Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

I

Nr 46 2010

 • Lillian Skow: Litt av hvert om "Størst av alt"
 • Drammen Gotisk-gruppe: Commandersersjanten og den fryktelige konen hans
 • Tove Andresen: Besøk fra Amerika
 • Erik Bjune: Norske Gardsbruk for Vestfold
 • Sten Høyendahl: Overn i Modum - gårdshistorie til revisjon
 • Skjelland i Andebu-Ola Nilsen og hans slekt
 • Kristian Hunskaar: Åsulv-ætta på Skjelland i Andebu
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Saltmester Jørgen Eliassen Steen og hustru Anne Maries etterslekt
 • Egil Theie: Stockmann i Stokke
 • Årsmøte i VSHL
 • Møteoversikt høsten 2010

Nr 47 2010

 • Redaktørens juleord
 • Julemat på alle fat
 • Det nye Slottsfjellmuseet
 • Blir Søndre Linnestad gård i Re verdensberømt
 • Hvordan presentere slektsforskning
 • Nye digitale kilder på Digitalarkivet
 • Ny gårds-og slektshistorie for Hurum
 • Tradisjonell genealogi og DNA-tester for å spore anene
 • Gåten Martine Madsdatter Lind
 • Fattiggårene
 • Etterkommere av Engebret Gjøgri i Hillestad
 • Ola rumpedrenger på Berg i Hof
 • Anders Torsbys tragiske død
 • Jordeiende Tønsbergborgere i 1644
 • En prestemorder, en stråmann, en drapsmann og en sølvfinner
 • Nekrolog over Tore H. Vigerust
 • Møteoversikt våren 2011

Nr 48 2011

 • Ombygging på Nauen- gave fra Sparebank 1 Buskerud/Vestfold
 • En kvinne i mannsklær
 • Gunvor Ruberg - odelsjente og karrierekvinne
 • Bokomtale: "Vore fælles aner"
 • Slektsbook?
 • Noen storgårder i Lardal
 • Fellestur med VSHL og BSHL
 • Et Ramnes skifte med relevans for Eiker
 • Smedslekt i Hedrum
 • En vellykket svenskeinnvandrer til Eiker
 • Celebriteter med røtter i Eikerbygdene
 • Folket på Nordre Nes i Slagen, en gren av slekten fra Holm
 • Årsmøte i BSHL og VSHL
 • Møteoversikt høsten 2011

Nr 49 2011

 • Buskerud Sleksthistorielag: Innkalling til årsmøte i BSHL
 • Vestfold Sleksthistorielag: Innkalling til årsmøte i VSHL
 • Johnny Eilers: VSHL's høsttur til Bolærne
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Folket på Nordre Nes i Slagen - et tillegg
 • Torgrim Redalen: Svar til Odd Arne Helleberg
 • Lillian Marie Aarholt: BSHL og VSHL's første historie
 • Jan Sigbjørn Larsen: Husmannsplassen Tangen under Aker på Sem
 • Rune Helland: Tor Amundsen på Øvre Ås i Nykirke
 • Siri Lind Johannessen: Slavehandel - Historiens største folkevandring
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy - del 1
 • Are S. Gustavsen: Koppskatten 1645 for Tønsberg by
 • Are S. Gustavsen: Noen folk i «Drammen» 1645
 • Redaktørenes juleord
 • Navneindeks
 • Møteoversikt høsten 2012

Nr 50 2012 del 1/2

 • Forord
 • Jubileumsstoff:
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Mine minner i laget
 • Jan Anthonisen: En dugnadstid
 • Siri Lind Johannessen: Mine to år som leder i VSHL
 • Ledere og redaktører gjennom 25 år
 • Barbro Bredahl: VSHL's jubileumsfest
 • Egil Theie: VSHL's nye æresmedlem
 • Maya Lillemoen: Leder i BSHL
 • Maya Lillemoen: Jubileumsfest i BSHL
 • Kristian Hunskaar: Sju år med Gjallarhorn
 • Are S. Gustavsen: Gjallarhorn 1995-2002 - En slektslitterær forvandling
 • Siri Lind Johannessen og Egil Theie: Redaktører i jubileumsåret
 • Artikler
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy, del 2
 • Vidar Røhne Nilsen: En Familiebeskrivelse
 • Lagsstoff
 • Årsmøte i VSHL
 • Årsmøte i BSHL
 • Møteoversikt VSHL høsten 2012
 • Møteoversikt BSHL høsten 2012
 • Kildeavskrifter
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerdsmantallet Nes i Hallingdal 1528
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerden 1528, lensregnskap 1560-61 for Flå
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Skattemanntall Numedal 1560
 • Jan Fr. Lysaker Engedahl: Bygningsskatt Eiker 1593
 • Jan Fr. Lysaker Engedahl: En godssamling på Eiker 1605

Nr 50 2012 del 2/2

 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gammelt fra Sandsvær 1652
 • Leif Thingsrud: Strandsittermanntallet 1661-1664
 • Astri Gudal Gulbrandsen: Leiehusmanntallet Bragernes 1662/1663
 • ??: Manntallet for Røyken 1664
 • Erik Bjune: Fødte og døde menn i Hurum og Strømm 1665
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1682-1696
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1696-1710
 • Jens Petter Nielsen: En drapssak fra Ål 1690-1691
 • Gotfred Holo: Kirkebok for Modum 1768
 • Tore Hermundsson Vigerust:: Svensker på Strømsø 1808
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 1
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 2
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Auksjonsplakat fra Fossnes 1845
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Fantefortegnelsen 1845
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1820-1828, del 1
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1829-1858, del 2
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 3
 • Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 4
 • Tore Jørgen Løwe: Ligningen for Larvik 1875

Nr 51 2012

 • Innkalling til årsmøte i BSHL
 • Innkalling til årsmøte i VSHL
 • Bethen Dehli: Fotogruppa på Nauen
 • Siri Lind Johannessen: "Sommerfugl i vinterland" Om fargede innvandrere i Norge i gamle dager
 • Torkel Fagerli: Presteslekten Aurelian fra Gulle-Rauan i Hedrum med forbindelse til slekten Holst i Holmestrand
 • Sten Høyendahl: Gudbrand Spone på Modum og hans døtre
 • Torgrim Redalen: Toralde, kong Magnus Håkonsens frende
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy - del 3
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Den mystiske Salomon Jonsen Fukla/Nes/Rønningen. Et skritt nærmere en løsning?
 • Jonn H. Eriksen: Astri Gudal Gulbrandsen, til minne
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Til minne om Finn Asbjørn Wang
 • Navneindeks
 • Møteoversikt høsten 2010

Nr 52 2013

 • Barbro Bredahl: Sommertur til Falkensten Bruk og Løvøya kapell
 • Egil Theie: Tur til Midgard og Gildehallen
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Gjert Olsen Adals slekt
 • Kåre Torgersen: Fra kongens København til Sandsvær
 • Jonn Eriksen: Fattiges grav - Den gang "perleporten" ikke var like bred for alle
 • Brita Nordberg: Skifte på Aarholt i 1703
 • Svein Davidsen: Hvem var stamfar til disse familiene?
 • Torkel Fagerli: Slekten Børnich fra Drammen
 • Siri Lind Johannessen: xe "Edvard Munch"Edvard Munch - far til tvillinger?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: xe "Jon Borgersen"Jon Borgersen Søndre Bø i Slagens etterslekt
 • BSHL's årsmøte 2013
 • VSHL's årsmøte 2013
 • Navneindeks
 • Møteoversikt høsten 2013

Nr 53 2013

 • Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
 • Siri Lind Johannessen:: En helt alminnelig onsdag i slektssenteret på Nauen
 • Barbro Bredahl: Medlemsmøte i VSHL på Nauen
 • Are S: Gustavsen: Kvinners rettslige stilling på 1600-tallet - noen eksempler fra by og land
 • Torgrim Medalen: Kane-slekten, segl og eiendommer
 • Jan Sigbjørn Larsen: Skomakermester Lars Larsen Larvik
 • Kristian Hunskaar: En feilidentifisering på Holmen i Sandar
 • Kristian Hunskaar: En stump av et skifte
 • Kristian Hunskaar: Helge Jensen Brønnums andre kone
 • Kristian Hunskaar: Kristen Helgesen på Engø i Sandar og hans slektskrets
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Vik i Sem - Horten i Borre og navnet Brynte
 • Navneindeks
 • Møteoversikt våren 2014
Lukk meny