You are currently viewing Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte og sommeravslutning 14 juni 2023

Vestfold Slektshistorielag avholdt sitt medlemsmøte og sommeravslutning 14 juni 2023

Referat fra medlemsmøte og sommeravslutning 14. juni 2023

Det siste medlemsmøtet våren 2023 ble et to-delt arrangement: Besøk til Berg fengsel og sommeravslutning på Nauen.

Berg fengsel: Det var en meget varm dag, men hele 45 stilte opp. Ulla Nachstern (Vestfoldmuseene) holdt foredrag. I kjelleren under kjøkkenbrakka er det fremdeles bevart celler, og etter foredrag var det mulig å se disse samt fotoutstilling.

Berg fengsel er i dag åpent fengsel med spesielt ansvar for unge innsatte. Kveldens foredrag dreide seg om opprettelsen av Berg og den tiden fengselet var internerings- og krigsfangeleir i perioden 1942 – 1945.

I denne perioden utgjorde jødiske menn en stor del av de innsatte, i tillegg til norske motstandere av naziregimet. Nachstern orienterte om de de norske jødenes historie i Norge og bakgrunn for hvordan de havnet på Berg etter ordre om internering 25. oktober 1942. På Berg var det kun tomme brakker når de første fanger ankom. Det var hverken vann eller strøm, og de måtte selv sette opp piggtråd rundt hele området. De var forferdelige forhold..

Som Nachstern sa; hva som skjedde med jødene under krigen omtales ofte med «de store tall» – i hennes foredrag gjorde hun det kloke grep å fortelle historien gjennom to menn – Moritz og Moritz, to menn med sammen navn som begge havnet på Berg og som hadde ulik familiesituasjon. Det ga nærhet til fortellingen, og den ene Moritz var også Nachsternes egen bestefar. De jødiske mennene ble etter en stund delt i to grupper; De fleste ble deportert til Tyskland, mens de som var gift med ikke-jødiske/ariske kvinner ble igjen på Berg, og der ble de resten av krigen. I alt 227 ble deportert, og bare 7 overlevde. Den ene Moritz ble igjen på Berg, den andre ble deportert og overlevde.

Dette er en viktig del av vår nære historie. Det er sterk historie, og viktig at den blir formidlet! Nachstern innledet sitt foredrag med hvordan det selv i dag er utbredt bruk av ord som omhandler jøder som skjellsord, spesielt i mange unge miljøer. Mange mener de «ikke mener noe med det», men kunnskap og bevisstgjøring omkring dette er derfor viktig for å unngå fortsatt stigmatisering. Eksempelvis er det i dag over 200.000 nordmenn som «ikke vil ha jøde som nabo», og et faktum som de fleste ikke vet, er at det i dag kun er 1700 jøder i Norge, En stor del av Nachsterns arbeid går ut på formidling til skoler, og mange drar nok forhåpentligvis fra Berg med en endret oppfatning.

Etter besøket på Berg, var det fin sommeravslutning på Nauen Slektssenter. Over 50 deltok, og det ble servert reker med mye tilbehør ute ved klokkemuseet. Vår altmuligmann av en leder, Svein Åge, serverte en skikkelig sommerdessert – jordbær/rabarbra/melon med is.

 

Senteret åpner igjen tirsdag 22. august.

 

14 juni 2023,

Eli Ulriksen