka for Eiker transkribert
 • Kort og godt
 • Ketil Firing Hansen: Faddere viser vei
 • Are S. Gustavsen: Åros l: En “Friis-slekt” fra Røyken med etterkommere på Vestre Lærum i Sande
 • Are S. Gustavsen: Åros ll: Hvordan bruke en bygdebok- Røyken bygd før og nu
 • Gunnar Nicolaisen: PÅ jakt etter Marie Larsdatter
 • Torgrim Redalen: Bobrødrene fra Gulsvik og Skjønne og deres slektsforhold
 • Kristian Hunskaar: En slektskrets knyttet til Nedre Møkkenes i Skjee
 • Lagsider
 • Spørsmål og svar, hvem forsker hva!
 • † Arne Tollefsen 1916-2006

Nr 39 2006

 • Turid Horpen: Tur til gamle Fiskum kirke
 • Kristian Hunskaar: Last ned Hole Bygdebok fra nettet.
 • Barbro Bredahl: Lette etter norsk familie – og fant den
 • Kort og godt
 • Anders Jahres morsslekt
 • Christen Simensens barn
 • Kasper Olsen Bergsøen på Nøtterøy – ikke nøttlending
 • Maya Lillemoen: Ranvik-familien i Hurum
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av? Del II
 • Kristian Hunskaar: Kan vi få mer variert stoff i Gjallarhorn?
 • Kristian Hunskaar: Skatvet i Andebu – to kommentarer
 • Are S. Gustavsen: Åsnes fra Sande – en jordegodsmosaikk?
 • Odd Arne Hellberg: Ætta fra Skjønne i Nore
 • Kristian Hunskaar: Hans Guttormsen på Steinsholt i Stokke

Nr 38 2006

 • Maya Lillemoen: Samarbeide mellom Buskerud Slektshistorielag og DIS-Buskerud-Drammen
 • Kristian Hunskaar: Borre bygdebok digitaliseres
 • Kristian Hunskaar: Innspurten for nye Ål bygdebok
 • Kristian Hunskaar: Amerikaner søker informasjon om forlis
 • Kort og godt
 • Lindgaard-slekten fra Sandefjord
 • Feilplassert i “Sigfred-ætta”
 • Are S. Gustavsen: Mari Hansdatter fra Eiker og dødsfallmeldingene
 • Arne Tollefsen 90 år
 • Kristian Hunskaar: Arv & ætt på søndre Bjerke i Hedrum
 • Torkel Fagerli: Trelasthandler Christen Simensen i Sandefjord – og litt om Coldevin, Giedde, Mørch, Lem m.m
 • Laila Hynne: Ole Ellefsen på Tangen under Bergan i Hedrum og Hans familie
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Skatvedt i Andebu
 • Odd Arne Helleberg: Fyndarfossen forteller slektshistorie – del 2

Nr 37 2005

 • KH: Vestfold Slektshistoriesenter åpnet
 • EJB: Medlemsåpning 20 august
 • Barbro Bredahl: Vestfold Slektshistorielag på Sverigetur
 • Kort og godt
 • Augustinius slekten på Åserud i Skoger kom fra Eiker
 • Opphavet til slekten Paust i Sandefjord
 • Ole Thommeson Pausts andre kone
 • Slekte Zetlitz i Norge
 • Rune Blix Hagen: John Cunningham – admiral, lensherre og heksejeger
 • Kristian Hunskaar: Forskningsstatus rundt navnet Schøller i Hedrum
 • Torbjørn Steen-karlsen: “En Kvinnebibels” (slekts)-historie
 • Arne Tollefsen & Are S. Gustavsen: Hvem var egentlig Nettas aner?
 • Til medlemmene i Vestfold Slektshistorielag
 • Odd Arne Hellberg: Fyndarfossen forteller slektshistorie – del 1
 • Kristian Hunskaar: Ætlinger av Margrete Gulliksdatter på Søndre Hellenes i Hvarnes
 • Tore Jørgen Løwe: Ligningen for Larvik 1875

Nr 36 2005

 • Sigmund Mossige: Svenskeinnvandringen i Norge
 • Lisbeth Akerholt: Kan vi spore vestfoldslekt tilbake til Hansaslekt fra Bergen?
 • Jørn Olsen: Hvor stammer Rejer-ættene i Kvelde sogn i Hedrum fra?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Stulen i Andebu
 • Odd Arne Hellebreg: Bjerknes-evju-slekta – del 3
 • Odd Arne Hellebjerg: Skjelvor – et sjeldent navn
 • Are S. Gustavsen: Om Skjerven og Stufsrød i nr.35 tillegg og rettelse
 • Minneord: Odd Sando
 • Kort og godt
 • Mikkel Andersen fra nordre Stavnum i Stokke
 • Et skifte på Sjue i Vassås 1679
 • Grøn og Smidth
 • Worm på Østre Halsen.

Nr 35 2004

 • Siri Lind Johannessen: Vestfold slekthistorielags aktiviteter juni-desember 2004
 • KH: Ny spalte: Kort & godt
 • Lisbeth Akerholt: Jernverksslekter og vallonere i Hedrum
 • Rolv Hunskaar: Fra Nordfjord til Vestfold
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen Langeby i Sandar sønn av?
 • Erling Granholt: Anders Jahre – om hans slekt
 • Torkel Fagerli: Mer om slekten Grøn fra Vestfold
 • KH: Artikkelforfatter Torkel Fagerli
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-Evju-slekta – del 2
 • Are S. Gustavsen: På spor av Skjervenslekt?
 • Are S. Gustavsen: Inger Stablum på Eiker – en mer sannsynlig Olsdotter fra Skjerven
 • Torbjørn Stenn-Karlsen: Viulsrød ved Skoppum i Borre
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tillegg og rettelser til eldre artikler

Nr 34 2004

 • KH: Nye ledere i begge fylker
 • Leif Biberg Kristensen: Marthe Christensdatter fra Solum – død på Trolldalen i Andebu 1830
 • Erling Granholt: Hans Holmen (1878-1958) – billedhugger og kunstmaler
 • Siri Lind Johannessen: Besøk på Midgard og Borrehaugene
 • Kristian Hunskaar: Var Tolv Steinsholt fra Haughem?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Vålebonden Ole A. Klavenes’ etterkommere
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Ola Bjelland og Ola Skjelland – samme person, men likevel feil
 • Kristian Hunskaar: Gard Reines to døtre
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-Evju-slekta – del 1
 • Are S. Gustavsen: Lindum i Skoger – tillegg og rettelser
 • Spørsmål og svar, hvem forsker hva!
 • Lagssider
 • Møteoversikt høsten 2004

Nr 33 2003

 • Opptrykk av gamle utgaver av Gjallarhorn
 • Bygdekveld i NSF
 • Kristen Nøklegård på Nykirke og hans nærmeste etterkommere
 • Endelig svar på Påskenøtt fra 2000
 • Vebrands – ætta frå Veggli i Numedal- del 3
 • Statsråd Nils Hønsvald var fra Vestfold
 • Gamle og nye Skjeauætlinger.
 • Ymse slektshistoriske litteratur fra Vestfold
 • Svenskemanntallene 1734 publisert

Nr 31 2002

 • EJB: Godt oppmøte på medlemsmøte i Larvik EJB: Gjallarhorn trenger medarbeidere
 • Are S. Gustavsen: Lindum i Skoger – en ny løsning og flere problem
 • Gjallarhorns nye layout-ansvarlig
 • Nytt bind av Hole bygdebok
 • Odd Arne Helleberg: Vebrands-ætta frå Veggli i Numedal – del 1
 • Kristian Hunskaar: Gjerlaætta i Skjee
 • Thorgeier Kjær: To høyesterettsdommer.
 • KH: Øksedrepte emigranter på filmlerretet
 • NSF har fått nytt bibliotek

Nr 30 2002

 • SG: Kildeskriftsprosjekt 1624
 • Sandesokninger vi minnes!
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Lars Helgesson på Tem i Sem & hans etterslekt
 • Mari Kristoffersdotter Årholt i Stokke
 • Gammel & ny viten om Berg i Høyjord.
 • Gulbrand Jacobsson Solum i Arnadal.
 • Ragnar Halden 1933-2002
 • PMB: Vellykket fellesmøte på Fossesholm
 • ASG: Ved redaksjonsskifte 2002
 • Kristian Hunskaar: Slektsforhold på Nedre Løke i Skjee
 • Odd Arne Helleberg: Busnes-ætta – Del 5,6 & 7
 • Gunborg Holmberg: Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge – del 4: 1865-1875
 • Erling Granholt: Haughemslektene fra Sandar – del 10

Nr 29 2002

 • Kristian Hunskaar: Ono i Hedrum
 • Kristian Hunskaar: Litt om Hvitstein i Kodal
 • Kunt Andersen: Hans Hansen Grøtterøds etterkommere
 • Knut Bryn: Litt mer om slekten Worm
 • Odd Arne Helleberg: Busnes-ætte, 4. Nisi-greina
 • Steinar Torp: Litt om Breda
 • ASG: Nå kommer bygdebøkene for Nes & Flå!
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Anders Kristensson på Gran I Andebu.

Nr 28 2001

 • Barken “Ilma” av Arendal
 • De første bind av bygdebok for Nes & Flå
 • Borge, Gjennestad & Oserød i Skjee.
 • Busnes- ætta: 3. Mykstu-ætta: Fram & attende over fjellet (siste del)
 • Haughemslektene fra Sandar -del 9
 • Supplerende opplysninger om slektene Offenberg & Worm samt refleksjoner rundt slekten Karth
 • Auen Madsson Åsgården og Anne Bentsdotters kjente og ukjente etterslekt i Vestfold

Nr 27 2001

 • Haughemslektene fra Sandar – del 8
 • Fire av Fagerli: Offenberg, Worm, Lang og Breda
 • Fire av Fagerli: Barna til Niels Hansen Langeby (ca.1682-1765)
 • Fire av Fagerli: Opphavet til Frans Sørensen Kamfjord (ca. 1685-1751)
 • Fire av Fagerli: En slektskrets i søndre Vestfold
 • Mini-tema: Tyskland
 • Busnes-ætte: Mykstu-ætta: Fram og attende over fjellet
 • Buviken under Falkensten i Borre
 • Sigfred-ætta i Sandar: klokker Erik Mosserøds etterslekkt
 • Medlemsmatrikkel 200

Nr 26 2000

 • Grânsbygdens Slêktforskare
 • De første kirkebøkene for Lier & Eiker i bokform
 • Busnes-ætte
 • del a) Innleiing om landskylderekning og skatteklassar
 • del b) Busnesætta – dei føste ledd
 • del c) Numedal – greina. Kravik- ætta fra Nore
 • Gotisk gruppe i Sande
 • Opptrykk og salg av Botne Bygdebok
 • “Hvem forsker hva” -skjema
 • Slekta etter “Elling Spillemann”
 • En Tønnesslekt fra Nøtterøy
 • Folketelling for Vestfold & Buskerud 1815-185

Nr 25 2000

 • Historeseminar på Flekkefjord Museum
 • Amerikansk drapssak med norsk bakgrunn
 • Hedrum Genealogiske sider
 • Erindringer fra min barndom på Strøm
 • Even Kristensson på Torp på Andebu
 • Del I: Påvisning av Evens Kristenssons fra & forklaring av forbindelsen til Søren Sebjørensson på Torp
 • Del II: Middelalderkilder rundt Stålerød & Torp
 • Norsk Slekthistorisk Forenings staysprosjekt
 • Bragernes skifteprotokoll – del 2: 1696-1710
 • Slekt Norge starter av Vestfoldinger
 • Haughemslektene fra Sandar – del 7
 • Wasbergs sorti – Hellebergs entrè
 • Æresmedlemmer i Vestfold Slekthistorielag

Nr 24 2000

 • Tema: Nederland
 • Har du råd til å ikke være medlem av Norsk Slektshistoriske Forening?
 • Slektsforskning i Nederland
 • Hverdagsliv
 • Eiketuft på Nykirke- Trogstad i Sande
 • Røtter
 • Slekten Mørch – en reise langs Oslofjorden
 • Reidar L. D. Brekke til minne
 • Fragment 24 november 1590 om Berskog i Lier
 • Fra avd. Buskerud til Buskerud Slekthistorielag
 • Medlemsundersøkelse i Buskerud
 • “Ut i det blå” 1999
 • Nytt på nett
 • Slektsforskerbasen på beina i oktober 1999
 • Haughemslektene fra Sandar – del 6
 • En slektshistorisk Påskenøtt- knekker du skriften?
 • “Tilfeldig” litteratur som kilde til personhistorie

Nr 23 1999

 • Tema l: Bragerneskilder
 • Tema l: -Strandsittermanntallet – viktig kilde til Drammen historie
 • Tema l: -Leiehusmanntallet 1662/1663
 • DIS-Buskerud stiftet på senvinteren
 • Tema l: -Bragernes skifteprotokoll 1: 1628-1696
 • Tema l: -Alfabetisk personregister for skiftene
 • Dis-Buskerud stiftet på seinvinteren
 • Kven var Halvor Knive frå Skoger?
 • Røtter: Hjelpevitenskaper
 • Tillegg til Offenberg-artikkel
 • En Tønsbergslekt fra seilskutetiden
 • Hvem var Birgit Tolleivsdatter på Tufto i Kvisla i Hol
 • Lagsaker
 • Tema II: Bygdebøker I

Nr 22 1999

 • Apoteker Hans Henriksen Spar- Rettelser og tillegg
 • Tema: Dansk arkiv
 • Tema: Slekthistoriske Foreninger i Danmark
 • Tema: Volkert Erik Breckling – en friser på Nøtterøy
 • Tema: Færøyene – en del av Danmark
 • Røtter: Da vi nesten ble katolikker igjen
 • Møtereferater: Herstadprosjekt
 • Møtereferater: Slekt- og lokalhistorisk dag
 • Møtereferater: Gullkistesaken 350år
 • Møtereferater: “Ut i det blå” med slekthistorielaget
 • Møtereferater: Finn dine forfedre -98
 • Haughemslektene fra Sandar – del 5
 • To skifter som gir oss opphavet til Storkelnavnet i Hurum og Sande
 • Tillegg til utkomne slektsbøker
 • Slekten Bruusgaard 1797-1997
 • Feilaktig av Stoa og Sandberg
 • Trolsrud & Grimsrud i Sande
 • Hans Kristian Aarholt til minne
 • Ny bibliografi over lokalhistorie
 • Medlemsmatrikler 1998

Nr 21 1998

 • Om slekten Offenberg i Sande, herunder om slekten Worm.
 • Røtter: Annotert bibliografi
 • Slekten fra Nordre Tori på Skjee i Stokke
 • Tema: Gjallarhorn 10 år – et tilbakeblikk
 • Tema: Denne mannen snakket
 • Tema: Artikkelregister for gjallarhorn 1- 20
 • Tema: Forfattere og bidragsytere 1988-1998
 • Tema: Gjallarhorns nåværende redaksjon
 • Tema: Slekthistorielaget Vestfold-Buskerud 1987-1998
 • Hvorfor var det viktig å kjenne slekten sin?
 • Haughenslektene fra Sandar – del 4
 • Amund Hassum i Slagen bl.a. stamfar til slekta på Østre Åsnes i Sande
 • Vestfoldsidene
 • Buskerudsidene
 • Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge del 3: fra 1859-1864

Nr 20 1998

 • Torstein Olsson Bolkesjø – En Ringnesing
 • Fattigfolk og fattigfoged i Drammen på 1800-tallet
 • Gullkistesaken- ett rettsdrama i Sande 1647/48
 • Nytt om gamle slekter
 • Hvordan finne slekt og familie i USA?
 • Tema: Skottland
 • Barnebilde fra Bragernes ca. 1885
 • Fra Ve i Sande til Hvitstein i Kodal
 • Gullkronene i Sem
 • Røtter
 • Ragnhild Lund til minne
 • Haughemslektene fra Sandar – del 3
 • Utvandringen fra Tanum (…) Del 2: Fra 1829-185

Nr 19 1998

 • Færder fyr 1697-1997
 • Bygdebøker i Buskerud
 • Gulsvik- ætten fra flå i Hallingdal i senmidderalderen
 • Gulsvik- arkivet og andre Gulsvik- kilder
 • Drøfting av særskilte kilder og problemer.
 • Tavle over Gulsvik- ætten og Trommald- ætten fra Flå i Hallingsdal
 • Røtter
 • Fotografi i slektsforskning
 • Hvor gamle er fotografiene?
 • Vinneren av tema- konkurransen ble….
 • Presentasjon av fotobevaringsarbeidet i Norge
 • Registrering av kilder
 • Holm- Åsnes- oversettelse av dokument

Nr 18 1997

 • To slektshistorielag 1. februar
 • “Finn dine forfedre”
 • Fra Holm i Sande til Henrik Ibsen via Modum og Sigdal i Buskerud
 • Haughemslektene fra Sandar [Del 2]
 • Sverre Bexrud til minne
 • Salige Jens Ruuds “quinde” – enke på 22 år med bein i nesa
 • Slekt i Sverige
 • Forskning i Sverige
 • Svenske arkiv
 • Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge Del 1: Fra 1820-1828
 • Nättidningen RÖTTER
 • Bygdebøker for Nes og Flå i Hallingdal godt i gang
 • Røtter
 • Enstemmig JA til deling
 • Medlemsmatrikkel

Nr 17 1996

 • Skilsmisse for slektshistorielaget ?
 • Tolli Amundsen
 • Slektshistoriedagen ‘96
 • Bygdebok for HOLE – 4 bøker på 8 år
 • Jon Levorsson Goplerud 1724-1801 Stamfar for Kølabrenner-ætta
 • “Kølabrenner-ætta” har slektninger i Stokke og på Nøtterøy i Vestfold
 • Del 2. [Andebu og Ramnes]
 • Dataregistrering av kirkebøker og bygdebok for Sandar
 • Røtter
 • Historien om en “forsvunnet” oldefar
 • “Lokalhistoriske Kilder” [Stoa, 1993]
 • Kildeskrifter
 • Haughemslektene fra Sandar [Del 1]

Nr 16 1995

 • Skilsmisse for slektshistorielaget ?
 • Tolli Amu
 • Slekten Mørch – en reise langs Oslofjorden Del 1
 • Læren om slekters sammenheng – HOBBY eller VITENSKAP
 • Tenker vi på etterslektene
 • Apoteket 400 år i Norge
 • Hans Henriksen Spar/Sparre
 • “Herstadboka” i nyutgave!
 • Utvandringen til USA
 • Slektshistoriske sentre i Norge
 • Hvorfor driver vi slektsforskning ?
 • Sammenligning av Odelskatt 1631 og Unionsskatt 1640.
 • ndsen
 • Slektshistoriedagen ‘96
 • Bygdebok for HOLE – 4 bøker på 8 år
 • Jon Levorsson Goplerud 1724-1801 Stamfar for Kølabrenner-ætta
 • “Kølabrenner-ætta” har slektninger i Stokke og på Nøtterøy i Vestfold
 • Del 2. [Andebu og Ramnes]
 • Dataregistrering av kirkebøker og bygdebok for Sandar
 • Røtter
 • Historien om en “forsvunnet” oldefar
 • “Lokalhistoriske Kilder” [Stoa, 1993]
 • Kildeskrifter
 • Haughemslektene fra Sandar [Del 1]

Nr 15 1995

 • Holmestrandsslekter 2: Fra husmenn i Sem til verdensborgere, slekten Kjær i Åsgårdstrand-Holmestrand
 • Trykt reisebeskrivelse – 1839
 • Datamaskin – en god hjelper
 • Ny slektsforening
 • Dataregistrering brer om seg
 • GDS-Buskerud har fått følge av Sande og Ringerike
 • Oversikt over historien til GDS-Ringerike
 • Nytt Riksarkiv – det 8. I rekken
 • En drapssak fra Ål i Hallingdal
 • Tips for nybegynnere Del II

Nr 14 1995

 • Holmestrand slekter 1: Markus-slekta fra “Steljebakken”
 • Slektshistorielagets Bibliotek i Vestfold
 • Utflytta Nøttlendinger og Tjømlinger til Kråkerøy ved Fredrikstad
 • Fantefortegnelsen 1845
 • “Telelaget of America” med utfordring til slektsgranskarane
 • Transkripsjon riktig?
 • Det skjedde før navnelovens dager: – Jeg døper deg Rosetta Klosetta!
 • Rettelser og tillegg til Borreboka
 • Østen Halvorsen Noreseie i Krødsherad. En gåte som endelig lot seg løse.
 • En Frode-slekt fra Saltverket
 • “Øigerdh, min Margrettis syster datter”
 • Noen korte kommentarer om ord og begreper
 • Simen Olsen Fyllpå i Sem – hvem er hvem av hans slektninger.
 • Thomas Brun Sorenskriver i Lardal og Sande 1646-1670
 • Tips for nybegynnere Del I
 • Oppkallingsregler

Nr 12 1994

 • Gulsvik-slektens opphav En studie i stormannsgalskapens tegn.
 • Anne Gurine Christiansdatter, hennes familie og etterslekt
 • Skifte 14. april 1671 etter Halvor Asleson Nestegard i Hol
 • Oppstarten og driften av Stiftelsen Genealogisk Datasentral – Buskerud
 • En godssamling på Eiker
 • Tronstad Gaard

Nr 11 1993

 • Besøk til slektshistoriske senter Jesus Kristi Kirke av siste dagers hellige
 • Invitasjon
 • Akershus len bygningsskatt jonsok 1593
 • Vikingeblod i Britiske årer
 • Kort om Sole-slekta i Eggedal
 • Rulle over Tønsberg Byes Borgerbevæbning 1828
 • Husmann Isak Nilsen Nordre Munkerekka
 • Sandefolk i Onsøy, Østfold
 • Transkripsjon av en side i Tingbok 1 Eiker, Modum og Sigdal

Nr 10 1993

 • Litt om IGI
 • Drangedøler i Sem – Telemarkinger i Vestfold
 • Nils Nilssøn Brandt
 • “Urtegårdsmestere” 1600- og 1700-tallets gartnere og deres slekt
 • Fortsettelse av Fromslektens etterkommere III. del
 • Retningslinjer for udfærdigelsen av indleæg til HVEM FORSKER HVA
 • Det Gotiske Alfabet

Nr 9 1992

 • Manntall 1664 for Røyken
 • Eikerslekter I Grøsland
 • Om slekten “Lindberg”
 • Tingbøker for Ringerike
 • Om dataregistrerte kilder på Statsarkivet på Hamar
 • -Svensker i Vestfold Fra Torpare i Bohuslen til bokhandlere i Tønsberg.
 • Rulle over Tønsberg Byes Borgerbevæbning
 • Amerikas presidenter
 • Minneord for Astrid Rasmussen og Hans Jørgen Gjessing

Nr 8 1991/92

 • Ørmen gård og slekten Kuur (Kur, Kamp)
 • En gren av Rane-ætten i Sandsvær. En hypotese
 • Tillegg om Jan Mikkelsen Boveng
 • Hringariki
 • Bruk datamaskin i slektsforsknin
 • Olav Torgeirson (ca. 1390-1440).
 • Sagn i Sandsvær…..
 • Om Frønick
 • Gammelt fra Sandsvær..
 • Fra Johan (Jean) i Frankrike, f. 1632 – Johan i Hof, f. 1832
 • Skattemanntall for Nummedal – 1560
 • Gjengjerdsmanntallet i Nes i Hallingdal 1528
 • Mannnavnet Brand i Sem og Slagen
 • Minneord for Olaf Johansen Langebrekke 

Nr 7 1991

 • Laurits Halvorsen Tangvall i Bamble
 • Rane Jonson Lange
 • Fortsettelse av Fromslektens etterkommere, Del 2
 • Sigurd Bonde i Gulsvik og Sigurd Syr i Hole
 • Enda ett tillegg til artikkelen om Asle Helgeson Frøvolls slekt
 • En stamtavle fra Ringnes i Krødsherad
 • Borre —- Slagen
 • Gården Nes i Kvelde Sogn

Nr 6 1990

 • Kane-våben
 • Slektshistoriske og dermed forbundne historiske artikler, -i Tønsbergs Blad 1 jan 1949 – 31 des 1989
 • Flesbergs nye bygdebok
 • (..) om Asle Frøvoll (.)
 • Utvandrerhistorie med brå slutt
 • Om presten Mads Hansen Pors
 • Gløderslekten i Vestfold, manges forfedre. En hypotese.
 • Slægtshistoriske foreninger i Danmark
 • Noen nye opplysninger om Grevene av Falkenstein og deres ferd mot Norden
 • Tillegg om Steinulv-slekta og Solleslekta
 • Fra gjengjerdsmanntall 1528 og lensregnskap 1560-1561 for Flå
 • Dølaringen Boklag
 • Mannsnavnet Dyre i Krødsherad, Sigdal, Eggedal og Flesberg
 • Vi minnes: Kjell Bogen, Knut Klavenes, Arne Lippert.

Nr 5 1990

 • Hallvard Gråtopp
 • Tjøstolv Haraldsson From (..) g.m. Gunvor Anfinsdatter Etterkommere
 • Om prestekoner på 1300-tallet
 • En hypotese om Asle Frøvoll i Eggedal og hans opphav
 • Amund Borgarsson Skjelbred, n. 1319
 • Sem og Slagen / En bygdebok
 • Hvorfor EDB i slektsforskning?
 • En hypotese om en ny gren av Ringnesslekta
 • Mads Hansen Pors (tillegg)
 • Flesbergs nye bygdebok
 • Om Tønsberg i sagaen

Nr 4 1989

 

 • Peder Claussøn Friis Clausøn Friis
 • Hassel på Modum
 • Tønsberg-slekten Falck (..) og Else Kjærås i Andebu
 • Mads Hansen Pors
 • Noen linjer fra Peder Claussøn Friis
 • Peder Claussøn Friis’ forfedre
 • Solle-slekten fra Sauherad og Nes i Telemark, Olaf Steinulfsson Skorges morslekt.
 • På dagstur til Bohuslän
 • En gammel historie fra Buer på Nøtterøy

Nr 3 1989

 • Preben von Ahnen
 • Bjørke i Hof – Sande i Borre – Skorge i Kodal / Ølver (Pålsson) Bjørke i Hof
 • Preben von Ahnen til Fossnes i Arnadal
 • Rettelse
 • En Falkenbergslekt i Tønsberg
 • Storætten fra Kopseng i Eggedal (..)
 • Auktionsplacat

Nr 2 1988

 • Fru Johanne Andersdatter til Asdal
 • Kjære venner i Slektshistorielaget!
 • Gamle gravsteder – til hjelp for slektsgranskere
 • Anders Andersen Holst
 • Om opprinnelsen til Byggland-slekten i Vivestad 1730-1812
 • Med Slekthistorielaget til Skottland
 • Fru Johanne Andersdatter til Asdal
 • “Lange armer” Om en slektsforbindelse Gulsvik i Flå – Bolkesjø i Gransherad
 • Da Nissen gikk fra borde
 • Brattslekten på gården Mælen i Gjerpen
 • Om slektene Schjerven og Tordenstjernes avstamming fra Hallvard Gråtopp i Drangedal
 • Betraktninger på Skottlandsturen i august -88-

Nr 1 1988

 • Kjære venner i Slektshistorielaget vårt!
 • Gulsvik i Flå
 • Oppegården i Soknedalen
 • Tradisjonelle ætlinger av Kong Robert II av Scotland i Sandsvær, Vestfold, Hallingdal og Numedal
 • Maria Stuart, Cromwell og Winston Churchill samt noen mulige Stewart’er i Vestfold
 • Ætlinger av kong David
 • Island-ætten fra Hillestad og “Gyldenløver” ?
 • Tønsberg-slekten Stranger – Gyldenløvers frender og grevers forfedre