Vestfoldarkivene

Referat.

Vestfold Slektshistorielag sitt program for første halvår ble avsluttet 14. juni. I innspurten var det lagt inn tur til Vestfold Arkivet og sommerfest for medlemmene, og begge arrangementene samlet et godt oppmøte.

Vi besøkte Vestfold Arkivet i Sandefjord 24. mai. På arkivet ble vi tatt i mot kl. 10 av arkivar/rådgiver Marit Slyngstad. I innledningsforedraget påpekte hun at i henhold til norsk lov, bla. Grunnlovens § 100, skal offentlige arkiv bevares, men viste til at også arkiver fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner har blitt skapt, og disse bør tas vare på. Hun vektla at arkiver er en unik og uerstattelig arv fra generasjon til generasjon, og at åpen tilgang til arkiver beriker kunnskapen om samfunnet, fremmer demokrati, beskytter innbyggernes rettigheter og bedrer livskvaliteten. Videre fikk vi en kort innføring om Verdenserklæringen om Arkiver som påpeker at arkivene dokumenterer beslutninger, handlinger og minner, og at man gjennom arkivene kan finne ut hvem som tok avgjørelsene og vurderinger bak.

Videre la hun vekt på at arkiv er et samfunnsansvar og at samfunnet må ha tillit til at bevarte arkiv ikke blir manipulert eller blir borte, og at innsyn skjer etter gjeldende lovverk.

I tråd med dette har Vestfold fylkeskommune gitt Vestfold Arkivet oppdraget med å sikre en helhetlig dokumentasjon av vestfoldsamfunnet. Derfor finnes det i dag arkiver fra alle Vestfold fylkeskommunes enheter, Private arkiver fra bedrifter, rederier, organisasjoner og privatpersoner, Arbeiderbevegelsen, Minnemateriale og Fanesamling. Også museene i Vestfold har overført sine arkiv som inneholder historiske kilder, for eksempel fra hvalfangst og grevskapstiden, til Vestfold Arkivet.

Etter innledningsforedraget tok Marit oss med på en omvisning i arkivmagasinene. Hun viste en stor kompetanse og innsikt om hva som er av interesse for oss som driver med slektsforskning, og hadde funnet fram mange forskjellige dokumenter fra både de offentlige arkivene som fra private arkivene. For mange av medlemmene var det av stor interesse å få innsikt i det arkiverte hvalfangstmaterialet og skolematerialet.

Etter omvisningen inntok vi en hyggelig lunsj med gode påsmurte baguetter og drikke. Vi takket deretter for oss og Marit inviterte oss tilbake ved en senere anledning, enten samlet fra slektslaget eller som enkeltperson.

Onsdag den 14. juni var det arrangert sommerfest med reker og drikke på Nauen. Leder Egil Theie ønsket først velkommen og ga deretter en kort oppsummering om arbeidet som var gjort gjennom halvåret.

Som underholdning hadde vi denne gang besøk av forfatter Kjersti Wold fra Holmestrand. Hun har skrevet en rekke bøker, bl.a. Skriv ditt liv som ble utgitt i 2015. Med utgangspunkt i denne boken ga hun oss et informativt foredrag om hvordan igangsette en skriveprosess om egen historie og/eller slektningers biografi.

Ettermiddagen viste seg fra sin beste side med solskinn og varme, og avslutningen og det gode sosiale samværet ble derfor foretatt utendørs inntil det var tid til å bryte opp. Alle ønsket hverandre en god sommer og på gjensyn til nytt halvår fra 14. august i huset vårt på Nauen.

Ref. sekretæren