Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

I

Nr 10 1993

 • Litt om IGI
 • Drangedøler i Sem - Telemarkinger i Vestfold
 • Nils Nilssøn Brandt
 • "Urtegårdsmestere" 1600- og 1700-tallets gartnere og deres slekt
 • Fortsettelse av Fromslektens etterkommere III. del
 • Retningslinjer for udfærdigelsen av indleæg til HVEM FORSKER HVA
 • Det Gotiske Alfabet

Nr 11 1993

 • Besøk til slektshistoriske senter Jesus Kristi Kirke av siste dagers hellige
 • Invitasjon
 • Akershus len bygningsskatt jonsok 1593
 • Vikingeblod i Britiske årer
 • Kort om Sole-slekta i Eggedal
 • Rulle over Tønsberg Byes Borgerbevæbning 1828
 • Husmann Isak Nilsen Nordre Munkerekka
 • Sandefolk i Onsøy, Østfold
 • Transkripsjon av en side i Tingbok 1 Eiker, Modum og Sigdal

Nr 12 1994

 • Gulsvik-slektens opphav En studie i stormannsgalskapens tegn.
 • Anne Gurine Christiansdatter, hennes familie og etterslekt
 • Skifte 14. april 1671 etter Halvor Asleson Nestegard i Hol
 • Oppstarten og driften av Stiftelsen Genealogisk Datasentral - Buskerud
 • En godssamling på Eiker
 • Tronstad Gaard

Nr 13 1994

 • Fortsettelse av From-ætta Del IV
 • Fra Redaktøren
 • Emigrasjonen fra Sverige til Horten og omland i 1830- og 1840- årene
 • Nils Paulsen Presterefser og kirkekritiker i nedre Buskerud
 • Østfold Historielag

Nr 14 1995

 • Holmestrand slekter 1: Markus-slekta fra "Steljebakken"
 • Slektshistorielagets Bibliotek i Vestfold
 • Utflytta Nøttlendinger og Tjømlinger til Kråkerøy ved Fredrikstad
 • Fantefortegnelsen 1845
 • "Telelaget of America" med utfordring til slektsgranskarane
 • Transkripsjon riktig?
 • Det skjedde før navnelovens dager: - Jeg døper deg Rosetta Klosetta!
 • Rettelser og tillegg til Borreboka
 • Østen Halvorsen Noreseie i Krødsherad. En gåte som endelig lot seg løse.
 • En Frode-slekt fra Saltverket
 • "Øigerdh, min Margrettis syster datter"
 • Noen korte kommentarer om ord og begreper
 • Simen Olsen Fyllpå i Sem – hvem er hvem av hans slektninger.
 • Thomas Brun Sorenskriver i Lardal og Sande 1646-1670
 • Tips for nybegynnere Del I
 • Oppkallingsregler

Nr 15 1995

 • Holmestrandsslekter 2: Fra husmenn i Sem til verdensborgere, slekten Kjær i Åsgårdstrand-Holmestrand
 • Trykt reisebeskrivelse – 1839
 • Datamaskin – en god hjelper
 • Ny slektsforening
 • Dataregistrering brer om seg
 • GDS-Buskerud har fått følge av Sande og Ringerike
 • Oversikt over historien til GDS-Ringerike
 • Nytt Riksarkiv – det 8. I rekken
 • En drapssak fra Ål i Hallingdal
 • Tips for nybegynnere Del II

Nr 16 1996

 • Slekten Mørch - en reise langs Oslofjorden Del 1
 • Læren om slekters sammenheng - HOBBY eller VITENSKAP
 • Tenker vi på etterslektene
 • Apoteket 400 år i Norge
 • Hans Henriksen Spar/Sparre
 • "Herstadboka" i nyutgave!
 • Utvandringen til USA
 • Slektshistoriske sentre i Norge
 • Hvorfor driver vi slektsforskning ?
 • Sammenligning av Odelskatt 1631 og Unionsskatt 1640.

Nr 17 1996

 • Skilsmisse for slektshistorielaget ?
 • Tolli Amundsen
 • Slektshistoriedagen ‘96
 • Bygdebok for HOLE - 4 bøker på 8 år
 • Jon Levorsson Goplerud 1724-1801 Stamfar for Kølabrenner-ætta
 • "Kølabrenner-ætta" har slektninger i Stokke og på Nøtterøy i Vestfold
 • Del 2. [Andebu og Ramnes]
 • Dataregistrering av kirkebøker og bygdebok for Sandar
 • Røtter
 • Historien om en "forsvunnet" oldefar
 • "Lokalhistoriske Kilder" [Stoa, 1993]
 • Kildeskrifter
 • Haughemslektene fra Sandar [Del 1]

Nr 18 1997

 • To slektshistorielag 1. februar
 • "Finn dine forfedre"
 • Fra Holm i Sande til Henrik Ibsen via Modum og Sigdal i Buskerud
 • Haughemslektene fra Sandar [Del 2]
 • Sverre Bexrud til minne
 • Salige Jens Ruuds "quinde" - enke på 22 år med bein i nesa
 • Slekt i Sverige
 • Forskning i Sverige
 • Svenske arkiv
 • Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge Del 1: Fra 1820-1828
 • Nättidningen RÖTTER
 • Bygdebøker for Nes og Flå i Hallingdal godt i gang
 • Røtter
 • Enstemmig JA til deling
 • Medlemsmatrikkel
Lukk meny