Gjallarhorn nr 62 utgitt 2018

kr60.00

Beskrivelse

Egil Theie: Flere kilder tilgjengelig på Nauen
Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbin deiser Lier – Eiker – Sande – Ramnes. Del 1.
Torbjørn Steen-Karlsen: Angrimslekta i Tønsberg. Gården Duerød
Torbjørn Steen-Karlsen: Tveiten i Sem
Maauren Mathisen: VSHL’s tur til Vestfoldarkivet
Odd Arne Helleberg: – Når en må hjelpe fakta
Svein Davidsen: Nye DNA testresultater tillater sammenkobling av generisk og tradisjonelle anetre
Jonn Harry Eriksen: Glasspuster – Wentzel-slekta. En del etterkommere
Torbjørn Steen-Karlsen: Ulabrand
Minneord over Jan H. Anthonisen
Beretning og regnskap for Vestfold Slektshistorielag