Æresmedlemmer Vestfoldslektshistorielag

I 1999 fremmet Torbjørn Steen-Karlsen et forslag om at det nå var på tide å utnevne æresmedlemmer i Vestfold Slektshistorielag. Buskerud utnevnte etter hvert Arne Tollefsen, Ragnar Halden og Astri Gudal Gulbrandsen for deres lange fartstid i laget. De første som blei utnevnt på Hyggelia kafé i Stavern i 2000 var Arne Einarsen Enne, Finn Asbjørn Wang, Lillian Aarholt, Thor Kristian Thorsen og Erling Granholt. Neste utnevnelse i 2001 var Ragnhild Rrøyts, Odd Sando, Torunn Knudsen og Georg Iversen. I 2002 ble Jan Karlsen og Georg Iversen utnevnt på to medlemsmøter. Da fikk Torbjørn Steen-Karlsen beskjed om og ikke komme med flere forslag, for nå var det snart ikke medlemmer nok til og betale kontigenten. Så gikk det ti lange år, før Torbjørn Steen-Karlsen ble utnvent i 2012. Det var en lettere sjokkert Torbjørn som mottok stående ovasjoner. Dette var på jubileet vårt. Så kommer vi til 2019 der to personer ikke vet om at de begge har blitt foreslått. Nestleder Svein Aage Wærhaug-Mathisen og leder Egil Theie fikk overrakt sine diplomer og inngraverte vaser med lagets logo.

1stjerne

2019

Egil Theie

ƒ 06.12.1953 Fra Horten

For sin nytenkende og fremtidsretta utvikling av laget. Sin løsningsorienterte leder ånd. Sitt initiativ, sin besluttsomhet og langvarige innsats i laget.

1stjerne

2019

Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

ƒ 03.05.1965 Fra Botne

Laget har sjelden eller aldri hatt en person som har vist et så enormt engasjement og en med så hinsides hjelpsomhet. Han er allestedsnærværende og med sine enorme kunnskaper, er han bortimot uunnværlig. Det vil si at han er en av hjørnesteinene i hele foreningen. Han er snill og god, kverulerende morsom og hjelpsom. Han er et forståelsesfullt medmenneske.

1stjerne

2012

Torbjørn Steen-Karlsen

ƒ 28.07.1960 Fra Nøtterøy

For initiativ, innsats og langvarig virksomhet i laget. En mann med meget store kunnskaper innen slektsforskning. 

1stjerne

2002

Jan Erik Karlsen

f 1942 Fra Ramnes

Satt i mange år i styret, også som leder. Den gangen vi ble kastet ut fra Pensjonistskolen i Melsomvik, men to dagers varsel, sa Jan at vi kunne lagre alt vårt materiell på loftet i hans bedrift «Sportex» i Tønsberg. Her holdt vi også alle våre styremøter.

1stjerne

2002

Georg Iversen

ƒ 08.05.1925 † 10.03.2015 Fra Arnadal

Han var med i styret i flere år, og var en av de tause kjempene som nesten aldri sa nei. Han hjalp alltid til der det trengtes. Som en del av troikaen Gudrun Sandland, Ludvig Johansen og Georg reiset han fylkene rundt i smørekomiteen og gjorde klar til møter både i Buskerud og Vestfold. Han v ar en person som uansett hvor travelt han hadde det, så var det alltid tid.

1stjerne

2001

Ragnhild Prøyts

ƒ 29.01.1934 Fra Horten 

Ragnhild v ar med på stiftelsesmøtet i foreningen i 1987, og allerede i 1988 ble hun med i den første redaksjonen i Gjallarhorn. Hun satt her i mange år og flere av de eldste tidsskriftene ble laget på kjøkkenbordet hjemme hos Ragnhild med middag og alle rettigheter.. Hun var også innom styret og siden hun fungerte som freelans journalist i Gjengangeren, kunne vi alltid få henne til og skrive små og store artikler

1stjerne

2001

Odd Sando

ƒ 11.11.1937 † 11.02.2005 Fra Slagen

 Odd Sando var bl.a. leder i laget. Han var en mann med en stemme som hørtes og vi måtte sjelden ha mikrofon. Han leda foreningen med stø hand og han var alltid full av historier og uventede påfunn på våre møter. Han var fantastisk flink til og tegne, så han laget mange flotte plakater til våre møter. Sando hadde sin slekt fra Sande i Vestfold og han fikk etterhvert god greie på nordre Vestfold. Personlig jobbet han i rusomsorgen og var en dyktig menneskekjenner.

1stjerne

2001

Torun Knudsen

ƒ 12.04.1938 Fra Stokke

Vi var i mange år på Bygdetunet i Stokke og holdt våre møter der. Torunn Knudsen, sammen med Ragnhild Lund var primus motorer der og stilte opp på nesten hver eneste møte og kokte kaffe og laget det koselig rundt våre møter. Det var aldri nei i hennes munn og med sine Stokkeforfedre var hun et godt og fast innslag på møtene våre.

1stjerne

2001

Ludvig Johansen

ƒ 31.08.1916 † 02.03.2002 Fra Sem

Han var en av troikaen Gudrun Sandland, Georg Iversen og Ludvig som reiste fylket rundt og smurte julekake til møtene. Han satt bl.a. som revisor. for foreningen. Han v ar en av lagets tause hjelpere som alltid stilte opp sammen med sin kjære kone Bittebitt. Han var så stolt da han ble æresmedlem sa hans kone. Han døde rett etterpå.

1stjerne

2000

Erling Granholt

ƒ 17.06.1925 † 21.11.2015 Fra Sandefjord

En av grunnleggeren av foreningen. 

Mangeårig styremedlem og ikke minst kasserer. Han var stødig og styrte skuta gjennom storm og forbi skjær. Han var mild og rundt i kantene og en meget klok mann som brukte hverdagsklokheten sin til og fremme lagets situasjon rundt om i fylket. Han ble meget overrasket da han blei æresmedlem. I slektsenterets første tid kom han og en kamerat på besøk i helgene etter at de hadde badet oppe i Andebu.

1stjerne

2000

Lillian Aarholt

ƒ 12.08.1925 Fra Nøtterøy

En av grunnleggeren av foreningen. 

Hun var med fra begynnelsen og er vår «Grand old lady». Hun satt i interimstyret og var vår første leder. Hun var med i styre og stell på alle måter, og hennes mann, Hans Kristian, var en av lagets medhjelpere nesten uansett hva vi spurte om. Mange Gjallarhorn ble stiftet og pakket hjemme hos dem, og da holdt vi gjerne på i noen timer. Hans Kristian lagde både middag og nattmat til oss. Lillian ga slektsenteret det flagget som hver eneste dag henger på utsiden.

1stjerne

2000

Finn A. Wang

ƒ 14.12.1937 † 25.10.2012 Fra Slagen 

 

Var en av stifterne av laget og satt i styre i mange år, både i fellesforeningen og Vestfoldlaget. Han var Gjallarhorns første redaktør og skrev artikler i mange år. Han hadde studert i Edinburg i sin ungdom og sluttet aldri og la seg fascinere av skotsk historie og engelske kongerekker. Hans historie om gærnejakob skottekonge fikk alle høre. Han skrev to bøker. En om de gamle Vestfoldslektene og en om slektene på Bolærøene. Vi er mange som koste oss med avisartiklene «Over fjell og gjennom dal».

1stjerne

2000

Thor K Thorsen

ƒ 10.03.1923 † 06.09.2007 Fra Sandefjord

En av grunnleggeren av foreningen. 

Mangeårig styremedlem og leder. Han hadde en fortellerevne av de store og historiene om hans mange slektsturer rundt om i Norge var fantastiske. Han hold mange flotte foredrag og fungerte som leder bl.a. da vi hadde våre lokaler på pensonistskolen i Melsomvik. Han var halvt vestfolding og halvt sørlending og var veldig interessert i alt som rørte seg blant sine forfedre. Sleksthistorielaget overtok alt slektsmaterialet etter ham.

1stjerne

2000

Arne Einarsen Enne

ƒ 23.08.1936 † 02.02.2015 Fra undrumsdal

En av grunnleggeren av foreningen. 

Var en av stifterne av foreningen og satt i styresammenheng i mange år. Han brant spesiellt for Botne og oppkopiering og videreføring av bygdebøkene for denne delen av fylket. En telefonsamtale med Arne tok minst to til tre timer, og hans engasjement var stort. Han forsket seg bakover i historien og kom ofte med spennende og spenstige forslag til hva løsningen kunne være.

Lukk meny