You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 29. august 2019

Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 29. august 2019

Vestfold Slektshistorielag startet opp igjen den 20. august etter to måneder med ferielukning og første medlemsmøtet i høstsesongen ble avholdt på torsdag den 29. august på Nauen. 18 medlemmer deltok og fulgte presentasjonen til nestleder
Svein-Åge Wærhaug-Mathisen om hvordan Google kan brukes i slektsforskningen.

Vi amatører som driver med slektsforskning er i det vesentligste vant med å søke etter slekts kilder våre via Digitalarkivet, bygdebøker og andre slekts program. Svein-Åge ville gjennom noen kveldstimer gi oss et innblikk om hvordan også Google kan benyttes i slektsforskningen vår.

Vi ble anbefalt å bruke Chrome som nettleser og å opprette en Gmail konto. Dette fordi Chrome lærer av søkene våre, og en fordel med Gmail kontoen er at en da får med seg evt. bokmerker ved logging på annen Pc, for eksempel ved utenlands opphold. Dessuten vil kontoen være passord-beskyttet slik at web-utviklere ikke får lagt inn informasjon som lokker mot betaling.
Google som opererer med 40 forskjellige tjenester, kan i skrivende stund gi mange milliarder treff på søk. Det ligger imidlertid noen begrensninger, f.eks. kan ikke Google søke på tekst i bilder. Med disse størrelsene er det er lett å forstå nødvendigheten av å ha metoder for å spesifisere søk. Dette gjøres ved å bruke flere «operatører» i søket og det er videre er det lurt å bokmerke søkene for senere oppslag. Fordi Google endrer seg minutt for minutt, er det lurt å bruke et hjelpeprogram for å lagre web-søkene for senere forskning. Det vil si at finner man ikke det man søker etter, kan en Google Alerts settes opp. Da vil man motta en e-post dersom det senere blir registret et treff på søket.
Videre presiserte Svein-Åge at man i utgangspunktet holder seg til enkle søk og heller utvikler søket etter hvert med operatører. Alt i et søk blir i utgangspunktet hensyns tatt med unntak av at enkelte spesialtegn blir ignorert. Jo mer målrettet og unike ord blir brukt søket, jo bedret vil resultatet bli.
Svein-Åge viste så forskjellige operatører som benyttes ved Google søk:
Sosiale Medier: @ foran ordet, Priser: $ foran tall, Hashtagger: # foran ordet,
Utelukk: minustegn foran ord som skal utelates, Eksakt Samsvar: «» foran og bak ord eller setning, Joker Ukjent: * i ord eller setning, Tallområde: … mellom tall og Kombinert Søk: OR mellom hver søketerm.

Alternativ til det foranstående og om en føler behov for hjelp fra start, kan en velge Avansert søk. Denne siden som ligger under Innstillinger, vil ha mange alternativer for hjelp i søket.
Et annet tips som Svein-Åge ga oss var å sjekke Relatert søk. Noen ganger er man ikke helt sikker på hva eller hvordan en søker. Da kan det være lurt å sjekke de søkeresultatene som Google har funnet og som ligger i bunn av søkeresultatene.

Utover dette demonstrerte Svein-Åge andre søkemåter så som:
Link søk: ink:webadressen, Related søk: related:webadressen,
Allintitle søk: allintitle:navn eller ord, Allinurl søk: allinurt:navn eller ord,
Define søk: define:ord som en vil ha oversatt
Site søk: Ofte kan det være en stor jobb å finne en aktuell person, for eksempel på Digitalarkivet. Da kan Site søk benyttes slik «nn»site:https://www.digitalarkivet.no.

Før Svein-Åge avsluttet foredraget oppsummerte han med følgende:
Hold det enkelt, Bruk fantasien din, Bruk fokusert, spesielle og unike ord/navn, Prøv forskjellige søkemåter.

Svein-Åge ble takket av for et veldig relevant tema for medlemmene som dessuten raskt innså at det nå bare var å komme i gang med å prøve og feile.

Medlemsmøtet ble som vanlig avsluttet med utlodning av fargerike potteplanter og gevinster.
Neste medlemsmøte blir avholdt på Nauen torsdag den 12. september.