Styre Vestfoldslektshistorielag 2017

Leder

Egil Theie Horten
egil@theie.net
Tel:  9826 2514

Kasserer

Erik Borge Stokke
 erbo2@online.no
Tel:  9825 2811

Varamedlem 1

Vigdis Hegle, Husøysund 
v.hegle@online.no
Tel: 9113 6044

Nestleder

Svein-Åge W.Mathisen
s@sveinaage.com
Tel:  9900 5017

Styremedlem 1

Thor Thygesen, Horten
t-thyge@online.no
Tel: 9139 5057

Varamedlem 2

Ledig
@
Tel: 0000 0000

Revisor

Odd Farnes Hansen
ofarnha@online.no

 

Sektetær

Maureen Ann Mathisen
maureenann1@hotmail.com
Tel:  4811 0636

Styremedlem 2

Tove M. Gustavsen Sandefjord
post.tove@gmail.com
Tel:  9171  7969

Valgkomite
Barbro Bredahl
barbreda@online.no
Odd Farnes Hansen
ofarnha@online.no

Lukk meny