You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 20 april 2023

Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 20 april 2023

Referat fra medlemsmøte 20. april 2022

Dette var det første medlemsmøte på lang tid og det møtte 14 medlemmer.

Tema:

 • Bibliotek og andre tilgjengelige kilder på Nauen
 • Hva skjer videre i regi av slektshistorielaget?
 • Spørsmål/innspill

Biblioteket v/Torbjørn Steen-Karlsen

Biblioteket er omfattende og består av mye litteratur som er ellers vanskelig tilgjengelig.

 • 000 bøker og tidsskrifter
 • 508 bygdebøker, hvorav en god del også skannet
 • Slektsbøker
 • Lokalhistorie, bl.a. Ulike oppslagsverk og litteratur/oversikter om personer og yrkesgrupper
 • Norske gårdsbruk, inkl. nye opptrykk
 • Flere private slektshistoriesamlinger (donerte)
 • Norsk slektshistorisk tidsskrift, komplett samling
 • Stor tidsskriftsamling
 • Mye spesiallitteratur, bl.a. 1500/1600-tallet (matrikler o.a., diplomer, skifter)
 • Stort «avskrevet materiale» overført fra Buskerud Slekthistorielag

Det minnes om at senteret på Nauen har en unik litteratursamling, og at det er mulig å benytte 2. etasje der det er stort bibliotek.

Det planlegges en bredere presentasjon/oversikt på nettside og Facebook.

Tilgjengelige kilder via nett v/Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Det minnes om at det på Nauen er, i tillegg til muligheter til oppkopling, kilder og bistand ved bruk av egen pc, også tilgjengelig felles maskiner med tilgang til omfattende ekstra kildemateriale.

Under følger eksempler på materiale tilgjengelig.

 • Dødsannonser 1873 – 2019, ca 75.000 personer, (reg. av Else Sofie Angelin)
 • Fødselsannonser 1945 – 2019, ca 237.000 personer, (reg. av Else Sofie Angelin)
 • Fødselsdagsjubileer i Tønsbergs Blad, ca 23.000
 • Bryllupsannonser 1915 – 2019, ca 8.000, s (reg. av Else Sofie Angelin)

Det jobbes med å samle disse dataene, som er søkbare,  i én felles base.

 • Manntall 1664 Borres befolkning (reg. av Egil Theie)
 • På fellesmaskinene ligger også mange spesialkilder, som
  • Amtskart
  • Norsk prestehistorie
  • Norske og engelske slektsbetegnelser
  • Gamle ord og uttrykk
 • Dagbladet fra 1869 og fremover
 • Aftenposten fra 1860 og fremover
 • Tilgang til Slekt og data – DIS Norge-sidene
 • Sjøfart; Mønstringslister o.a.
 • Ovenstads militærbiografier
 • Norske tollere
 • Sverige: ArkivDigital. Det finnes også mange hefter om hvordan man finner frem i ulike svenske arkiver.
  • ArkivDigital: Svensk arkivsamling med søkbare personregistre som ligger åpne på fellesmaskinene.
 • Tilgang til Ancestry – «10 billion historical records». Ikke bare fra USA, men også fra Europa og andre verdensdeler.
 • FamilySearch – ikke søkbart, men kjenner man dødsdato eller annen info, kan man søke og finne omfattende personmapper.
 • Lokalavisprosjekt i Vestfold
 • Militære ruller i Telemark
 • Tjømeslekter, 92.000 personer
 • Nøtterøygårder
 • Botneslekter, 62.000 personer (uferdig)
 • Manntall i Tønsberg 1927, 1930, 1931, 1936, 195

Kommende arrangementer

 • NB! Markering av 35 års jubileum: 15. juni kl.18.00. Sted: Gullerød Gård.

 

 • Legacykveld 27. april v/Svein-Åge Wærhaug-Mathisen
 • Medlemskveld 11. mai: FamilySearch v/Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Høsten 2022:

 • Grunnkurs
 • Fotokurs
 • Middagsservering onsdager
 • september – medlemskveld, ikke avklart tema
 • oktober – medlemskveld: Grevinnen på Jarlsberg v/Birthe Kristiansen
 • november – medlemskveld: Frelsesarméoffiseren og Stomperud 91 v/Tor Gervin
 • november – julebord

Spørsmål/innspill: En medlemskveld der det demonstreres hvordan man bruker noen av de i dag presenterte kildene.

Tbg. 20.april 2022, EU.