Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

I

Nr 54 2014

 • Barbro Bredahl: VSHL's på besøk på Statsarkivet i Kongsberg
 • Siri Lind Johannessen: Heraldikk
 • Odd-Arne Helleberg: En innfløkt arvesak: Ætta fra Li søndre og Hedenstad i Sandsvær
 • Are S. Gustavsen: En middelalder som aldri fantes: Uholdbare eksempler fra Torgrim Redalens presentasjon av fortiden
 • Kristian Hunskaar: Bidrag til Sandefjord-slekta Reinerts historie
 • Thorbjørn Steen-Karlsen: Reidar på Vold i Nykirke
 • Protokoll fra årsmøte i VSHL
 • Årsberetning for VSHL
 • Valg og kontingenter for VSHL
 • Regnskap for VSHL for 2013
 • Årsmøte for BSHL
 • Møteoversikt høsten 2014

Nr 55 2015

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Barbro Bredahl: Åpen dag på Fagertun på Nøtterøy
 • Jonn Harry Eriksen: Vellykket foredragskveld på Temte Gård
 • Torkel Fagerli: Rådmann Simen Christensen i Tønsberg og hans slekt
 • Odd-Arne Helleberg: Ljøterud-slekta over tre fylker
 • Jonn Harry Eriksen: Det tragiske mordet på Rygh i 1927
 • Kåre Torgersen: Familiene Hansen Holst, Glassmester Samuel Petersen og Storhoff fra Kongsberg og skomakerfamilien Hesler fra Skien
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektene Egger(tz), Album, Gjersø, Figtenberg, Zimmermann, Bang. Borgere av Tønsberg by.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Peder Tollefsen "Limbrenners".
 • Torgrim Redalen: Useriøs kritikk av Are Gustavsen i Gjallarhorn nr. 54
 • Møteoversikt våren 2015

Nr 56 2015

 • Mentor-tilbud i VSHL
 • Fotokurs på Nauen i september
 • Kristian Hunskaar: Nytt om Sigfred-ætta i Sandar
 • Francesca Hendrickson, USA; Gerd Rabben, Norge; Svein Davidsen, Sveits: Jakten etter stamfaren til fire menn i Hallingdal
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Kristen Clemmitz - Bastøybonden som ble bosatt i Åsgårdstrand
 • Are S. Gustavsen: Om å forstå faglig kritikk
 • Jonn Harry Eriksen: Myten om finnene i "Finnemarka" mellom Modum, Lier og Eiker.
 • Inger Lise Skjervik Gustavsen: Bent Hansen på Teien i Sande og hans musikalske familie
 • Minneord over: Arne Einarsen Enne, Georg Iversen og Turid Horpen
 • Egil Theie: Nauen Slektssenter 10 år
 • Årsberetning, regnskap mm for Vestfold Slektshistorielag
 • Nye vedtekter for VSHL vedtatt 7.4.2015
 • Årsmøtereferat Buskerud Slektshistorielag
 • Møteoversikt høsten 2015

Nr 57 2016

 • Barbro Bredahl: 10 år på Nauen - Jubileumsfest
 • Egil Theie: Økende aktivitet på Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Kristen Clemmitz - Store Stang i Slagen - Del 2
 • Jonny H. Eriksen: Aase Corneliusdatters, "de gode geners mor". Et gledelig unntak på Modum fra elendigheten i tidligere tider
 • Jonny H. Eriksen: Erik Evensen Rygh, en av arbeidslivets virkelige riddere. Eikværing som satte spor etter seg i Modum
 • Odd-Arne Helleberg: Omkamp om Bø 1702-1705
 • Lasse Vråle: Oldbrevet om Hoetvedt i Sandsvær datert i 1476 foreligger i to utgaver.
 • Lillian Aarholt, Vibeke Eeg-Henriksen, Anne Tveito og Brita Nordberg: Skifte etter Maren Christophersdatter på Aarholt i 1706
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tobakkspinnerslekten Tufte i Tønsberg
 • Kåre Torgersen: Tiden etter felttoget 1940, Milorg og freden
 • Møteoversikt høsten 2015

Nr 58 2016

 • Barbro Bredahl: Møter på Nauen i våres
 • Egil Theie: Vi pusser opp pa Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husvik og Søndre Nes på Bytangen. Del 1. Den eldste historien
 • Torkel Fagerli: Gunder Sigfredsen på Søndre Sunde i Sandar
 • Egil Theie: Kommentar til artiklene om Christen Klemmitz
 • Jonn H. Eriksen: Herman Theodor Wildenvey - Mjøndalens ”nasjonalskald”og store stolthet.
 • Laila Hynne: Fra gård til gård i Høyjord
 • Torbjørn Steen-Karlsen: En slekt Møller i Tønsberg
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tor Apenes kone trolig funnet
 • Egil Theie: Unionsskatten jul 1637 for Eiker
 • Årsmøtereferat Buskerud Slektshistorielag
 • Årsberetning, regnskap mm for Vestfold Slektshistorielag

Nr 59 2016

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Kurt Fjellhegn, Svein Åge Mathisen, Torbjørn Steen-Karlsen: På familiebesøk "över gränsen"
 • Kurt Fjellhegn, Svein Åge Mathisen, Torbjørn Steen-Karlsen: Tjøme digitale bygdebok "Hjelp oss å gjøre historien levende"
 • Egil Theie: "Nye" Nauen Slektssenter er klar
 • John Ludvigsen: Om Slekt og Data Vestfold
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husvik og Søndre Nes på Bytangen. Del 2.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slekten Bruu fra Vestfold. Og navnene Otterbech og Stangeby i Tønsberg
 • Lars Stavehaug: Pukerud i Hol
 • Kåre Torgersen: Møte med indianerne
 • Are S. Gustavsen: Båtsmenn til Bremerholm på 1600.tallet
 • Henrik A: Eddie: Tollef Amundsen og en etterkommergren fra Tønsberg til Boston
 • Kristian Hunskaar: Skredder Sigfred Kaspersens familie

Nr 60 2017

 • VSHL på tur til arkivene i Kongsberg.
 • Anne Marie Steenberg Jonassen: Eikværing var med å bygge den første norsk-lutherske kirke i Amerika
 • Svein Davidsen: Harald Hårfagre, vår ane?
 • Odd Arne Helleberg: "Hvem tror du at du er?”
 • Astrid K. Natvig: Iver Knudsen Saga/Rotefoss, Trollmannen fra Finnemarka og hans barn
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bruserød i Nykirke - og løsningen på «Alf på Nordre Skåne i Borre»
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tillegg til Gjert Olsen Adals slekt
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bakke i Nykirke
 • Jonn H. Eriksen: Familiedrama i Vestfossen i 1873
 • Egil Theie: Steinbjørnrød i Borre
 • Årsberetning, referat fra årsmøte, regnskap Buskerud Slektshistorielag
 • Årsberetning, referat fra årsmøte, regnskap Vestfold Slektshistorielag
 • Møteoversikt høsten 2017

Nr 61 2017

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Øvre Mørk i Sylling anneks, Lier
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Et skifte på Kroks-Rom i Slagen
 • Rune Helland: Tangsrød i Borre, Undrumsdal og Sem
 • Jonn Harry Eriksen: Etterkommere etter Thor Tømmermann i Vestfossen
 • Odd Arne Helleberg: 60 års tautrekking - Striden om Evju østre 1624-1682
 • Minneord om Erling Granholt og Eidi Christensen Herron Brazier

Nr 62 2018

 • Egil Theie: Flere kilder tilgjengelig på Nauen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Slektsforbin deiser Lier – Eiker – Sande – Ramnes. Del 1.
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Angrimslekta i Tønsberg. Gården Duerød
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tveiten i Sem
 • Maauren Mathisen: VSHL’s tur til Vestfoldarkivet
 • Odd Arne Helleberg: – Når en må hjelpe fakta
 • Svein Davidsen: Nye DNA testresultater tillater sammenkobling av generisk og tradisjonelle anetre
 • Jonn Harry Eriksen: Glasspuster – Wentzel-slekta. En del etterkommere
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Ulabrand
 • Minneord over Jan H. Anthonisen
 • Beretning og regnskap for Vestfold Slektshistorielag
Lukk meny