Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

Opplag 670 Eksemplarer. Trykk Pica Print Service. Distribusjon Posten Norge.

Vinteren 1987-1988 kom Finn Abjørn Wang, Nils Sten Christensen, Ragnhild Prøytz og Torbjørn Steen-Karlsen sammen i Tønsberg og blei enige om hvordan vårt nye tidsskrif, som Finn ga navnet Gjallarhorn, skulle være. Finn ble den første redaktøren, Torbjørn redaksjonssekretær og de to andre en redaksjonskomite. Gjallarhorn ble utgitt i 1988-1997 av Slekthistorielaget Vestfold & Buskerud og fra 1997 – Vestfold Slekthistorielaget & Buskerud Slekthistorielag. Torbjørn Steen-Karlsen overtok som redaktør og sendte stafettpinnen videre til Are Skjervik Gustavsen og Pål Magne Bratteli. Neste redaktør ble Kristian Hunskaar og så overtok Egil Theie og Siri Lind Johannessen, og i dag er det Egil Theie som drar i alle spaker. Bladet har kommet ut i 60 unike utgaver med flotte artikler, spennende fagstoff, gøyale konkuranser, mengder av kilder og hundrevis av spennende bilder. I begynnelsen var det spørsmål og svar, noe internett nå har overtatt. Vi har fått gode kritikker fra det etablerte slektsforskermiljøet i Norge og det gir oss en unig mulighet til og få delt genealogisk materiale over hele Norge. Vi vet også at bladet vårt leses i Amerikanske bilbliotek. Skulle du sitte inne med noen linjer du vil dele med andre, så er vi alltid interessert, om linjene er fra 1600-tallet eller om de er fra 1950-åra.

Gjallarhorn Utgitt av

1988-1997 Slekthistorielaget Vestfold og Buskerud Fra 1997 Vestfold slektshistorielag og Buskerud slektshistorielag

Ansvarlig Redaktør/Layout

Egil Theie Skavlisletta 97 N-3189 Horten Tlf:98262514 e-post:egil(a)theie,net

Faste bidragsytere

Kristian Hunskaar - Torbjørn Steen Karlsen - Odd Arbe Hellberg - Are S. Gustavsen

Ansvarlig webside.

Svein-Åge Wærhaug-Mathisen Storgata N-3182 Horten Tlf:99005017 e-post: sveinaagemathisen(a)hotmail.com

Utgitte Gjallarhorn

 • Kjære venner i Slektshistorielaget vårt!
 • Gulsvik i Flå
 • Oppegården i Soknedalen
 • Tradisjonelle ætlinger av Kong Robert II av Scotland i Sandsvær, Vestfold, Hallingdal og Numedal
 • Maria Stuart, Cromwell og Winston Churchill samt noen mulige Stewart’er i Vestfold
 • Ætlinger av kong David
 • Island-ætten fra Hillestad og "Gyldenløver" ?
 • Tønsberg-slekten Stranger - Gyldenløvers frender og grevers forfedre
 • Fru Johanne Andersdatter til Asdal
 • Kjære venner i Slektshistorielaget!
 • Gamle gravsteder - til hjelp for slektsgranskere
 • Anders Andersen Holst
 • Om opprinnelsen til Byggland-slekten i Vivestad 1730-1812
 • Med Slekthistorielaget til Skottland
 • Fru Johanne Andersdatter til Asdal
 • "Lange armer" Om en slektsforbindelse Gulsvik i Flå - Bolkesjø i Gransherad
 • Da Nissen gikk fra borde
 • Brattslekten på gården Mælen i Gjerpen
 • Om slektene Schjerven og Tordenstjernes avstamming fra Hallvard Gråtopp i Drangedal
 • Betraktninger på Skottlandsturen i august -88-
 • Preben von Ahnen
 • Bjørke i Hof - Sande i Borre - Skorge i Kodal / Ølver (Pålsson) Bjørke i Hof
 • Preben von Ahnen til Fossnes i Arnadal
 • Rettelse
 • En Falkenbergslekt i Tønsberg
 • Storætten fra Kopseng i Eggedal (..)
 • Auktionsplacat
 • Peder Claussøn Friis Clausøn Friis
 • Hassel på Modum
 • Tønsberg-slekten Falck (..) og Else Kjærås i Andebu
 • Mads Hansen Pors
 • Noen linjer fra Peder Claussøn Friis
 • Peder Claussøn Friis’ forfedre
 • Solle-slekten fra Sauherad og Nes i Telemark, Olaf Steinulfsson Skorges morslekt.
 • På dagstur til Bohuslän
 • En gammel historie fra Buer på Nøtterøy
 • Hallvard Gråtopp
 • Tjøstolv Haraldsson From (..) g.m. Gunvor Anfinsdatter Etterkommere
 • Om prestekoner på 1300-tallet
 • En hypotese om Asle Frøvoll i Eggedal og hans opphav
 • Amund Borgarsson Skjelbred, n. 1319
 • Sem og Slagen / En bygdebok
 • Hvorfor EDB i slektsforskning?
 • En hypotese om en ny gren av Ringnesslekta
 • Mads Hansen Pors (tillegg)
 • Flesbergs nye bygdebok
 • Om Tønsberg i sagaen
 • Kane-våben
 • Slektshistoriske og dermed forbundne historiske artikler, -i Tønsbergs Blad 1 jan 1949 - 31 des 1989
 • Flesbergs nye bygdebok
 • (..) om Asle Frøvoll (.)
 • Utvandrerhistorie med brå slutt
 • Om presten Mads Hansen Pors
 • Gløderslekten i Vestfold, manges forfedre. En hypotese.
 • Slægtshistoriske foreninger i Danmark
 • Noen nye opplysninger om Grevene av Falkenstein og deres ferd mot Norden
 • Tillegg om Steinulv-slekta og Solleslekta
 • Fra gjengjerdsmanntall 1528 og lensregnskap 1560-1561 for Flå
 • Dølaringen Boklag
 • Mannsnavnet Dyre i Krødsherad, Sigdal, Eggedal og Flesberg
 • Vi minnes: Kjell Bogen, Knut Klavenes, Arne Lippert.
 • Laurits Halvorsen Tangvall i Bamble
 • Rane Jonson Lange
 • Fortsettelse av Fromslektens etterkommere, Del 2
 • Sigurd Bonde i Gulsvik og Sigurd Syr i Hole
 • Enda ett tillegg til artikkelen om Asle Helgeson Frøvolls slekt
 • En stamtavle fra Ringnes i Krødsherad
 • Borre ---- Slagen
 • Gården Nes i Kvelde Sogn
 • Ørmen gård og slekten Kuur (Kur, Kamp)
 • En gren av Rane-ætten i Sandsvær. En hypotese
 • Tillegg om Jan Mikkelsen Boveng
 • Hringariki
 • Bruk datamaskin i slektsforsknin
 • Olav Torgeirson (ca. 1390-1440).
 • Sagn i Sandsvær.....
 • Om Frønick
 • Gammelt fra Sandsvær..
 • Fra Johan (Jean) i Frankrike, f. 1632 - Johan i Hof, f. 1832
 • Skattemanntall for Nummedal - 1560
 • Gjengjerdsmanntallet i Nes i Hallingdal 1528
 • Mannnavnet Brand i Sem og Slagen
 • Minneord for Olaf Johansen Langebrekke
 • Manntall 1664 for Røyken
 • Eikerslekter I Grøsland
 • Om slekten "Lindberg"
 • Tingbøker for Ringerike
 • Om dataregistrerte kilder på Statsarkivet på Hamar
 • -Svensker i Vestfold Fra Torpare i Bohuslen til bokhandlere i Tønsberg.
 • Rulle over Tønsberg Byes Borgerbevæbning
 • Amerikas presidenter
 • Minneord for Astrid Rasmussen og Hans Jørgen Gjessing
 • Litt om IGI
 • Drangedøler i Sem - Telemarkinger i Vestfold
 • Nils Nilssøn Brandt
 • "Urtegårdsmestere" 1600- og 1700-tallets gartnere og deres slekt
 • Fortsettelse av Fromslektens etterkommere III. del
 • Retningslinjer for udfærdigelsen av indleæg til HVEM FORSKER HVA
 • Det Gotiske Alfabet
 • Besøk til slektshistoriske senter Jesus Kristi Kirke av siste dagers hellige
 • Invitasjon
 • Akershus len bygningsskatt jonsok 1593
 • Vikingeblod i Britiske årer
 • Kort om Sole-slekta i Eggedal
 • Rulle over Tønsberg Byes Borgerbevæbning 1828
 • Husmann Isak Nilsen Nordre Munkerekka
 • Sandefolk i Onsøy, Østfold
 • Transkripsjon av en side i Tingbok 1 Eiker, Modum og Sigdal
 • Gulsvik-slektens opphav En studie i stormannsgalskapens tegn.
 • Anne Gurine Christiansdatter, hennes familie og etterslekt
 • Skifte 14. april 1671 etter Halvor Asleson Nestegard i Hol
 • Oppstarten og driften av Stiftelsen Genealogisk Datasentral - Buskerud
 • En godssamling på Eiker
 • Tronstad Gaard
 • Fortsettelse av From-ætta Del IV
 • Fra Redaktøren
 • Emigrasjonen fra Sverige til Horten og omland i 1830- og 1840- årene
 • Nils Paulsen Presterefser og kirkekritiker i nedre Buskerud
 • Østfold Historielag
 • Holmestrand slekter 1: Markus-slekta fra "Steljebakken"
 • Slektshistorielagets Bibliotek i Vestfold
 • Utflytta Nøttlendinger og Tjømlinger til Kråkerøy ved Fredrikstad
 • Fantefortegnelsen 1845
 • "Telelaget of America" med utfordring til slektsgranskarane
 • Transkripsjon riktig?
 • Det skjedde før navnelovens dager: - Jeg døper deg Rosetta Klosetta!
 • Rettelser og tillegg til Borreboka
 • Østen Halvorsen Noreseie i Krødsherad. En gåte som endelig lot seg løse.
 • En Frode-slekt fra Saltverket
 • "Øigerdh, min Margrettis syster datter"
 • Noen korte kommentarer om ord og begreper
 • Simen Olsen Fyllpå i Sem – hvem er hvem av hans slektninger.
 • Thomas Brun Sorenskriver i Lardal og Sande 1646-1670
 • Tips for nybegynnere Del I
 • Oppkallingsregler
 • Holmestrandsslekter 2: Fra husmenn i Sem til verdensborgere, slekten Kjær i Åsgårdstrand-Holmestrand
 • Trykt reisebeskrivelse – 1839
 • Datamaskin – en god hjelper
 • Ny slektsforening
 • Dataregistrering brer om seg
 • GDS-Buskerud har fått følge av Sande og Ringerike
 • Oversikt over historien til GDS-Ringerike
 • Nytt Riksarkiv – det 8. I rekken
 • En drapssak fra Ål i Hallingdal
 • Tips for nybegynnere Del II
 • Slekten Mørch - en reise langs Oslofjorden Del 1
 • Læren om slekters sammenheng - HOBBY eller VITENSKAP
 • Tenker vi på etterslektene
 • Apoteket 400 år i Norge
 • Hans Henriksen Spar/Sparre
 • "Herstadboka" i nyutgave!
 • Utvandringen til USA
 • Slektshistoriske sentre i Norge
 • Hvorfor driver vi slektsforskning ?
 • Sammenligning av Odelskatt 1631 og Unionsskatt 1640.
 • Skilsmisse for slektshistorielaget ?
 • Tolli Amundsen
 • Slektshistoriedagen ‘96
 • Bygdebok for HOLE - 4 bøker på 8 år
 • Jon Levorsson Goplerud 1724-1801 Stamfar for Kølabrenner-ætta
 • "Kølabrenner-ætta" har slektninger i Stokke og på Nøtterøy i Vestfold
 • Del 2. [Andebu og Ramnes]
 • Dataregistrering av kirkebøker og bygdebok for Sandar
 • Røtter
 • Historien om en "forsvunnet" oldefar
 • "Lokalhistoriske Kilder" [Stoa, 1993]
 • Kildeskrifter
 • Haughemslektene fra Sandar [Del 1]
 • Kjære venner i Slektshistorielaget vårt!
 • Gulsvik i Flå
 • Oppegården i Soknedalen
 • Tradisjonelle ætlinger av Kong Robert II av Scotland i Sandsvær, Vestfold, Hallingdal og Numedal
 • Maria Stuart, Cromwell og Winston Churchill samt noen mulige Stewart’er i Vestfold
 • Ætlinger av kong David
 • Island-ætten fra Hillestad og "Gyldenløver" ?
 • Tønsberg-slekten Stranger - Gyldenløvers frender og grevers forfedre
 • To slektshistorielag 1. februar
 • "Finn dine forfedre"
 • Fra Holm i Sande til Henrik Ibsen via Modum og Sigdal i Buskerud
 • Haughemslektene fra Sandar [Del 2]
 • Sverre Bexrud til minne
 • Salige Jens Ruuds "quinde" - enke på 22 år med bein i nesa
 • Slekt i Sverige
 • Forskning i Sverige
 • Svenske arkiv
 • Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge Del 1: Fra 1820-1828
 • Nättidningen RÖTTER
 • Bygdebøker for Nes og Flå i Hallingdal godt i gang
 • Røtter
 • Enstemmig JA til deling
 • Medlemsmatrikkel
 • Færder fyr 1697-1997
 • Bygdebøker i Buskerud
 • Gulsvik- ætten fra flå i Hallingdal i senmidderalderen
 • Gulsvik- arkivet og andre Gulsvik- kilder
 • Drøfting av særskilte kilder og problemer.
 • Tavle over Gulsvik- ætten og Trommald- ætten fra Flå i Hallingsdal
 • Røtter
 • Fotografi i slektsforskning
 • Hvor gamle er fotografiene?
 • Vinneren av tema- konkurransen ble....
 • Presentasjon av fotobevaringsarbeidet i Norge
 • Registrering av kilder
 • Holm- Åsnes- oversettelse av dokument
 • Torstein Olsson Bolkesjø - En Ringnesing
 • Fattigfolk og fattigfoged i Drammen på 1800-tallet
 • Gullkistesaken- ett rettsdrama i Sande 1647/48
 • Nytt om gamle slekter
 • Hvordan finne slekt og familie i USA?
 • Tema: Skottland
 • Barnebilde fra Bragernes ca. 1885
 • Fra Ve i Sande til Hvitstein i Kodal
 • Gullkronene i Sem
 • Røtter
 • Ragnhild Lund til minne
 • Haughemslektene fra Sandar - del 3
 • Utvandringen fra Tanum (...) Del 2: Fra 1829-185
 • Om slekten Offenberg i Sande, herunder om slekten Worm.
 • Røtter: Annotert bibliografi
 • Slekten fra Nordre Tori på Skjee i Stokke
 • Tema: Gjallarhorn 10 år - et tilbakeblikk
 • Tema: Denne mannen snakket
 • Tema: Artikkelregister for gjallarhorn 1- 20
 • Tema: Forfattere og bidragsytere 1988-1998
 • Tema: Gjallarhorns nåværende redaksjon
 • Tema: Slekthistorielaget Vestfold-Buskerud 1987-1998
 • Hvorfor var det viktig å kjenne slekten sin?
 • Haughenslektene fra Sandar - del 4
 • Amund Hassum i Slagen bl.a. stamfar til slekta på Østre Åsnes i Sande
 • Vestfoldsidene
 • Buskerudsidene
 • Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge del 3 : fra 1859-1864
 • Apoteker Hans Henriksen Spar- Rettelser og tillegg
 • Tema: Dansk arkiv
 • Tema: Slekthistoriske Foreninger i Danmark
 • Tema: Volkert Erik Breckling - en friser på Nøtterøy
 • Tema: Færøyene - en del av Danmark
 • Røtter: Da vi nesten ble katolikker igjen
 • Møtereferater: Herstadprosjekt
 • Møtereferater: Slekt- og lokalhistorisk dag
 • Møtereferater: Gullkistesaken 350år
 • Møtereferater: "Ut i det blå" med slekthistorielaget
 • Møtereferater: Finn dine forfedre -98
 • Haughemslektene fra Sandar - del 5
 • To skifter som gir oss opphavet til Storkelnavnet i Hurum og Sande
 • Tillegg til utkomne slektsbøker
 • Slekten Bruusgaard 1797-1997
 • Feilaktig av Stoa og Sandberg
 • Trolsrud & Grimsrud i Sande
 • Hans Kristian Aarholt til minne
 • Ny bibliografi over lokalhistorie
 • Medlemsmatrikler 1998
 • Tema l: Bragerneskilder
 • Tema l: -Strandsittermanntallet - viktig kilde til Drammen historie
 • Tema l: -Leiehusmanntallet 1662/1663
 • DIS-Buskerud stiftet på senvinteren
 • Tema l: -Bragernes skifteprotokoll 1: 1628-1696
 • Tema l: -Alfabetisk personregister for skiftene
 • Dis-Buskerud stiftet på seinvinteren
 • Kven var Halvor Knive frå Skoger?
 • Røtter: Hjelpevitenskaper
 • Tillegg til Offenberg-artikkel
 • En Tønsbergslekt fra seilskutetiden
 • Hvem var Birgit Tolleivsdatter på Tufto i Kvisla i Hol
 • Lagsaker
 • Tema II: Bygdebøker I
 • Tema: Nederland
 • Har du råd til å ikke være medlem av Norsk Slektshistoriske Forening?
 • Slektsforskning i Nederland
 • Hverdagsliv
 • Eiketuft på Nykirke- Trogstad i Sande
 • Røtter
 • Slekten Mørch - en reise langs Oslofjorden
 • Reidar L. D. Brekke til minne
 • Fragment 24 november 1590 om Berskog i Lier
 • Fra avd. Buskerud til Buskerud Slekthistorielag
 • Medlemsundersøkelse i Buskerud
 • "Ut i det blå" 1999
 • Nytt på nett
 • Slektsforskerbasen på beina i oktober 1999
 • Haughemslektene fra Sandar - del 6
 • En slektshistorisk Påskenøtt- knekker du skriften?
 • "Tilfeldig" litteratur som kilde til personhistorie
 • Historeseminar på Flekkefjord Museum
 • Amerikansk drapssak med norsk bakgrunn
 • Hedrum Genealogiske sider
 • Erindringer fra min barndom på Strøm
 • Even Kristensson på Torp på Andebu
 • Del I : Påvisning av Evens Kristenssons fra & forklaring av forbindelsen til Søren Sebjørensson på Torp
 • Del II: Middelalderkilder rundt Stålerød & Torp
 • Norsk Slekthistorisk Forenings staysprosjekt
 • Bragernes skifteprotokoll - del 2 : 1696-1710
 • Slekt Norge starter av Vestfoldinger
 • Haughemslektene fra Sandar - del 7
 • Wasbergs sorti - Hellebergs entrè
 • Æresmedlemmer i Vestfold Slekthistorielag
 • Grânsbygdens Slêktforskare
 • De første kirkebøkene for Lier & Eiker i bokform
 • Busnes-ætte
 • del a) Innleiing om landskylderekning og skatteklassar
 • del b) Busnesætta - dei føste ledd
 • del c) Numedal - greina. Kravik- ætta fra Nore
 • Gotisk gruppe i Sande
 • Opptrykk og salg av Botne Bygdebok
 • "Hvem forsker hva" -skjema
 • Slekta etter "Elling Spillemann"
 • En Tønnesslekt fra Nøtterøy
 • Folketelling for Vestfold & Buskerud 1815-185
 • Haughemslektene fra Sandar - del 8
 • Fire av Fagerli: Offenberg, Worm, Lang og Breda
 • Fire av Fagerli: Barna til Niels Hansen Langeby (ca.1682-1765)
 • Fire av Fagerli: Opphavet til Frans Sørensen Kamfjord (ca. 1685-1751)
 • Fire av Fagerli: En slektskrets i søndre Vestfold
 • Mini-tema: Tyskland
 • Busnes-ætte: Mykstu-ætta: Fram og attende over fjellet
 • Buviken under Falkensten i Borre
 • Sigfred-ætta i Sandar: klokker Erik Mosserøds etterslekkt
 • Medlemsmatrikkel 200
 • Barken "Ilma" av Arendal
 • De første bind av bygdebok for Nes & Flå
 • Borge, Gjennestad & Oserød i Skjee.
 • Busnes- ætta: 3. Mykstu-ætta: Fram & attende over fjellet (siste del)
 • Haughemslektene fra Sandar -del 9
 • Supplerende opplysninger om slektene Offenberg & Worm samt refleksjoner rundt slekten Karth
 • Auen Madsson Åsgården og Anne Bentsdotters kjente og ukjente etterslekt i Vestfold
 • Kristian Hunskaar: Ono i Hedrum
 • Kristian Hunskaar: Litt om Hvitstein i Kodal
 • Kunt Andersen: Hans Hansen Grøtterøds etterkommere
 • Knut Bryn: Litt mer om slekten Worm
 • Odd Arne Helleberg: Busnes-ætte, 4. Nisi-greina
 • Steinar Torp: Litt om Breda
 • ASG: Nå kommer bygdebøkene for Nes & Flå!
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Anders Kristensson på Gran I Andebu.
 • SG: Kildeskriftsprosjekt 1624
 • Sandesokninger vi minnes!
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Lars Helgesson på Tem i Sem & hans etterslekt
 • Mari Kristoffersdotter Årholt i Stokke
 • Gammel & ny viten om Berg i Høyjord.
 • Gulbrand Jacobsson Solum i Arnadal.
 • Ragnar Halden 1933-2002
 • PMB: Vellykket fellesmøte på Fossesholm
 • ASG: Ved redaksjonsskifte 2002
 • Kristian Hunskaar: Slektsforhold på Nedre Løke i Skjee
 • Odd Arne Helleberg: Busnes-ætta - Del 5,6 & 7
 • Gunborg Holmberg: Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge - del 4: 1865-1875
 • Erling Granholt: Haughemslektene fra Sandar - del 10
 • EJB: Godt oppmøte på medlemsmøte i Larvik EJB: Gjallarhorn trenger medarbeidere
 • Are S. Gustavsen: Lindum i Skoger - en ny løsning og flere problem
 • Gjallarhorns nye layout-ansvarlig
 • Nytt bind av Hole bygdebok
 • Odd Arne Helleberg: Vebrands-ætta frå Veggli i Numedal - del 1
 • Kristian Hunskaar: Gjerlaætta i Skjee
 • Thorgeier Kjær: To høyesterettsdommer.
 • KH: Øksedrepte emigranter på filmlerretet
 • NSF har fått nytt biblotek
 • Ketil Firing Hansen: Unik sjølegd fra 1706
 • Torkel Fagerli: Slekten Grøn fra Vestfold
 • Torkel Fagerli: Slekten Lang - et supplement
 • Torkel Fagerli: Slekten Worm - en kommentar
 • Odd Arne Helleberg: Vebrands - ætte fra Veggli i Numedal - del 2
 • Kristian Hunskaar: Nye bidrag vedrørende Pøtten i Brunlanes
 • Kristian Hunskaar: Orden i barneflokken!
 • Kristian Hunskaar: Gjerlaætta i Skjee - et tillegg
 • Are S. Gustavsen: Slektene rundt Goksjø: Haughem
 • Gotfred Holo: Kirkebok for Modum 1712-1782
 • Opptrykk av gamle utgaver av Gjallarhorn
 • Bygdekveld i NSF
 • Kristen Nøklegård på Nykirke og hans nærmeste etterkommere
 • Endelig svar på Påskenøtt fra 2000
 • Vebrands - ætta frå Veggli i Numedal- del 3
 • Statsråd Nils Hønsvald var fra Vestfold
 • Gamle og nye Skjeauætlinger.
 • Ymse slektshistoriske litteratur fra Vestfold
 • Svenskemanntallene 1734 publisert
 • KH: Nye ledere i begge fylker
 • Leif Biberg Kristensen: Marthe Christensdatter fra Solum - død på Trolldalen i Andebu 1830
 • Erling Granholt: Hans Holmen (1878-1958) - billedhugger og kunstmaler
 • Siri Lind Johannessen: Besøk på Midgard og Borrehaugene
 • Kristian Hunskaar: Var Tolv Steinsholt fra Haughem?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Vålebonden Ole A. Klavenes' etterkommere
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Ola Bjelland og Ola Skjelland - samme person, men likevel feil
 • Kristian Hunskaar: Gard Reines to døtre
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-Evju-slekta - del 1
 • Are S. Gustavsen: Lindum i Skoger - tillegg og rettelser
 • Spørsmål og svar, hvem forsker hva!
 • Lagssider
 • Møteoversikt høsten 2004
 • Siri Lind Johannessen: Vestfold slekthistorielags aktiviteter juni-desember 2004
 • KH: Ny spalte: Kort & godt
 • Lisbeth Akerholt: Jernverksslekter og vallonere i Hedrum
 • Rolv Hunskaar: Fra Nordfjord til Vestfold
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen Langeby i Sandar sønn av?
 • Erling Granholt: Anders Jahre - om hans slekt
 • Torkel Fagerli: Mer om slekten Grøn fra Vestfold
 • KH: Artikkelforfatter Torkel Fagerli
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-Evju-slekta - del 2
 • Are S. Gustavsen: På spor av Skjervenslekt?
 • Are S. Gustavsen: Inger Stablum på Eiker - en mer sannsynlig Olsdotter fra Skjerven
 • Torbjørn Stenn-Karlsen: Viulsrød ved Skoppum i Borre
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tillegg og rettelser til eldre artikler
 • Sigmund Mossige: Svenskeinnvandringen i Norge
 • Lisbeth Akerholt: Kan vi spore vestfoldslekt tilbake til Hansaslekt fra Bergen?
 • Jørn Olsen: Hvor stammer Rejer-ættene i Kvelde sogn i Hedrum fra?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Stulen i Andebu
 • Odd Arne Hellebreg: Bjerknes-evju-slekta - del 3
 • Odd Arne Hellebjerg: Skjelvor - et sjelden navn
 • Are S. Gustavsen: Om Skjerven og Stufsrød i nr.35 tillegg og rettelse
 • Minneord: Odd Sando
 • Kort og godt
 • Mikkel Andersen fra nordre Stavnum i Stokke
 • Et skifte på Sjue i Vassås 1679
 • Grøn og Smidth
 • Worm på Østre Halsen.

Gjallarhorn bestillingsskjema