You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 10 november 2022

Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 10 november 2022

Referat fra medlemsmøte 10. november 2022

Det var i alt 24 til stede.

Svein Åge Wærhaug-Mathisen ønsket velkommen.

Tor Gervin, tidl. journalist/red. i Tønsbergs Blad, holdt foredraget:

 

Frelsesarméoffiseren og Nr. 91 Stomperud.

Foredraget er basert på en sann historie som resultat av Gervins egen slektsforskning. Først ukjent for Gervin viste det seg at hans farfar, Karl M. Hansen, hadde en fortid som offiser i Frelsesarméen.  Frelsesarméen ble etablert i Norge i 1888, og Karl M. Hansen ble tatt opp som Kadett i 1897. Han gikk gradene og ble til slutt Einsein (tilsvarende fenrik) i 1905. Han sluttet i 1909 og bosatte seg i Skien.

Under Gervins forskningsarbeide, oppdaget han fotografier av farfaren og farmoren som drev med gårdsarbeid. Hvor var dette? Via diverse kanaler klarte Gervin å spore opp at farfaren hadde et års tid eid en gård, før den igjen ble solgt og familien flyttet tilbake til Skien. Gården, Melvold Østre, lå i Sørum.

Hva er så sammenhengen mellom Frelsesarméoffiseren og Nr. 91 Stomperud? Hvem dro hjem til Sørum hvert år til jul? Nr. 91 Stomperud. Var det tilfeldig?

Opphavet til Stomperud var «91:an Karlsson» av svenske Rudolf Petersson. Han baserte historiene på levende forbilder fra den gang han tjenestegjorde i Halmstad.

I 1935 leste Ernst G. Mortensen (utgiver av Norsk Ukeblad) Stockholm Kronikken, som publiserte «91:an Karlsson». Mortensen sikret seg rettighetene til å gi ut norsk versjon, og 17. april 1937 kom første utgave om Nr. 91 Stomperud», og dette var ren oversettelse av svensk versjon. Dette ble eneste utgave basert på den svenske – alle senere utgaver er skrevet/tegnet i Norge for Norsk Ukeblad. I utgangspunktet var det redaktør Ernst Ancher Hansen som skrev tekstene, mens Torbjørn Weea var illustratør.  Ancher Hansen byttet navn i 1948 til Gervin. Dette var Tor Gervins far.

Som Tor Gervin sa det – det er neppe tilfeldig at Stomperuds hjem lå på Sørum. Et lite «pek» til hans far som (kortvarig) gårdbruker på Sørum?

Mange av de ulike personene i serien synes også å være «kjente» for Tor Gervin; Hans far har nok gjort som svenske Peterssson og basert mye på levende forbilder.

Foredraget omfattet også historikken til tegneserien, inkludert utgivelser under krigen – med alvorlige konsekvenser, også personlig for tegneren Gunnar Bratlie, som satt to år på Grini.

I Sverige finnes «91:an» fremdeles som tegneserie, mens i Norge utgis Stomperud (etter 2009) kun som julehefte. Det er f.ø. Norges eldste tegneserie som fremdeles utgis.

Tbg. 10.november 2022, Eli Ulriksen.