Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

I

Nr 1 1988

 • Kjære venner i Slektshistorielaget vårt!
 • Gulsvik i Flå
 • Oppegården i Soknedalen
 • Tradisjonelle ætlinger av Kong Robert II av Scotland i Sandsvær, Vestfold, Hallingdal og Numedal
 • Maria Stuart, Cromwell og Winston Churchill samt noen mulige Stewart’er i Vestfold
 • Ætlinger av kong David
 • Island-ætten fra Hillestad og "Gyldenløver" ?
 • Tønsberg-slekten Stranger - Gyldenløvers frender og grevers forfedre

Nr 2 1988

 • Fru Johanne Andersdatter til Asdal
 • Kjære venner i Slektshistorielaget!
 • Gamle gravsteder - til hjelp for slektsgranskere
 • Anders Andersen Holst
 • Om opprinnelsen til Byggland-slekten i Vivestad 1730-1812
 • Med Slekthistorielaget til Skottland
 • Fru Johanne Andersdatter til Asdal
 • "Lange armer" Om en slektsforbindelse Gulsvik i Flå - Bolkesjø i Gransherad
 • Da Nissen gikk fra borde
 • Brattslekten på gården Mælen i Gjerpen
 • Om slektene Schjerven og Tordenstjernes avstamming fra Hallvard Gråtopp i Drangedal
 • Betraktninger på Skottlandsturen i august -88-

Nr 3 1989

 • Preben von Ahnen
 • Bjørke i Hof - Sande i Borre - Skorge i Kodal / Ølver (Pålsson) Bjørke i Hof
 • Preben von Ahnen til Fossnes i Arnadal
 • Rettelse
 • En Falkenbergslekt i Tønsberg
 • Storætten fra Kopseng i Eggedal (..)
 • Auktionsplacat

Nr 4 1989

 • Peder Claussøn Friis Clausøn Friis
 • Hassel på Modum
 • Tønsberg-slekten Falck (..) og Else Kjærås i Andebu
 • Mads Hansen Pors
 • Noen linjer fra Peder Claussøn Friis
 • Peder Claussøn Friis’ forfedre
 • Solle-slekten fra Sauherad og Nes i Telemark, Olaf Steinulfsson Skorges morslekt.
 • På dagstur til Bohuslän
 • En gammel historie fra Buer på Nøtterøy

Nr 5 1990

 • Hallvard Gråtopp
 • Tjøstolv Haraldsson From (..) g.m. Gunvor Anfinsdatter Etterkommere
 • Om prestekoner på 1300-tallet
 • En hypotese om Asle Frøvoll i Eggedal og hans opphav
 • Amund Borgarsson Skjelbred, n. 1319
 • Sem og Slagen / En bygdebok
 • Hvorfor EDB i slektsforskning?
 • En hypotese om en ny gren av Ringnesslekta
 • Mads Hansen Pors (tillegg)
 • Flesbergs nye bygdebok
 • Om Tønsberg i sagaen

Nr 6 1990

 • Kane-våben
 • Slektshistoriske og dermed forbundne historiske artikler, -i Tønsbergs Blad 1 jan 1949 - 31 des 1989
 • Flesbergs nye bygdebok
 • (..) om Asle Frøvoll (.)
 • Utvandrerhistorie med brå slutt
 • Om presten Mads Hansen Pors
 • Gløderslekten i Vestfold, manges forfedre. En hypotese.
 • Slægtshistoriske foreninger i Danmark
 • Noen nye opplysninger om Grevene av Falkenstein og deres ferd mot Norden
 • Tillegg om Steinulv-slekta og Solleslekta
 • Fra gjengjerdsmanntall 1528 og lensregnskap 1560-1561 for Flå
 • Dølaringen Boklag
 • Mannsnavnet Dyre i Krødsherad, Sigdal, Eggedal og Flesberg
 • Vi minnes: Kjell Bogen, Knut Klavenes, Arne Lippert.

Nr 7 1991

 • Laurits Halvorsen Tangvall i Bamble
 • Rane Jonson Lange
 • Fortsettelse av Fromslektens etterkommere, Del 2
 • Sigurd Bonde i Gulsvik og Sigurd Syr i Hole
 • Enda ett tillegg til artikkelen om Asle Helgeson Frøvolls slekt
 • En stamtavle fra Ringnes i Krødsherad
 • Borre ---- Slagen
 • Gården Nes i Kvelde Sogn

Nr 8 1991/92

 • Ørmen gård og slekten Kuur (Kur, Kamp)
 • En gren av Rane-ætten i Sandsvær. En hypotese
 • Tillegg om Jan Mikkelsen Boveng
 • Hringariki
 • Bruk datamaskin i slektsforsknin
 • Olav Torgeirson (ca. 1390-1440).
 • Sagn i Sandsvær.....
 • Om Frønick
 • Gammelt fra Sandsvær..
 • Fra Johan (Jean) i Frankrike, f. 1632 - Johan i Hof, f. 1832
 • Skattemanntall for Nummedal - 1560
 • Gjengjerdsmanntallet i Nes i Hallingdal 1528
 • Mannnavnet Brand i Sem og Slagen
 • Minneord for Olaf Johansen Langebrekke

Nr 9 1992

 • Manntall 1664 for Røyken
 • Eikerslekter I Grøsland
 • Om slekten "Lindberg"
 • Tingbøker for Ringerike
 • Om dataregistrerte kilder på Statsarkivet på Hamar
 • -Svensker i Vestfold Fra Torpare i Bohuslen til bokhandlere i Tønsberg.
 • Rulle over Tønsberg Byes Borgerbevæbning
 • Amerikas presidenter
 • Minneord for Astrid Rasmussen og Hans Jørgen Gjessing
Lukk meny