Kilder på Nauen

I det siste året har vi fått mengde kilder på Nauen. Under ser man del er noe av utvalget, dette er kilder som ellers ikke finnes tilgjengelig på nettet.  Kildene er tilgjengelig på våre pc-er på Nauen og ligger ikke ute på nettet.

Biblioteket

Består av over 8000 bøker-tidsskrifter

Dødsannonser

Dødsannonser i TB 1873-2016 totalt ca 75.000 personer. Søkbar

Fødselsanonnser

Fødselsannonser i TB 1945-2016 totalt ca 237.000 personer. Søkbar​

Fødselsdager-jubileer

Fødselsdagsjubileer i TB 1920-1998 totalt ca 23.000 personer. Søkbar

Bryllupsjubileer

Bryllupsjubileer i TB 1915-2016 totalt ca 8.000 personer. Søkbar​

Fødselsdager-jubileer

Fødselsdagsjubileer i TB 1920-1998 totalt ca 23.000 personer. Søkbar

Borre befolkning

• Fødte 1710-1920

• Viede 1710-1920

• Døde 1710-1920

• Mantall 1664

Borre befolkning

• Folketellinger 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910
for Borre/Åsgårdstrand 

• Folketellinger 1865-1910 i andre kommuner for personer født i 
Borre/Åsgårdstrand/ Nykirke. Herunder også 1885 og 1891 for de steder som har slike tellinger. Horten lå under Borre og ble førs

Borres befolkning I tillegg til disse basene er det samlet en del kilder fra Borre. Her ligger det mye avskrifter på Digitalarkivet som er samlet og lagt inn i en egen Legacy-database. Det som er samlet er

Vestfold

AndebuBygdebok-LorensBerg-stiftelsen
Andebu Bygdebok av L. Berg
Borre Bygdebok -Rettelser del 1
Borre Bygdebok -Rettelser del 2
Borreminne 19SS-2005 Hedrum Bygdebok Del II Hedrum Bygdebok av Lorens Berg
Hedrum Bygdebok Del BI Herstadboka1
Herstadboka2
Herstadboka 3
Nøtterøy – Folkeregistrerings kort
Nøtterøy – Lensmann på Nøtterøy
Nøtterøy Bygdebok av Lorens Berg
Nøtterøy kirkegard-2.pdf
Nøtterøy kirkegård Ramnes Bygdebok Bind II-l
Ramnes Bygdebok Bind II-2 Sandelrerred bygdebok av L. Berg
Skoger Bygdebok
Stokke Bygebok – Christensen & Hagelund bind 1 Stokke Bygebok – Christensen & Hagelund bind 3 Tjømeguttermedskipper-ogstyrmannspatent Tønsberg – Begravde 1637-1693
Tønsberg – Borger-ed 1637-1693
Undrumsdal gamle kirkegård Vestfold – Gårdsmatrikkel 1886 Vestfold – Gårdsregister Vestfold
Våle Bygdebok-Dell
Våle Bygdebok Del 2
Dødsannonser i Tønsberg Blad 1873-2016
FødselskunngjøringerTB1900-2016 Ligger i Legacy-filer på skrivebordet

Andre grupper

Generelt

Norsk Prestehistorie
Norske Skolefolk Olav Engebretsens jordebok
Vår Felles Slektshistorie
Amtskart
Digitalarkivet
GårdsmatrikkellSS6
Henrettede i Norge 1772-1876
Skarprettere i Oslo

Oppslag

Forenklet medisinsk ordliste
Navneloven
Norske og Engelske slektbetegnelser
Gamle ord og uttrykk
Dage – Finne dager
Dagbladet fra 1869
Aftenposten fra 1S60
Slekt og Data – DIS Norge

Sverige

Arkiv Digital
Begravde i Sverige, også for 1901
Sveriges Befolkning 1890
Sveriges Befolkning 1900
Sveriges Dødbok 1901-2013

Andre grupper

Mønstrings-lister Ancestry

Bâter A-D
Bâter E-L
Bâter M 
Bâter N-V

Sjøfolk – Militær

DrammenMønstringsruller1861-18S2
Drammen Mønstringsruller 1911-1918
Drammen Mønstringsruller 1930-1938
Holmestrand Mønstringsruller 1930-1938
Svelvik Mønstringsruller 1930-1938
Norske Tollere
OvenstadMilitærbiografierA-H O\’enstad Militærbiografier I – Tillegg
Dansk-norske sjøoffiserer 1
Dansk-norske sjøoffiserer 2

Sverige

Blekinge – Forsamlinger
Blomskogboken Eliz Lundin-Sverige i k
Finne fram i Krigsarkiv
Finne fram i Mantall
Finne Slekt i Sverige Hvordan finne min gård
Innflyttede
Kalbo Boken (Skedevi).pdf Norrviken -Dombok 1660-1714
Norrviken Mantalslangd 1674
Ostergotland Svenske kirkesogn Topografisk register over Gotland
Utvandret fra Tanum 1820-1875