You are currently viewing Vestfold Slektshistorielags medlemsmøte 17 januar 2019

Vestfold Slektshistorielags medlemsmøte 17 januar 2019

Vestfold Slektshistorielag
Referat fra medlemsmøte 17. januar 2019. Tjuefem medlemmer møtte på årets første medlemsmøte i Vestfold Slektshistorielag for gjennomgang av det Svenske Riksarkivet og hyggelig samvær med vafler og drikke. Men først fikk vi disse påminnelsene:
  1. Saker til årsmøtet den 14. februar, må levers til styret innen 29. januar.
  2. Seminar med tema klipp og av tekst og bilder holdes 26. og 27. januar fra kl. 10.30 til 15.30. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Prisen er 250,- for begge dagene og inkluderer lunsj.
  3. Grunnkurs i slektsforskning arrangeres over fem dager i tidsrommet februar til 12. mars. Prisen er kr. 800,- for ikke medlem og kr. 600,- for medlem.
Tema for møtet var som nevnt det Svenske Riksarkivet som Svein-Åge loset oss igjennom. Arkivet kan hentes opp på «Kjappe linker for slektsforskere» under Linker utland og Riksarkivet. På første side ligger en oversikt og link til de mest brukte arkivene og databasene, og med underliggende linker. Svein-Åge nevnte først at det nye Riksarkivet bygger det «gamle» Arkiv Digital, men i motsetning til sistnevnte er det nye arkivet gratis å bruke. Arkivet inneholder pr dags dato hundre millioner dokumenter som er søkbare, noe som betyr at vi nå kan sitte hjemme og lete etter svenske slekter og at dokumenter dessuten kan linkes til Legacy slektsprogram. Imidlertid opplever Svein-Åge at det kan være vanskelig å finne fram sammenlignet med det norske digitalarkivet, i hvert fall når det gjelder folketellinger, bl.a. fordi søkeformene avviker fra det som brukes i det norske digitalarkivet. Her er noen søkeformer: Lett søk: Skriv inn ett eller flere søkeord. Alle ord må inkluderes i posten for å få et treff. Trunkering: Bruk stjerne (*) for å finne ord med varierende endinger. Et søk på f.eks. Teater * gir et møte på teater, teaterleder, teaterforlag osv Setning søk: Bruk anførselstegn (“”) for å søke etter eksakte setninger. Et søk etter f.eks. “Svenske konger” gir treff når ordene oppstår sammen og i den angitte rekkefølgen. Maskerings: Bruk spørsmålstegn (?) For å få treff på stavevariasjoner av et ord. Hvert spørsmålstegn tilsvarer et tegn. Et søk på f.eks. Gælle gir treff på både Gävle, Gefle og Gäfle. Ekskluder et ord: Bruk minustegn (-) for å ekskludere et søkeord. Et søk etter f.eks. Uppsala slott treffer alle poster som inneholder ordet Uppsala, men ikke oppføringene som inneholder slott. Søk kan gjøres på arkiv tittel, navn på personer og institusjoner, nåværende institusjon, type handling, forskjellige kategorier, tid og fri tekst.   Det er mulig å kombinere flere søkefelt eventuelt eller bare søke i et felt. For å unngå gratis tekstsøk, merk av i boksen “Begrens tekstsøk til arkiv tittel / navn på person”. Du kan også velge “Kun digitalisert materiale” ved å merke boksen for dette. Søk arkiv: Søk etter arkivtittel, navn på personer og institusjoner (f.eks. Myndigheter, organisasjoner, selskaper) som er arkivskapere. Presiderende institusjon: Søk etter arkivets institusjon som lagrer materialet (f.eks. Borås byarkiv, Maritime History Museum). Type: Søk etter ulike nivåer av beskrivelse for arkivmateriale som for eksempel. arkiv, serie og volum. Søker etter en rekke spesifikke typer materialer som f.eks. fotografering, lydopptak. Hovedkategori: Her kan du begrense søket til folk, gård, by eller en bestemt kategori av institusjoner (f.eks. Byrå, firma etc.). Kategori: Når du velger en hovedkategori, vises underkategorier som er tilgjengelige for den valgte hovedkategorien. Hvis du valgte person (familie, samler) som hovedkategori, kan du blant annet velg fotograf, politiker eller familie i kategorilisten. Tid: Søk etter et bestemt år, fra tid til annen eller innenfor tidsrammen. Svein-Åge gjorde dessuten oss oppmerksomme på at len inndelingen er annerledes i det flere av lene nå er slått sammen. Det finnes oversikter som er tilgjengelig på Nauen eller ved søk i Wikipedia på Svenske len. Der finnes det link til Nedlagte len. Svenske Riksarkivet er stort og det er delt inn i mange områder og emner. Oppskriften for oss må nesten bli at vi vet hvor vi finner arkivet og så søker hjelp på Nauen når vi etter hvert begynner å søke. Møtet ble som vanlig avsluttet med utlodning av gevinster og blomster.