You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 11 mai 2022

Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte 11 mai 2022

Det møtte 19 medlemmer.

Tema: FamilySearch v/Svein-Åge Wærhaug Mathisen

Møtet i dag var et «arbeidsmøte» der det ble gjennomgått de mange muligheter som finnes ved bruk av FamilySearch.

Ikke minst nyttig var det å bli kjent med «probate» – mapper for avdøde; Hver person har sin mappe med eget nummer der dokumenter om vedkommende samles. Man finner mappen hvis man kjennet sted og dato for dødsfall, da kan man spore mappen ved nummeret.

FamiliSearch/Wiki: En annen smart måte komme inn i ulike kilder; Fra «forsidekart» kan man klikke seg frem til det enkelte land og videre til kilder.

Tbg. 11.mai 2022, EU.