Noen av kilden som du finner på Nauen

Unike kilder

Vestfold

• Andebu Bygdebok Lorens Berg stiftelsen | • Andebu Bygdebok av L. Berg| • Borre Bygdebok -Rettelser del 11 • Borre Bygdebok -Rettelser del 2| • Borreminne 19SS-2005 Hedrum Bygdebok Del II Hedrum Bygdebok av Lorens Berg| • Hedrum Bygdebok Del Bl Herstadbokal |
• Herstadboka21 • Herstadboka3| • Nøtterøy -Folkeregistrerings kort| • Nøtterøy – Lensmann på Nøtterøy | • Nøtterøy Bygdebok av Lorens Berg| • Nøtterøy kirkegard-2.pdf| • Nøtterøy kirkegård Ramnes Bygdebok Bind 2-11 • Ramnes Bygdebok Bind 2-2 Sandelrerred bygdebok av L. Berg|

Bibliotek

Til Vestfold Slektshistorielag
Består av over 12500 bøker-tidsskrifter

Dødsannonser

Registret av Else Sofie Agelin
Dødsannonser i TB 1873-2016 totalt ca 75.000 personer.
Søkbar

Unike kilder

Vestfold

 • Skoger Bygdebok | • Stokke Bygdebok – Christensen & Hagelund bind 1 Stokke Bygdebok – Christensen & Hagelund bind 3 Tjømeguttermedskipper og styrmannspatent Tønsberg -Begravde 1637-16931 ‘Tønsberg – Borger-ed 1637-16931 • Undrumsdal gamle kirkegård Vestfold -Gårdsmatrikkel 1886 Vestfold – Gårdsregister Vestfold | •
Våle Bygdebok-Del 11 ‘Våle Bygdebok Del 2| • Dødsannonser i Tønsberg Blad 1873-20161 • FødselskunngjøringerTBI900-2016 Ligger i Legacy-filer på skrivebordet |

Fødselsannonser

Registrert av Else Sofie Agelin
Fødselsannonser i TB 1945-2016 totalt ca 237.000 personer. Søkbar

Fødselsdager-Jubiler

Registrert av Else Sofie Angelin
Føclselsdagsjubileer i TB 1920-1998 totalt ca 23.000 personer. Søkbar

Søkbar

Borres Befolkning

Registrert av Egil Theie


• Folketellinger 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910 for Borre/Åsgårdstrand |//| • Folketellinger 1865-1910i andre kommuner for personer født i Borre/ Åsgårdstrand/ Nykirke. Herunder også 1885 og 1891 for de steder som har slike tellinger. Horten lå under Borre

Bryllups jubiler

Registrert av Else Sofie Agelin
Bryllupsjubileer i TB 1915-2016 totalt ca 8.000 personer.
Søkbar

Borres Befolkning

Registret av Egil Theie
• Fødte 1710-19201 ■ Viede 1710-19201 • Døde 1710-
1920| • Mantall 1664 Søkbar

Søkbar

Sverige

finner man på alle Pc'er

Arkiv Digital | Begravde i Sverige, også for 1901 | Sveriges Befolkning 18901 Sveriges Befolkning 1900| Sveriges Dødbok 1901 -2023| Blekinge – Forsamlinger | Blomskogboken Eliz Lundin-Sverige i k| Finne fram i Krigsarkiv| Finne fram i Mantall | Finne Slekt i Sverige Hvordan finne min gård | Innflyttede | Kalbo Boken (Skedevi).pdf Norrviken-Dombok 1660-17141 Norrviken Mantalslangd 16741 Ostergotland Svenske kirkesogn Topografisk register over Gotland | Utvandret fra Tanum 1820-1875

Andre kilder generelt

Norsk Prestehistorie | Norske Skolefolk Olav Engebretsens jordebok| Vår Felles Slektshistorie | Amtskart| Digitalarkivet | GårdsmatrikkellSS6| Henrettede i Norge 1772-18761 Skarprettere i Oslo|

Andre grupper oppslag

Forenklet medisinsk ordliste| Navneloven| Norske og Engelske slekt betegnelser | Gamle ord og uttrykk| Dage -Finne dager | Dagbladet fra 18691 Aftenposten fra 1S601 Slekt og Data – DIS Norge |

Søkbar

Andre grupper

Sjøfolk - Militær

DrammenMønstringsrullerl861 -18S21 Drammen Mønstringsruller 1911-19181 Drammen Mønstringsruller 1930-1938| Holmestrand Mønstringsruller 1930-19381 Svelvik Mønstringsruller 1930-19381 Norske Tollere | Ovenstad Militærbiografier A-H |Ov’enstad Militærbiografier I – Tillegg| Dansk-norske sjøoffiserer 11 Dansk-norske sjøoffiserer 2

Sjøfart

Mønstrings-lister Ancestry
Bâter A-D| Bâter E-L | Bâter M | Bâter N-V|

Trondheims slekter

Trondheimsbasen har over 4 millioner søkbare poster