You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 14 September 2019

Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 14 September 2019

 

Til medlemsmøtet møtte denne gang 44 interesserte medlemmer som ville følge nestleder Svein-Åge Wærhaug-Mathisens orientering om og presentasjon av Ancestry.

Mange av våre norske aner og slektninger utvandret til Amerika utover 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Levevilkårene ble stadig vanskeligere i Norge og de som emigrerte ønsket seg et bedre liv for seg og sin familie. Ca. 800.000 nordmenn slo seg ned i Nord-Amerika.

Ancestry er et amerikansk, privateid Internett selskap. Programmet er en betalingstjeneste/abonnement som gratis er tilgjengelig på Nauen for medlemmene.
Selskapet ble etablert i 1984 og har base i staten Utah. Det er verdens største slektsforskningsselskapet. Her kan man lete fram personer fra 80 land via 132.600 databaser med 19 milliarder registreringer og 84 millioner slektstrær.
For oss som har slektsforskning som hobby, er derfor Ancestry et svært aktuelt slekts-program å benytte for å lete opp våre utvandrede, døde aner og deres etterkommere som i dag lever i USA.
Ellers kan det i programmet også søkes i aviser og i historier m.m. F.eks. i minneord til våre emigrerte, avdøde aner og slektninger, avdødes gravsted og navngitt skip som er forlist, kan inneholde mange opplysninger om vedkommende ane og slektning og dennes familiemedlemmer.

Svein-Åge hadde utarbeidet konseptet sitt i en informativ Power Point av de mest relevante delene av programmet for å få oss i gang, men som han presiserte – programmet er kjempestort og han ga derfor noen råd og tips å følge før en begynte å lete:
Innhent gjerne informasjon fra flere enn en nålevende slektning og skriv ned deres historie. Se etter poster for å bevise eller motbevise informasjonen.
Bruk gjerne andres udokumenterte slektstre som utgangspunkt for å oppdage mer samt å se hvilke kilder som er brukt. Kommuniser gjerne med tre eiere.

Svein-Åge loset oss deretter gjennom konseptet sitt. Han viste til at alle registreringsbildene inneholder en beskrivelse som han anbefalte at vi alltid leser. Han påpekte at registreringsbildet Search gir globale søk, mens han heller anbefalte å benytte registreringsbildet Kortkatalog (Card Catalog) for å bestemme hvilke relevante poster som er online. I dette bildeskjema finnes mange alternativ valg og filtreringer for å spesifisere søket. Og som han presiserte – Undersøk tid og sted for å se om postene i det hele tatt eksisterer samt gjør søket først enkelt og pluss på med opplysninger etter hvert. Ellers kan søkene også gjøres fra en kategoriside eller fra en bestemt database.
Han demonstrerte flere alternativer på hvordan en kan søke, og gjorde oss oppmerksomme på hvordan amerikanerne bl. registrerer og bruker navn – etternavn først, mellomnavn kun med første bokstav og fornavn sist. Et annet forhold han påpekte er at ikke sjelden ble opprinnelige navn endret til amerikanske varianter da slektningen slo seg ned i statene. Også «klengenavn» kan ofte forekomme. Videre påpekte Svein-Åge at de amerikanske statene ofte har forskjellige lover for sperrefrister slik at det derfor kan variere med hvilke treff en får. De grunnleggende bildeskjemaene for oss å bruke er:

  • Census and Voter Lists (Folketellinger og manntall) som blir foretatt hvert 10 år.
  • Birth, Marriage & Death (Fødsel, Vielse og Død)
  • Immigrasjon & Travel (Emigrasjon og Reising). Det kan være vanskelig å få treff. Innreise til USA ble registrert, men ikke utreise med mindre en hadde amerikansk pass. Ofte ble det foretatt navneskifte slik at det ble operert med et navn inn og ett nav ut. Under Travel finnes registreringen som ble gjort på sjømenn som anløp amerikanske havner.
  • Public Member Trees (Slektstrær). Dette skjemaet blir brukt mye. En fordel med skjemaet er at søk kan bli stående og ved senere treff vil en få en tilbakemelding.

Foruten disse 4 skjemaene vil også skjemaet for militæropplysninger kunne være relevant å bruke.

Svein-Åge avsluttet gjennomgangen sin med en kort oppsummering:
Kategori søk brukes for å få mer spesifikke søkefelt og dersom en ikke helt hva en søker etter eller hvor.
Tips: Lær språklig søk og begynn med liten mengde informasjon. Øk eller reduser basert på treffresultatene.
Databasesøk. Bruk Kortkatalog. Les databeskrivelser for søk. Gjør gjerne test-søk for å se hvordan dataene er organisert i databasen.
Tips: Søk uten navn og bruk feltet LIVED IN mer.

Medlemmene viste stor interesse for presentasjonen av Ancestry og Svein-Åge måtte tåle mange spørsmål før han ble takket av.
Deretter gjensto det, som vanlig, en avslutning på et alltid veldig hyggelig og slekts relatert medlemsmøte med utlodning, denne gang med fargerike potteblomster.

Neste medlemsmøte blir avholdt på Nauen torsdag den 10. oktober med Sjøfolk som sannsynlig tema.