Gjallarhorn nr 50 utgitt 2012 Jubileumsutgave

kr100.00

Beskrivelse

Forord
Jubileumsstoff:
Torbjørn Steen-Karlsen: Mine minner i laget
Jan Anthonisen: En dugnadstid
Siri Lind Johannessen: Mine to år som leder i VSHL
Ledere og redaktører gjennom 25 år
Barbro Bredahl: VSHL’s jubileumsfest
Egil Theie: VSHL’s nye æresmedlem
Maya Lillemoen: Leder i BSHL
Maya Lillemoen: Jubileumsfest i BSHL
Kristian Hunskaar: Sju år med Gjallarhorn
Are S. Gustavsen: Gjallarhorn 1995-2002 – En slektslitterær forvandling
Siri Lind Johannessen og Egil Theie: Redaktører i jubileumsåret
Artikler
Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy, del 2
Vidar Røhne Nilsen: En Familiebeskrivelse
Lagsstoff
Årsmøte i VSHL
Årsmøte i BSHL
Møteoversikt VSHL høsten 2012
Møteoversikt BSHL høsten 2012
Kildeavskrifter
Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerdsmantallet Nes i Hallingdal 1528
Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerden 1528, lensregnskap 1560-61 for Flå
Torbjørn Steen-Karlsen: Skattemanntall Numedal 1560
Jan Fr. Lysaker Engedahl: Bygningsskatt Eiker 1593
Jan Fr. Lysaker Engedahl: En godssamling på Eiker 1605
Torbjørn Steen-Karlsen: Gammelt fra Sandsvær 1652
Leif Thingsrud: Strandsittermanntallet 1661-1664
Astri Gudal Gulbrandsen: Leiehusmanntallet Bragernes 1662/1663
??: Manntallet for Røyken 1664
Erik Bjune: Fødte og døde menn i Hurum og Strømm 1665
Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1682-1696
Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1696-1710
Jens Petter Nielsen: En drapssak fra Ål 1690-1691
Gotfred Holo: Kirkebok for Modum 1768
Tore Hermundsson Vigerust:: Svensker på Strømsø 1808
Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 1
Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 2
Torbjørn Steen-Karlsen: Auksjonsplakat fra Fossnes 1845
Torbjørn Steen-Karlsen: Fantefortegnelsen 1845
Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1820-1828, del 1
Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1829-1858, del 2
Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 3
Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 4
Tore Jørgen Løwe: Ligningen for Larvik 1875

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.4 kg