Vestfoldslektshistorielag

-Vi kan slekt

cropped-logovshl2.png

Åpningstider

  • Sommer steng fra 13/6-20/8-24
  • Tirsdager 10:00-15:00
  • Onsdager 10:00-20:00

Medlemsmøter

  • Det avholdes medlemsmøter med forskjellige temar og foredrag

Brukerkvelder

  • Det avholdes forskjellige bruker kvelder  på slektsentret

Kontakt oss

Adresse og skjema for å komme i konakt med laget

Bli medlem

Ønsker man å bli medlem finner man skjema her

Styret

Hvem er hva i styret

.

Gjallarhorn

Slekt tidsskrift for medlemmer  

Hvordan startet det ?

Historien bak opprinelsen

Æresmedlemmer

Personer som har mottatt æresbevisning for sitt virke for laget

Bibliotek

Slekt sentret har et stort bibliotek som er tilgjengelig for alle besøkende

Kilder

Kildemateriale som kun er tilgjengelig på sentret

.

Foto prosjekt

Slektslaget har en stor samling med bilder

.

DBB

Siden som innholder “Den digitalebygdebok for Botne”

Linker

Sider med samling av linker man bruker i sleksforskning

Bildesamling

Slektslaget har en stor samling med bilder

Nettbutikk

Muligheter til kjøp av tidligere utgitte Gjallarhorn

.

Foto prosjekt

Slektslaget har en stor samling med bilder

.

DBT

Siden som innholder “Den digitalebygdebok for Tjøme”

Lagets historie

Hvordan startet det?

Om Vestfold Slektshistorielag Vestfold Slektshistorielag ble stiftet i 1987 under navnet Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud etter et initiativ fra slektsforskerne Finn Asbjørn Wang, Tønsberg, og Arne Einarsen Enne, Undrumsdal. Foreningen ble i 1997 delt i to separate slektshistorieIag, men har fortsatt samarbeidet gjennom utgivelse av tidsskriftet Gjallarhorn. I de første årene ble møtene avholdt på forskjellige steder, inkludert Stokke bygdetun og på pensjonistskolen i Melsomvik. I 2005 dukket muligheten til permanente lokaler opp, og Vestfold Slektshistoriesenter på Nauen ble etablert. Senteret har hele tiden vært godt besøkt. Senteret har et omfattende bibliotek, tilgang til digitale kilder og det gis hele tiden god veiledning til besøkere/brukere av senteret. Det avholdes kurs og arrangeres medlemskvelder med foredrag.

Vestfold slektshistorielag

Slekt mellom to permer

Gjallarhorn slektshitorisktidskrift

Vinteren 1987-1988 kom Finn Asbjørn Wang, Nils Sten Christensen, Ragnhild Prøytz og Torbjørn Steen-Karlsen sammen i Tønsberg og blei enige om hvordan vårt nye tidsskrift, som Finn ga navnet Gjallarhorn, skulle være. Finn ble den første redaktøren, Torbjørn redaksjonssekretær og de to andre en redaksjonskomitéer. Gjallarhorn ble utgitt i 1988-1997 av Slekt historielaget Vestfold & Buskerud og fra 1997 – Vestfold Slekt historielaget & Buskerud Slekthistorielag. Torbjørn Steen-Karlsen overtok som redaktør og sendte stafettpinnen videre til Are Skjervik Gustavsen og Pål Magne Bratteli. Neste redaktør ble Kristian Hunskaar og så overtok Egil Theie og Siri Lind Johannessen. Egil Theie tok over alene da Siri gikk ut som medarbeider. Svein-Åge Wærhaug-Mathisen overtok i 2021. Bladet har kommet ut i 73 unike utgaver med flotte artikler, spennende fagstoff, gøyale konkurranser, mengder av kilder og hundrevis av spennende bilder. I begynnelsen var det spørsmål og svar, noe internett nå har overtatt. Vi har fått gode kritikker fra det etablerte slektsforskermiljøet i Norge og det gir oss en unik mulighet til og få delt genealogisk materiale over hele Norge. Vi vet også at bladet vårt leses i Amerikanske Bibliotek. Skulle du sitte inne med noen linjer du vil dele med andre, så er vi alltid interessert, om linjene er fra 1600-tallet eller om de er fra 2020-åra. Man kan bestille tidligere utgaver i nettbutikken.

si hei

Kom i kontakt med oss

Her har man forskjellige valg om man ønsker å kontakte slektslaget

Vi har utfordring med e.posten

Kontakt informasjon

Vestfold Slektshistorielag Åshaugveien 170 N-3152 Barkåker Norge Org nr. 984 331 274

Leave this field blank
Hvis man ønsker kontakt med et av styremedlemmene velg fra listen over.

Medlem

Bli medlem i Vestfold slektshistorielag

Leave this field blank
Velg ditt medlemskap

Gleden av det trykte ord.

Biblioteket på Nauen med flere tusen bøker

Da laget startet i 1987, ble det fort klart at vi ville lage et bibliotek, men det er ikke lett når man ikke har noe sted og sette alt. Så når vi dro rundt på våre møter, hadde mange av oss med oss et ambulerende bibliotek. Vi bar oss skakke på bøker, hefter, mikrofilmer og mikrofilm- og mikrofishapparater. Noe var privat lagret og noe stod i en krok på et lager. Først når vi kom til Stokke bibliotek fikk vi hyller. Vi kjøpte inn vår første profesjonelle arkivhylle. Det ble gitt gaver til biblioteket fra fjern og nær og vi fikk utlånt diverse fra privatpersoner med beskjed om at vi kunne bruke det på ubestemt tid. I alle år har vi mottat enorme mengder gaver til biblioteket og noen donerer fortsatt, så i dag kan vi vise fram et utrolig spennende og innholdsrikt senter med langt over 5000 enheter. Av spesielle ting kan vi nevne at vi har alle heftene fra Norsk Slektshistorisk tidsskrift, alle bygdebøker for Vestfold og mange fra andre fylker, Dansk, svensk og norsk biografisk leksikon, Biskop Jens Nilssøns visitasbok, mange flotte slektsbøker og en stor samling lokale aviser, og ikke minst unike kilder som kun finnes hos oss, som f. eks en stor database fra Nøtterøy Historielag med over 47.000 titler på historiske artikler fra flere aviser i Vestfold. Kom innom og les deg opp på lokalhistorien og kanskje finner du noe du ikke visste om om farfar.

Slekt mellom to permer

Kilder på Nauen

I det siste året har vi fått mengde kilder på Nauen. Under ser man del er noe av utvalget, dette er kilder som ellers ikke finnes tilgjengelig på nettet. Kildene er tilgjengelig på våre pc-er på Nauen og ligger ikke ute på nettet.

Slekt mellom to permer

Vestfold slektshistorielag's sin bildesamling

Verdien av gamle bilder Et spørsmål som skulle være unødvendig og stille, men med tanke på alle de gamle bildene som kastes hvert år, er spørsmålet gyldig. Har det noen hensikt og ta vare på gamle bilder ingen vet hvem eller hva er. Vi svarer med et rungende JA. Alle bilder som noen gang blir tatt er frosne tidsbilder av det som skjedde akkurat da. Og så mye de kan fortelle. Mennesker, moter, interiør, natur, arbeid, hverdag, sosiale sammenkomster, jubileer, foreninger, gjenstander, arkitektur. Lista er endeløs. Har man kastet bildet er dette borte for alltid. Hjelp oss og ta vare på disse unike tidsbildene. Vi samler for evigheten, slik at man om flere generasjoner kan gå tilbake og se hvordan enkeltmenneskenes hverdag var. Dette er historie, unik historie. Vi er dets forvaltere, og vi må fortelle hvert enkelt bildes historie. Et bilde kan fortelle mer enn tusen ord.

Kun et tastetrykk unna

Linker for slektsforskere

I dagens enorme World wide webb, kan det for mange være en enorm oppgave og finne fram i kildejungelen. Derfor har vi satt oss ned og laget en oversikt over en slektsforskers viktigste kilder og mye mer. Nye kilder kommer til fortløpende etter som vi selv blir oppmerksomme på de. Vi har linker til genealogiske steder over hele verden, for som vi alle vet, så er det få av oss som bare har norske forfedre. Om ikke annet, har det sneket seg inn en svensk ane et sted baki der. Vi har også en god del kilder som er unike for Vestfold slektsenter, som du kun finner her. Og vår dataansvarlige Svein-Aage har laget mange hurtigkoblinger som gir deg adgang rett inn i kilden, slik at du slipper søkingen. Er det noen kilder du mener vi burde ha på lista vår, så si ifra

Slekt mellom to permer

Digital Bygdebok Tjøme

Høsten 2015 kom slektsforskerne Svein Åge Mathisen og Kurt Fjellhegn i kontakt med Tjøme historielag og bl.a. med bakgrunn i Svein Åges eminente datakunnskaper og Kurts store database med Tjømeslekt tente de på ideen og satte i gang med et forprosjekt, der ting ble prøvd ut, og samtidig følte de seg fram i forhold til historielaget og hva de mente om dette. Ganske fort ble dette et nært samarbeide og stadig flere personer fattet interessen for ideen. En meget god medhjelper er Gerd Norma Berntsen som har det utroligste i sine skuffer og skap, og ikke minst en fantastisk glede i historiefortelling. Men den virkelig store historieformidleren kom i det Else Laila Cranner begynte å øse fra den gang da. Vestfold Slektshistorielag har vært «fødselshjelpere» for prosjektet. Det er Svein Åge Mathisen står for den tekniske gjennomføring. Kurt Fjellhegn stiller sin database til disposisjon. Her er det pr dags dato data for flere enn ca 28 000 personer tilbake til ca. 1600, fra skannede kirkebøker og annet materiale om slekter og eiendommer på Tjøme. Man har totalt opplysninger om ca. 125 000 personer

Kun et tastetrykk unna

Digital Bygdebok Botne

Vestfold Slektshistorielag har startet opp prosjektet. Det er Svein.Åge Wærhaug-Mathisen står for den tekniske gjennomføring. Egil Theie og Svein-Åge Wærhaug-Mathisen jobber med å samle inn og registrer personer som har sitt opphav i Botne i Vestfold. Her er det pr dags dato data for flere enn 16 000 personer. Fra skannede kirkebøker og annet materiale om slekter og eiendommer i Botne Det er ønskelig og komme i kontakt med persone som har bilder, dokumenter, historie o.s.v som de bidra med. Alt materiale vil bli levert tilbake og behandlet med forsiktighet. Ta kontak

Slekt mellom to permer

Slektsfoto

Dette er samarbeidsprosjekt mellom: Vestfold fylkesmuseum Vestfold Slektshistorielag DIS-Vestfold Jarlsberg Historielag Forhenværende Vestfold Fylkesmuseum hadde en samling på ca. 10.000 bilder, glassplater, med portrettfotografier fra fotografene Larsen og Bryn i Tønsberg. I forbindelse med sammenslåingen av museene i Vestfold skulle disse kastes. Det ble da inngått et samarbeid mellom Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS-Norge, avd. Vestfold om å ta vare på disse bildene. Bildene blir fotografert og digitalisert for så å bli lagt ut på nettet. Siden vi ikke vet hvem som er på bildene, er vi avhengig av at noen gjenkjenner dem og gir oss tilbakemelding på dette, pr. mail eller telefon. Vi har holdt på i ca. 4 år, og har lagt ut ca. 4.000 bilder til nå og fortsetter arbeidet. Det står” Bestiller” og et navn under hvert bilde. Det betyr at det er denne personen som har bestilt en kopi av dette bildet. Årstallet under bildet er det årstallet bildet er bestilt, altså ikke nødvendigvis det året bildet er tatt. Ønsker man kopi av bildet? Det er mulig å kjøpe kopier av disse bildene