Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

I

Nr 19 1997

 • Færder fyr 1697-1997
 • Bygdebøker i Buskerud
 • Gulsvik- ætten fra flå i Hallingdal i senmidderalderen
 • Gulsvik- arkivet og andre Gulsvik- kilder
 • Drøfting av særskilte kilder og problemer.
 • Tavle over Gulsvik- ætten og Trommald- ætten fra Flå i Hallingsdal
 • Røtter
 • Fotografi i slektsforskning
 • Hvor gamle er fotografiene?
 • Vinneren av tema- konkurransen ble....
 • Presentasjon av fotobevaringsarbeidet i Norge
 • Registrering av kilder
 • Holm- Åsnes- oversettelse av dokument

Nr 20 1998

 • Torstein Olsson Bolkesjø - En Ringnesing
 • Fattigfolk og fattigfoged i Drammen på 1800-tallet
 • Gullkistesaken- ett rettsdrama i Sande 1647/48
 • Nytt om gamle slekter
 • Hvordan finne slekt og familie i USA?
 • Tema: Skottland
 • Barnebilde fra Bragernes ca. 1885
 • Fra Ve i Sande til Hvitstein i Kodal
 • Gullkronene i Sem
 • Røtter
 • Ragnhild Lund til minne
 • Haughemslektene fra Sandar - del 3
 • Utvandringen fra Tanum (...) Del 2: Fra 1829-185

Nr 21 1998

 • Om slekten Offenberg i Sande, herunder om slekten Worm.
 • Røtter: Annotert bibliografi
 • Slekten fra Nordre Tori på Skjee i Stokke
 • Tema: Gjallarhorn 10 år - et tilbakeblikk
 • Tema: Denne mannen snakket
 • Tema: Artikkelregister for gjallarhorn 1- 20
 • Tema: Forfattere og bidragsytere 1988-1998
 • Tema: Gjallarhorns nåværende redaksjon
 • Tema: Slekthistorielaget Vestfold-Buskerud 1987-1998
 • Hvorfor var det viktig å kjenne slekten sin?
 • Haughenslektene fra Sandar - del 4
 • Amund Hassum i Slagen bl.a. stamfar til slekta på Østre Åsnes i Sande
 • Vestfoldsidene
 • Buskerudsidene
 • Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge del 3 : fra 1859-1864

Nr 22 1999

 • Apoteker Hans Henriksen Spar- Rettelser og tillegg
 • Tema: Dansk arkiv
 • Tema: Slekthistoriske Foreninger i Danmark
 • Tema: Volkert Erik Breckling - en friser på Nøtterøy
 • Tema: Færøyene - en del av Danmark
 • Røtter: Da vi nesten ble katolikker igjen
 • Møtereferater: Herstadprosjekt
 • Møtereferater: Slekt- og lokalhistorisk dag
 • Møtereferater: Gullkistesaken 350år
 • Møtereferater: "Ut i det blå" med slekthistorielaget
 • Møtereferater: Finn dine forfedre -98
 • Haughemslektene fra Sandar - del 5
 • To skifter som gir oss opphavet til Storkelnavnet i Hurum og Sande
 • Tillegg til utkomne slektsbøker
 • Slekten Bruusgaard 1797-1997
 • Feilaktig av Stoa og Sandberg
 • Trolsrud & Grimsrud i Sande
 • Hans Kristian Aarholt til minne
 • Ny bibliografi over lokalhistorie
 • Medlemsmatrikler 1998

Nr 23 1999

 • Tema l: Bragerneskilder
 • Tema l: -Strandsittermanntallet - viktig kilde til Drammen historie
 • Tema l: -Leiehusmanntallet 1662/1663
 • DIS-Buskerud stiftet på senvinteren
 • Tema l: -Bragernes skifteprotokoll 1: 1628-1696
 • Tema l: -Alfabetisk personregister for skiftene
 • Dis-Buskerud stiftet på seinvinteren
 • Kven var Halvor Knive frå Skoger?
 • Røtter: Hjelpevitenskaper
 • Tillegg til Offenberg-artikkel
 • En Tønsbergslekt fra seilskutetiden
 • Hvem var Birgit Tolleivsdatter på Tufto i Kvisla i Hol
 • Lagsaker
 • Tema II: Bygdebøker I

Nr 24 2000

 • Tema: Nederland
 • Har du råd til å ikke være medlem av Norsk Slektshistoriske Forening?
 • Slektsforskning i Nederland
 • Hverdagsliv
 • Eiketuft på Nykirke- Trogstad i Sande
 • Røtter
 • Slekten Mørch - en reise langs Oslofjorden
 • Reidar L. D. Brekke til minne
 • Fragment 24 november 1590 om Berskog i Lier
 • Fra avd. Buskerud til Buskerud Slekthistorielag
 • Medlemsundersøkelse i Buskerud
 • "Ut i det blå" 1999
 • Nytt på nett
 • Slektsforskerbasen på beina i oktober 1999
 • Haughemslektene fra Sandar - del 6
 • En slektshistorisk Påskenøtt- knekker du skriften?
 • "Tilfeldig" litteratur som kilde til personhistorie

Nr 25 2000

 • Historeseminar på Flekkefjord Museum
 • Amerikansk drapssak med norsk bakgrunn
 • Hedrum Genealogiske sider
 • Erindringer fra min barndom på Strøm
 • Even Kristensson på Torp på Andebu
 • Del I : Påvisning av Evens Kristenssons fra & forklaring av forbindelsen til Søren Sebjørensson på Torp
 • Del II: Middelalderkilder rundt Stålerød & Torp
 • Norsk Slekthistorisk Forenings staysprosjekt
 • Bragernes skifteprotokoll - del 2 : 1696-1710
 • Slekt Norge starter av Vestfoldinger
 • Haughemslektene fra Sandar - del 7
 • Wasbergs sorti - Hellebergs entrè
 • Æresmedlemmer i Vestfold Slekthistorielag

Nr 26 2001

 • Grânsbygdens Slêktforskare
 • De første kirkebøkene for Lier & Eiker i bokform
 • Busnes-ætte
 • del a) Innleiing om landskylderekning og skatteklassar
 • del b) Busnesætta - dei føste ledd
 • del c) Numedal - greina. Kravik- ætta fra Nore
 • Gotisk gruppe i Sande
 • Opptrykk og salg av Botne Bygdebok
 • "Hvem forsker hva" -skjema
 • Slekta etter "Elling Spillemann"
 • En Tønnesslekt fra Nøtterøy
 • Folketelling for Vestfold & Buskerud 1815-185

Nr 27 2001

 • Haughemslektene fra Sandar - del 8
 • Fire av Fagerli: Offenberg, Worm, Lang og Breda
 • Fire av Fagerli: Barna til Niels Hansen Langeby (ca.1682-1765)
 • Fire av Fagerli: Opphavet til Frans Sørensen Kamfjord (ca. 1685-1751)
 • Fire av Fagerli: En slektskrets i søndre Vestfold
 • Mini-tema: Tyskland
 • Busnes-ætte: Mykstu-ætta: Fram og attende over fjellet
 • Buviken under Falkensten i Borre
 • Sigfred-ætta i Sandar: klokker Erik Mosserøds etterslekkt
 • Medlemsmatrikkel 200
Lukk meny