Vestfold Slektshistorielag

 

Torsdag den 11. april 2019 møtte 27 medlemmer opp på medlemsmøte på Nauen for å høre Gard Strøm fra Telemark fortelle om nettstedet Gamlegjerpen.no som han har opprettet og drifter. Det bør nevnes at han har mottatt flere hederspriser for det store arbeidet han har nedlagt med sidene sine.

«Gamle Gjerpen» er en bygdebok for Internett – ingen databaser, kun i fulltekst. I tillegg til denne har Gard også påbegynt tilsvarende for Gamle Valebø og Gamle Holla.

Gard fortalte at han påbegynte sin forskning for 30 år siden. Han har skrevet av alle kirkebøker, det være seg fødte og døpte, konfirmasjoner, vielser og begravelse samt i tillegg skifter, skattelister, folketellinger m.m., og han lærte seg gotisk skrift ved å lese skrifter av prester som skrev tydelig.  

Gard åpnet så nettsiden og demonstrerte hvordan en søker etter aktuelle filer som inneholder søketekst.
Som eksempel viste han søkning på Gård. Her har han utarbeidet et gårdsregister/innholdsregister som inneholder matrikkel gård med underliggende husmannsplasser og underbruk. Fra disse får man ved ett tastetrykk overgang til informasjon om hvem som eide, brukte og bodde på gården, husmannsplassen eller underbruket.

Gårdene var ofte eid av velstående borgere som bodde i byene. Disse kjøpte opp gårdene for enten å utnytte skogen eller utvinne mineraler, og det ble med det anlagt store sagbruk  og bergverk i områdene. Det var leilendingene på gårdene som hugget tømmeret, mens forberedningen av tømmeret på sagbruket ga store inntekter til eieren.

Skatter var veldig viktig for kongen, og gårdene og inntektene var derfor belagt av mange forskjellige skatter som ble innkrevd av skatteoppkrevere som ridde fra gård til gård.  

Gard ga oss også informasjon om historien til Grenland som opprinnelig var området rundt Nordsjøen i Telemark, mens det i dag gjerne er betegnelse på områdene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble.

Foredraget og demonstrasjonen som vi fikk av Gard var meget givende og lærerike, og spesielt var de av stor interesse for de medlemmene som slektsforsker sine aner fra Grenland.

Underveis i medlemsmøtet ble det salg av vafler og drikke, og vi avsluttet med utlodning av gevinster og blomster som var holdt i påskefargen gult.