Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

Opplag 670 Eksemplarer. Trykk Pica Print Service. Distribusjon Posten Norge.

Vinteren 1987-1988 kom Finn Abjørn Wang, Nils Sten Christensen, Ragnhild Prøytz og Torbjørn Steen-Karlsen sammen i Tønsberg og blei enige om hvordan vårt nye tidsskrif, som Finn ga navnet Gjallarhorn, skulle være. Finn ble den første redaktøren, Torbjørn redaksjonssekretær og de to andre en redaksjonskomite. Gjallarhorn ble utgitt i 1988-1997 av Slekthistorielaget Vestfold & Buskerud og fra 1997 – Vestfold Slekthistorielaget & Buskerud Slekthistorielag. Torbjørn Steen-Karlsen overtok som redaktør og sendte stafettpinnen videre til Are Skjervik Gustavsen og Pål Magne Bratteli. Neste redaktør ble Kristian Hunskaar og så overtok Egil Theie og Siri Lind Johannessen, og i dag er det Egil Theie som drar i alle spaker. Bladet har kommet ut i 60 unike utgaver med flotte artikler, spennende fagstoff, gøyale konkuranser, mengder av kilder og hundrevis av spennende bilder. I begynnelsen var det spørsmål og svar, noe internett nå har overtatt. Vi har fått gode kritikker fra det etablerte slektsforskermiljøet i Norge og det gir oss en unig mulighet til og få delt genealogisk materiale over hele Norge. Vi vet også at bladet vårt leses i Amerikanske bilbliotek. Skulle du sitte inne med noen linjer du vil dele med andre, så er vi alltid interessert, om linjene er fra 1600-tallet eller om de er fra 1950-åra.

Gjallarhorn Utgitt av

1988-1997 Slekthistorielaget Vestfold og Buskerud Fra 1997 Vestfold slektshistorielag og Buskerud slektshistorielag

Ansvarlig Redaktør/Layout

Egil Theie Skavlisletta 97 N-3189 Horten Tlf:98262514 e-post:egil(a)theie,net

Faste bidragsytere

Kristian Hunskaar - Torbjørn Steen Karlsen - Odd Arbe Hellberg - Are S. Gustavsen

Ansvarlig webside.

Svein-Åge Wærhaug-Mathisen Storgata N-3182 Horten Tlf:99005017 e-post: sveinaagemathisen(a)hotmail.com

Utgitte Gjallarhorn

 • KH: Vestfold Slektshistoriesenter åpnet
 • EJB: Medlemsåpning 20 august
 • Barbro Bredahl: Vestfold Slektshistorielag på Sverigetur
 • Kort og godt
 • Augustinius slekten på Åserud i Skoger kom fra Eiker
 • Opphavet til slekten Paust i Sandefjord
 • Ole Thommeson Pausts andre kone
 • Slekte Zetlitz i Norge
 • Rune Blix Hagen: John Cunningham - admiral, lensherre og heksejeger
 • Kristian Hunskaar: Forskningsstatus rundt navnet Schøller i Hedrum
 • Torbjørn Steen-karlsen: "En Kvinnebibels" (slekts)-historie
 • Arne Tollefsen & Are S. Gustavsen: Hvem var egentlig Nettas aner?
 • Til medlemmene i Vestfold Slektshistorielag
 • Odd Arne Hellberg: Fyndarfossen forteller slektshistorie - del 1
 • Kristian Hunskaar: Ætlinger av Margrete Gulliksdatter på Søndre Hellenes i Hvarnes
 • Tore Jørgen Løwe: Ligningen for Larvik 187
 • Maya Lillemoen: Samarbeide mellom Buskerud Slektshistorielag og DIS-Buskerud-Drammen
 • Kristian Hunskaar: Borre bygdebok digitaliseres
 • Kristian Hunskaar: Innspurten for nye Ål bygdebok
 • Kristian Hunskaar: Amerikaner søker informasjon om forlis
 • Kort og godt
 • Lindgaard-slekten fra Sandefjord
 • Feilplassert i "Sigfred-ætta"
 • Are S. Gustavsen: Mari Hansdatter fra Eiker og dødsfallmeldingene
 • Arne Tollefsen 90 år
 • Kristian Hunskaar: Arv & ætt på søndre Bjerke i Hedrum
 • Torkel Fagerli: Trelasthandler Christen Simensen i Sandefjord - og litt om Coldevin, Giedde, Mørch, Lem m.m
 • Laila Hynne: Ole Ellefsen på Tangen under Bergan i Hedrum og Hans familie
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Skatvedt i Andebu
 • Odd Arne Helleberg: Fyndarfossen forteller slektshistorie - del 2
 • Turid Horpen: Tur til gamle Fiskum kirke
 • Kristian Hunskaar: Last ned Hole Bygdebok fra nettet.
 • Barbro Bredahl: Lette etter norsk familie - og fant den
 • Kort og godt
 • Anders Jahres morsslekt
 • Christen Simensens barn
 • Kasper Olsen Bergsøen på Nøtterøy - ikke nøttlending
 • Maya Lillemoen: Ranvik-familien i Hurum
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av? Del II
 • Kristian Hunskaar: Kan vi få mer variert stoff i Gjallarhorn?
 • Kristian Hunskaar: Skatvet i Andebu - to kommentarer
 • Are S. Gustavsen: Åsnes fra Sande - en jordegodsmosaikk?
 • Odd Arne Hellberg: Ætta fra Skjønne i Nore
 • Kristian Hunskaar: Hans Guttormsen på Steinsholt i Stokke
 • Siri Lind Johannessen:Romanifolket- et frihetselskende folk, men forfulgt og hatet
 • Kristian Hunskaar: Kirkebøkene er bare begynnelsen
 • Kristian Hunskaar: VSHL med omarbeidede nettsider og slektsforum
 • Kristian Hunskaar: Kirkeboka for Eiker transkribert
 • Kort og godt
 • Ketil Firing Hansen: Faddere viser vei
 • Are S. Gustavsen: Åros l: En "Friis-slekt" fra Røyken med etterkommere på Vestre Lærum i Sande
 • Are S. Gustavsen: Åros ll: Hvordan bruke en bygdebok- Røyken bygd før og nu
 • Gunnar Nicolaisen: PÅ jakt etter Marie Larsdatter
 • Torgrim Redalen: Bobrødrene fra Gulsvik og Skjønne og deres slektsforhold
 • Kristian Hunskaar: En slektskrets knyttet til Nedre Møkkenes i Skjee
 • Lagsider
 • Spørsmål og svar, hvem forsker hva!
 • † Arne Tollefsen 1916-2006
 • Inger Lise Hauge: Foredrag om innvandringen til Drammen
 • Arne Bechmann: Bildekavalkade fra VSHLs arrangementer i desember
 • Kort og godt
 • Aner fra Bohuslän
 • Firlinger fra Sem 1745
 • Terje Østro: Svar på "Bobødrene fra Gulsvik og Skjønne og deres slektsforhold"
 • Torgrim Redalen: Svar på Terje Østros innlegg
 • Kristian Hunskaar: Kongens fortjenestemedalje i gull til Gunnar Christie Wasberg
 • Tore Hermundsson Vigerust: Svensker på Strømsø 1808
 • Svein Davidsen: DNA-test som mulig verktøy i slektforskning
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av ? Del III
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Nye oppdagelser rundt Jens Brønnum
 • Odd Arbe Helleberg: Ei storhundreårstrette
 • Erik Bjune: Født & døde hannkjønn i Hurum og Strømm i 1665
 • Minneord Thor Kristian Thorsen 1923-2007
 • Siri Lind Johannessen: VSHLs medlemsmøter vinter 2008
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Nytt i Slekthistoriesenterets bibliotek.
 • Lars Harald Alstadsæter: Ny giv for lokalhistorie i Andebu
 • Siri Lind Johannessen: En amerikaner som har funnet sine norske røtter
 • Kort og godt
 • Norske gårdsbruk: antagelig mest lest etter bibele.n
 • Mette Rusletvedt i Stokke
 • Barbro Bredahl: Nøtterøy i fokus
 • Odd Arne Helleberg: Omkring Skønneætta fra Nore
 • Kristian Hunskaar: Tinglysningsmaterialet- og så lensregnskapene?
 • Lisbeth Akerholt: Smedslekten Boveng i Norge & Sverige
 • Rune Helland: Thale Olsdatter Fossøla i Nykirke - ikke en, men to personer
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannslekter på Nøtterøy: Glarmester Simon Pedersen Bergsøens slekt
 • Are S.Gustavsen: Om Revå i Sande (1578). Sjur Eilivsson - glemt stamfar for slektene på Herkjeft, Kjeldås og Sando?
 • Rolf Ivar Bredahl til minne 1946 - 2006
 • Vestfold Slektshistorielags forum
 • Siri Lind Johannessen: Langveisfarende til Nauen
 • Siri Lind Johannessen: Om "å forvalte felles hukommelse for ny erkjennelse!"
 • Kristian Hunskaar: Folketellinga 1865 for stokke komplett
 • Lisbeth Akerholt: Jernverksseminar ved Næs Jenverksmuseum
 • Torkel Fagerli: Lindgaard, Frisler, Skarbo, Stockmann, Firing & Lang
 • Kristian Hunskaar: Nytt om Firing-slektas mødrenes opphav.
 • Hans Mathisen: Dampskipskaptein Petter Amundsen Sundt (1844-1907) og hans slekt
 • Lailla Hynne: Anders spillemann i Sandeherred
 • Andebu-bygdebøkene digitalisert
 • Kristian Hunskaar: Hvem var Anne Reiersdatter på Møyland i Andebu?
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-slekt
 • Kristian Hunskaar: Rekonstruksjon av arveoppgjøret etter Jens Brønnum i Sandeherred
 • Nye bygdebøker for Ål
 • Kristian Hunskaar: Hvilken Andebu-prest var Daniel Pedersen på Vestre Hasås i Kodal sønn av?
 • Gerd Salvesen til minne 1937-2008
 • Siri Lind Johannessen: samarbeidesrådet for historielagene i Vestfold
 • Siri Lind Johannessen : Julehuset på Nauen
 • Aina Aske: Grevskapstiden i Vestfold
 • Kort og godt
 • Norske Falne og omkommede under 2.verdenskrig, søkbare databaser
 • Mattis Eftedahls patronym avslørt
 • Kristian Hunskaar: Presenterte Vestfold-slekt.net
 • Astrid K Natvig: Steffen & Malen på Svarteberg i Lier - et slektsmysterium
 • Rune Helland: Sjulsønnene i Våle
 • Støtt Vestfold Slektshistorielag når du tipper
 • Bjørn J Rosenberger: Folketall i Vestfold & Buskerud
 • Are S Gustavsen: Skoleholderen fra Gausdal: Tore Andersson Kviberg - et 1700 talleksempel fra den innenlandske migrasjon
 • Kristia Hunskaar: Flesberginger på Burvall i Kodal
 • Arne Bechmann: Hvalfangstmøte 7.oktober 2008
 • Siri Lind Johannessen: Avskjedsintervju med en avholdt redaktør
 • Siri Lind Johannessen: En jernkvinne i joggesko
 • Siri Lind Johannessen: Verdt å vite om gravsteder og kirkegårder
 • Siri Lind Johannessen: Lagenes fellestur til Åsgårdstrand
 • Egil Theie: VSHL's tur til Bjerkøy
 • Egil Theie: Litt om Bjerkøys historie
 • Kort og godt
 • "Tingene forteller" i bok eller på data
 • Utvandringen til Amerika
 • Tor Bjørviks bok om Sanderfjordgårdere
 • Nytt om Nauensenteret
 • De nye redaktørene
 • Skifteprotokoller på nettet
 • Slektsforskerdagen i Vestfold
 • Kristian Hunskaar: Ei slekt fra Sletholt i Kodal
 • Kristian Hunskaar: Nils skredders slekt fra Andebu
 • Lisbeth Akerholt: Referat fra jernverkshistorisk seminar 28.-30.august 2009 i Bærum og på Bogstad
 • Rune Helland: Store-Dals slekta i Høyjord
 • Utvandring fra Høyjord og Andebu 1851/1852
 • Kristian Hunskaar: Slekta Sletsjø fra Larvik
 • Laila Hynne: Anne Joensdatter ca 1667-1707 på Nordre Hvaal i Lardal
 • Lillian Skow: Litt av hvert om "Størst av alt"
 • Drammen Gotisk-gruppe: Commandersersjanten og den fryktelige konen hans
 • Tove Andresen: Besøk fra Amerika
 • Erik Bjune: Norske Gardsbruk for Vestfold
 • Sten Høyendahl: Overn i Modum - gårdshistorie til revisjon
 • Skjelland i Andebu-Ola Nilsen og hans slekt
 • Kristian Hunskaar: Åsulv-ætta på Skjelland i Andebu
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Saltmester Jørgen Eliassen Steen og hustru Anne Maries etterslekt
 • Egil Theie: Stockmann i Stokke
 • Årsmøte i VSHL
 • Møteoversikt høsten 2010
 • Redaktørens juleord
 • Julemat på alle fat
 • Det nye Slottsfjellmuseet
 • Blir Søndre Linnestad gård i Re verdensberømt
 • Hvordan presentere slektsforskning
 • Nye digitale kilder på Digitalarkivet
 • Ny gårds-og slektshistorie for Hurum
 • Tradisjonell genealogi og DNA-tester for å spore anene
 • Gåten Martine Madsdatter Lind
 • Fattiggårene
 • Etterkommere av Engebret Gjøgri i Hillestad
 • Ola rumpedrenger på Berg i Hof
 • Anders Torsbys tragiske død
 • Jordeiende Tønsbergborgere i 1644
 • En prestemorder, en stråmann, en drapsmann og en sølvfinner
 • Nekrolog over Tore H. Vigerust
 • Møteoversikt våren 2011
 • Ombygging på Nauen- gave fra Sparebank 1 Buskerud/Vestfold
 • En kvinne i mannsklær
 • Gunvor Ruberg - odelsjente og karrierekvinne
 • Bokomtale: "Vore fælles aner"
 • Slektsbook?
 • Noen storgårder i Lardal
 • Fellestur med VSHL og BSHL
 • Et Ramnes skifte med relevans for Eiker
 • Smedslekt i Hedrum
 • En vellykket svenskeinnvandrer til Eiker
 • Celebriteter med røtter i Eikerbygdene
 • Folket på Nordre Nes i Slagen, en gren av slekten fra Holm
 • Årsmøte i BSHL og VSHL
 • Møteoversikt høsten 2011
 • Buskerud Sleksthistorielag: Innkalling til årsmøte i BSHL
 • Vestfold Sleksthistorielag: Innkalling til årsmøte i VSHL
 • Johnny Eilers: VSHL's høsttur til Bolærne
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Folket på Nordre Nes i Slagen - et tillegg
 • Torgrim Redalen: Svar til Odd Arne Helleberg
 • Lillian Marie Aarholt: BSHL og VSHL's første historie
 • Jan Sigbjørn Larsen: Husmannsplassen Tangen under Aker på Sem
 • Rune Helland: Tor Amundsen på Øvre Ås i Nykirke
 • Siri Lind Johannessen: Slavehandel - Historiens største folkevandring
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy - del 1
 • Are S. Gustavsen: Koppskatten 1645 for Tønsberg by
 • Are S. Gustavsen: Noen folk i «Drammen» 1645
 • Redaktørenes juleord
 • Navneindeks
 • Møteoversikt høsten 2012
 • Forord
 • Jubileumsstoff:
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Mine minner i laget
 • Jan Anthonisen: En dugnadstid
 • Siri Lind Johannessen: Mine to år som leder i VSHL
 • Ledere og redaktører gjennom 25 år
 • Barbro Bredahl: VSHL's jubileumsfest
 • Egil Theie: VSHL's nye æresmedlem
 • Maya Lillemoen: Leder i BSHL
 • Maya Lillemoen: Jubileumsfest i BSHL
 • Kristian Hunskaar: Sju år med Gjallarhorn
 • Are S. Gustavsen: Gjallarhorn 1995-2002 - En slektslitterær forvandling
 • Siri Lind Johannessen og Egil Theie: Redaktører i jubileumsåret
 • Artikler
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy, del 2
 • Vidar Røhne Nilsen: En Familiebeskrivelse
 • Lagsstoff
 • Årsmøte i VSHL
 • Årsmøte i BSHL
 • Møteoversikt VSHL høsten 2012
 • Møteoversikt BSHL høsten 2012
 • Kildeavskrifter
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerdsmantallet Nes i Hallingdal 1528
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerden 1528, lensregnskap 1560-61 for Flå
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Skattemanntall Numedal 1560
 • Jan Fr. Lysaker Engedahl: Bygningsskatt Eiker 1593
 • Jan Fr. Lysaker Engedahl: En godssamling på Eiker 1605
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gammelt fra Sandsvær 1652
 • Leif Thingsrud: Strandsittermanntallet 1661-1664
 • Astri Gudal Gulbrandsen: Leiehusmanntallet Bragernes 1662/1663
 • ??: Manntallet for Røyken 1664
 • Erik Bjune: Fødte og døde menn i Hurum og Strømm 1665
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1682-1696
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1696-1710
 • Jens Petter Nielsen: En drapssak fra Ål 1690-1691
 • Gotfred Holo: Kirkebok for Modum 1768
 • Tore Hermundsson Vigerust:: Svensker på Strømsø 1808
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 1
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 2
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Auksjonsplakat fra Fossnes 1845
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Fantefortegnelsen 1845
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1820-1828, del 1
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1829-1858, del 2
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 3
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 4
 • Tore Jørgen Løwe: Ligningen for Larvik 1875
 • Innkalling til årsmøte i BSHL
 • Innkalling til årsmøte i VSHL
 • Bethen Dehli: Fotogruppa på Nauen
 • Siri Lind Johannessen: "Sommerfugl i vinterland" Om fargede innvandrere i Norge i gamle dager
 • Torkel Fagerli: Presteslekten Aurelian fra Gulle-Rauan i Hedrum med forbindelse til slekten Holst i Holmestrand
 • Sten Høyendahl: Gudbrand Spone på Modum og hans døtre
 • Torgrim Redalen: Toralde, kong Magnus Håkonsens frende
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy - del 3
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Den mystiske Salomon Jonsen Fukla/Nes/Rønningen. Et skritt nærmere en løsning?
 • Jonn H. Eriksen: Astri Gudal Gulbrandsen, til minne
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Til minne om Finn Asbjørn Wang
 • Navneindeks
 • Møteoversikt høsten 2010
 • Barbro Bredahl: Sommertur til Falkensten Bruk og Løvøya kapell
 • Egil Theie: Tur til Midgard og Gildehallen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjert Olsen Adals slekt
 • Kåre Torgersen: Fra kongens København til Sandsvær
 • Jonn Eriksen: Fattiges grav - Den gang "perleporten" ikke var like bred for alle
 • Brita Nordberg: Skifte på Aarholt i 1703
 • Svein Davidsen: Hvem var stamfar til disse familiene?
 • Torkel Fagerli: Slekten Børnich fra Drammen
 • Siri Lind Johannessen: xe "Edvard Munch"Edvard Munch - far til tvillinger?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: xe "Jon Borgersen"Jon Borgersen Søndre Bø i Slagens etterslekt
 • BSHL's årsmøte 2013
 • VSHL's årsmøte 2013
 • Navneindeks
 • Møteoversikt høsten 2013
 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Siri Lind Johannessen:: En helt alminnelig onsdag i slektssenteret på Nauen
 • Barbro Bredahl: Medlemsmøte i VSHL på Nauen
 • Are S: Gustavsen: Kvinners rettslige stilling på 1600-tallet - noen eksempler fra by og land
 • Torgrim Medalen: Kane-slekten, segl og eiendommer
 • Jan Sigbjørn Larsen: Skomakermester Lars Larsen Larvik
 • Kristian Hunskaar: En feilidentifisering på Holmen i Sandar
 • Kristian Hunskaar: En stump av et skifte
 • Kristian Hunskaar: Helge Jensen Brønnums andre kone
 • Kristian Hunskaar: Kristen Helgesen på Engø i Sandar og hans slektskrets
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Vik i Sem - Horten i Borre og navnet Brynte
 • Navneindeks
 • Møteoversikt våren 2014
 • Barbro Bredahl: VSHL's på besøk på Statsarkivet i Kongsberg
 • Siri Lind Johannessen: Heraldikk
 • Odd-Arne Helleberg: En innfløkt arvesak: Ætta fra Li søndre og Hedenstad i Sandsvær
 • Are S. Gustavsen: En middelalder som aldri fantes: Uholdbare eksempler fra Torgrim Redalens presentasjon av fortiden
 • Kristian Hunskaar: Bidrag til Sandefjord-slekta Reinerts historie
 • Thorbjørn Steen-Karlsen: Reidar på Vold i Nykirke
 • Protokoll fra årsmøte i VSHL
 • Årsberetning for VSHL
 • Valg og kontingenter for VSHL
 • Regnskap for VSHL for 2013
 • Årsmøte for BSHL
 • Møteoversikt høsten 2014
 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Barbro Bredahl: Åpen dag på Fagertun på Nøtterøy
 • Jonn Harry Eriksen: Vellykket foredragskveld på Temte Gård
 • Torkel Fagerli: Rådmann Simen Christensen i Tønsberg og hans slekt
 • Odd-Arne Helleberg: Ljøterud-slekta over tre fylker
 • Jonn Harry Eriksen: Det tragiske mordet på Rygh i 1927
 • Kåre Torgersen: Familiene Hansen Holst, Glassmester Samuel Petersen og Storhoff fra Kongsberg og skomakerfamilien Hesler fra Skien
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektene Egger(tz), Album, Gjersø, Figtenberg, Zimmermann, Bang. Borgere av Tønsberg by.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Peder Tollefsen "Limbrenners".
 • Torgrim Redalen: Useriøs kritikk av Are Gustavsen i Gjallarhorn nr. 54
 • Møteoversikt våren 2015
 • Mentor-tilbud i VSHL
 • Fotokurs på Nauen i september
 • Kristian Hunskaar: Nytt om Sigfred-ætta i Sandar
 • Francesca Hendrickson, USA; Gerd Rabben, Norge; Svein Davidsen, Sveits: Jakten etter stamfaren til fire menn i Hallingdal
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Kristen Clemmitz - Bastøybonden som ble bosatt i Åsgårdstrand
 • Are S. Gustavsen: Om å forstå faglig kritikk
 • Jonn Harry Eriksen: Myten om finnene i "Finnemarka" mellom Modum, Lier og Eiker.
 • Inger Lise Skjervik Gustavsen: Bent Hansen på Teien i Sande og hans musikalske familie
 • Minneord over: Arne Einarsen Enne, Georg Iversen og Turid Horpen
 • Egil Theie: Nauen Slektssenter 10 år
 • Årsberetning, regnskap mm for Vestfold Slektshistorielag
 • Nye vedtekter for VSHL vedtatt 7.4.2015
 • Årsmøtereferat Buskerud Slektshistorielag
 • Møteoversikt høsten 2015
 • Barbro Bredahl: 10 år på Nauen - Jubileumsfest
 • Egil Theie: Økende aktivitet på Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Kristen Clemmitz - Store Stang i Slagen - Del 2
 • Jonny H. Eriksen: Aase Corneliusdatters, "de gode geners mor". Et gledelig unntak på Modum fra elendigheten i tidligere tider
 • Jonny H. Eriksen: Erik Evensen Rygh, en av arbeidslivets virkelige riddere. Eikværing som satte spor etter seg i Modum
 • Odd-Arne Helleberg: Omkamp om Bø 1702-1705
 • Lasse Vråle: Oldbrevet om Hoetvedt i Sandsvær datert i 1476 foreligger i to utgaver.
 • Lillian Aarholt, Vibeke Eeg-Henriksen, Anne Tveito og Brita Nordberg: Skifte etter Maren Christophersdatter på Aarholt i 1706
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tobakkspinnerslekten Tufte i Tønsberg
 • Kåre Torgersen: Tiden etter felttoget 1940, Milorg og freden
 • Møteoversikt høsten 2015
 • Barbro Bredahl: Møter på Nauen i våres
 • Egil Theie: Vi pusser opp pa Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husvik og Søndre Nes på Bytangen. Del 1. Den eldste historien
 • Torkel Fagerli: Gunder Sigfredsen på Søndre Sunde i Sandar
 • Egil Theie: Kommentar til artiklene om Christen Klemmitz
 • Jonn H. Eriksen: Herman Theodor Wildenvey - Mjøndalens ”nasjonalskald”og store stolthet.
 • Laila Hynne: Fra gård til gård i Høyjord
 • Torbjørn Steen-Karlsen: En slekt Møller i Tønsberg
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tor Apenes kone trolig funnet
 • Egil Theie: Unionsskatten jul 1637 for Eiker
 • Årsmøtereferat Buskerud Slektshistorielag
 • Årsberetning, regnskap mm for Vestfold Slektshistorielag
 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Kurt Fjellhegn, Svein Åge Mathisen, Torbjørn Steen-Karlsen: På familiebesøk "över gränsen"
 • Kurt Fjellhegn, Svein Åge Mathisen, Torbjørn Steen-Karlsen: Tjøme digitale bygdebok "Hjelp oss å gjøre historien levende"
 • Egil Theie: "Nye" Nauen Slektssenter er klar
 • John Ludvigsen: Om Slekt og Data Vestfold
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husvik og Søndre Nes på Bytangen. Del 2.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slekten Bruu fra Vestfold. Og navnene Otterbech og Stangeby i Tønsberg
 • Lars Stavehaug: Pukerud i Hol
 • Kåre Torgersen: Møte med indianerne
 • Are S. Gustavsen: Båtsmenn til Bremerholm på 1600.tallet
 • Henrik A: Eddie: Tollef Amundsen og en etterkommergren fra Tønsberg til Boston
 • Kristian Hunskaar: Skredder Sigfred Kaspersens familie
 • VSHL på tur til arkivene i Kongsberg.
 • Anne Marie Steenberg Jonassen: Eikværing var med å bygge den første norsk-lutherske kirke i Amerika
 • Svein Davidsen: Harald Hårfagre, vår ane?
 • Odd Arne Helleberg: "Hvem tror du at du er?”
 • Astrid K. Natvig: Iver Knudsen Saga/Rotefoss, Trollmannen fra Finnemarka og hans barn
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bruserød i Nykirke - og løsningen på «Alf på Nordre Skåne i Borre»
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tillegg til Gjert Olsen Adals slekt
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bakke i Nykirke
 • Jonn H. Eriksen: Familiedrama i Vestfossen i 1873
 • Egil Theie: Steinbjørnrød i Borre
 • Årsberetning, referat fra årsmøte, regnskap Buskerud Slektshistorielag
 • Årsberetning, referat fra årsmøte, regnskap Vestfold Slektshistorielag
 • Møteoversikt høsten 2017
 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Øvre Mørk i Sylling anneks, Lier
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Et skifte på Kroks-Rom i Slagen
 • Rune Helland: Tangsrød i Borre, Undrumsdal og Sem
 • Jonn Harry Eriksen: Etterkommere etter Thor Tømmermann i Vestfossen
 • Odd Arne Helleberg: 60 års tautrekking - Striden om Evju østre 1624-1682
 • Minneord om Erling Granholt og Eidi Christensen Herron Brazier
 • Egil Theie: Flere kilder tilgjengelig på Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbin deiser Lier – Eiker – Sande – Ramnes. Del 1.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Angrimslekta i Tønsberg. Gården Duerød
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tveiten i Sem
 • Maauren Mathisen: VSHL’s tur til Vestfoldarkivet
 • Odd Arne Helleberg: – Når en må hjelpe fakta
 • Svein Davidsen: Nye DNA testresultater tillater sammenkobling av generisk og tradisjonelle anetre
 • Jonn Harry Eriksen: Glasspuster – Wentzel-slekta. En del etterkommere
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Ulabrand
 • Minneord over Jan H. Anthonisen
 • Beretning og regnskap for Vestfold Slektshistorielag
 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Maureen Ann Mathisen: Fra høstens arrangementer på Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbindelser Lier - Eiker - Sande - Ramnes - Del 2
 • Sten Høyendahl: Gul Gubberud på Modum og hans etterslekt
 • John Harry Eriksen: Glassblåsere. Etterkommere etter James Keith
 • Egil Theie: Rettelse til artikkel om Ulabrand i nr 62
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tveiten i Sem - en rettelse til nr 62
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gunnestad i Våle
 • Møteoversikt våren 2019
 • Fra vårens aktiviteter i Buskerud og Vestfold
 • Torbjørn Steen-Karlsen Ingeborg "Vemundsdatter" Helgelands etterslekt
 • Are S. Gustavsen Svarterud i Skoger 1664: Alle barna på ett brett?
 • Torbjørn Steen-Karlsen En slekt Koch i Tønsberg
 • Egil Theie Sakefall i Tønsberg len 1614 - 1773
 • Odd Arne Helleberg Ingeborg Marie Andersdtr's "annus horribi-I is"
 • Fra årsmøtene i BSHL og VSHL
 • Innkalling til årsmøtene i BSHL og VSHL
 • Buskerud Slektshistorielag: Om prosjekt DNA-testing i BSHL
 • Buskerud Slektshistorielag: Gården Kravik i Nore
 • Buskerud Slektshistorielag: Fra høstens møteprogram i BSHL
 • Maureen Ann Mathisen: Fra høstens møteprogram i VSHL
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Borgermester i Tønsberg, Gunder Olsens slekt.
 • Odd Arne Helleberg: Avstand ingen hindring.
 • Egil Theie: Skiftene forteller
 • Kristian Hunskaar: Bjuerød i Andebu på 1600-tallet
 • Svein-Åge Wærhaug-Mathisen: Minneord over Kurt Fjellhegn, 1953-2019
 • Møteoversikt våren 2020

Gjallarhorn bestillingsskjema