Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

Gjallarhorn Utgitt av

1988-1997 Slekthistorielaget Vestfold & Buskerud
1997- Vestfold Slekthistorielaget & Buskerud Slekthistorielag

Ansvarlig Redaktør/Layout

Egil Theie
Skavlisletta 97 3189 Horten
M.Tlf 982 62 514 egil@theie.net

Faste bidragsytere

Kristian Hunskaar, Torbjørn Steen Karlsen
Odd Arne Helleberg, Are S. Gustavsen

Ansvarlig webside.

Svein Åge Mathisen N-3182 Horten
Tlf +47-99005017 vshl@online.no

Vinteren 1987-1988 kom Finn Abjørn Wang, Nils Sten Christensen, Ragnhild Prøytz og Torbjørn Steen-Karlsen sammen i Tønsberg og blei enige om hvordan vårt nye tidsskrif, som Finn ga navnet Gjallarhorn, skulle være. Finn ble den første redaktøren, Torbjørn redaksjonssekretær og de to andre en redaksjonskomite. Gjallarhorn ble utgitt i 1988-1997 av Slekthistorielaget Vestfold & Buskerud og fra 1997 – Vestfold Slekthistorielaget & Buskerud Slekthistorielag. Torbjørn Steen-Karlsen overtok som redaktør og sendte stafettpinnen videre til Are Skjervik Gustavsen og Pål Magne Bratteli. Neste redaktør ble Kristian Hunskaar og så overtok Egil Theie og Siri Lind Johannessen, og i dag er det Egil Theie som drar i alle spaker. Bladet har kommet ut i 60 unike utgaver med flotte artikler, spennende fagstoff, gøyale konkuranser, mengder av kilder og hundrevis av spennende bilder. I begynnelsen var det spørsmål og svar, noe internett nå har overtatt. Vi har fått gode kritikker fra det etablerte slektsforskermiljøet i Norge og det gir oss en unig mulighet til og få delt genealogisk materiale over hele Norge. Vi vet også at bladet vårt leses i Amerikanske bilbliotek. Skulle du sitte inne med noen linjer du vil dele med andre, så er vi alltid interessert, om linjene er fra 1600-tallet eller om de er fra 1950-åra.

Opplag 670 Eksemplarer. Trykk Pica Print Service. Distribusjon Posten Norge.