Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

I

Nr 37 2005

 • KH: Vestfold Slektshistoriesenter åpnet
 • EJB: Medlemsåpning 20 august
 • Barbro Bredahl: Vestfold Slektshistorielag på Sverigetur
 • Kort og godt
 • Augustinius slekten på Åserud i Skoger kom fra Eiker
 • Opphavet til slekten Paust i Sandefjord
 • Ole Thommeson Pausts andre kone
 • Slekte Zetlitz i Norge
 • Rune Blix Hagen: John Cunningham - admiral, lensherre og heksejeger
 • Kristian Hunskaar: Forskningsstatus rundt navnet Schøller i Hedrum
 • Torbjørn Steen-karlsen: "En Kvinnebibels" (slekts)-historie
 • Arne Tollefsen & Are S. Gustavsen: Hvem var egentlig Nettas aner?
 • Til medlemmene i Vestfold Slektshistorielag
 • Odd Arne Hellberg: Fyndarfossen forteller slektshistorie - del 1
 • Kristian Hunskaar: Ætlinger av Margrete Gulliksdatter på Søndre Hellenes i Hvarnes
 • Tore Jørgen Løwe: Ligningen for Larvik 187

Nr 38 2006

 • Maya Lillemoen: Samarbeide mellom Buskerud Slektshistorielag og DIS-Buskerud-Drammen
 • Kristian Hunskaar: Borre bygdebok digitaliseres
 • Kristian Hunskaar: Innspurten for nye Ål bygdebok
 • Kristian Hunskaar: Amerikaner søker informasjon om forlis
 • Kort og godt
 • Lindgaard-slekten fra Sandefjord
 • Feilplassert i "Sigfred-ætta"
 • Are S. Gustavsen: Mari Hansdatter fra Eiker og dødsfallmeldingene
 • Arne Tollefsen 90 år
 • Kristian Hunskaar: Arv & ætt på søndre Bjerke i Hedrum
 • Torkel Fagerli: Trelasthandler Christen Simensen i Sandefjord - og litt om Coldevin, Giedde, Mørch, Lem m.m
 • Laila Hynne: Ole Ellefsen på Tangen under Bergan i Hedrum og Hans familie
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Skatvedt i Andebu
 • Odd Arne Helleberg: Fyndarfossen forteller slektshistorie - del 2

Nr 39 2006

 • Turid Horpen: Tur til gamle Fiskum kirke
 • Kristian Hunskaar: Last ned Hole Bygdebok fra nettet.
 • Barbro Bredahl: Lette etter norsk familie - og fant den
 • Kort og godt
 • Anders Jahres morsslekt
 • Christen Simensens barn
 • Kasper Olsen Bergsøen på Nøtterøy - ikke nøttlending
 • Maya Lillemoen: Ranvik-familien i Hurum
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av? Del II
 • Kristian Hunskaar: Kan vi få mer variert stoff i Gjallarhorn?
 • Kristian Hunskaar: Skatvet i Andebu - to kommentarer
 • Are S. Gustavsen: Åsnes fra Sande - en jordegodsmosaikk?
 • Odd Arne Hellberg: Ætta fra Skjønne i Nore
 • Kristian Hunskaar: Hans Guttormsen på Steinsholt i Stokke

Nr 40 2007

 • Siri Lind Johannessen:Romanifolket- et frihetselskende folk, men forfulgt og hatet
 • Kristian Hunskaar: Kirkebøkene er bare begynnelsen
 • Kristian Hunskaar: VSHL med omarbeidede nettsider og slektsforum
 • Kristian Hunskaar: Kirkeboka for Eiker transkribert
 • Kort og godt
 • Ketil Firing Hansen: Faddere viser vei
 • Are S. Gustavsen: Åros l: En "Friis-slekt" fra Røyken med etterkommere på Vestre Lærum i Sande
 • Are S. Gustavsen: Åros ll: Hvordan bruke en bygdebok- Røyken bygd før og nu
 • Gunnar Nicolaisen: PÅ jakt etter Marie Larsdatter
 • Torgrim Redalen: Bobrødrene fra Gulsvik og Skjønne og deres slektsforhold
 • Kristian Hunskaar: En slektskrets knyttet til Nedre Møkkenes i Skjee
 • Lagsider
 • Spørsmål og svar, hvem forsker hva!
 • † Arne Tollefsen 1916-2006

Nr 41 2007

 • Inger Lise Hauge: Foredrag om innvandringen til Drammen
 • Arne Bechmann: Bildekavalkade fra VSHLs arrangementer i desember
 • Kort og godt
 • Aner fra Bohuslän
 • Firlinger fra Sem 1745
 • Terje Østro: Svar på "Bobødrene fra Gulsvik og Skjønne og deres slektsforhold"
 • Torgrim Redalen: Svar på Terje Østros innlegg
 • Kristian Hunskaar: Kongens fortjenestemedalje i gull til Gunnar Christie Wasberg
 • Tore Hermundsson Vigerust: Svensker på Strømsø 1808
 • Svein Davidsen: DNA-test som mulig verktøy i slektforskning
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av ? Del III
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Nye oppdagelser rundt Jens Brønnum
 • Odd Arbe Helleberg: Ei storhundreårstrette
 • Erik Bjune: Født & døde hannkjønn i Hurum og Strømm i 1665
 • Minneord Thor Kristian Thorsen 1923-2007

Nr 42 2008

 • Siri Lind Johannessen: VSHLs medlemsmøter vinter 2008
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Nytt i Slekthistoriesenterets bibliotek.
 • Lars Harald Alstadsæter: Ny giv for lokalhistorie i Andebu
 • Siri Lind Johannessen: En amerikaner som har funnet sine norske røtter
 • Kort og godt
 • Norske gårdsbruk: antagelig mest lest etter bibele.n
 • Mette Rusletvedt i Stokke
 • Barbro Bredahl: Nøtterøy i fokus
 • Odd Arne Helleberg: Omkring Skønneætta fra Nore
 • Kristian Hunskaar: Tinglysningsmaterialet- og så lensregnskapene?
 • Lisbeth Akerholt: Smedslekten Boveng i Norge & Sverige
 • Rune Helland: Thale Olsdatter Fossøla i Nykirke - ikke en, men to personer
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannslekter på Nøtterøy: Glarmester Simon Pedersen Bergsøens slekt
 • Are S.Gustavsen: Om Revå i Sande (1578). Sjur Eilivsson - glemt stamfar for slektene på Herkjeft, Kjeldås og Sando?
 • Rolf Ivar Bredahl til minne 1946 - 2006
 • Vestfold Slektshistorielags forum

Nr 43 2008

 • Siri Lind Johannessen: Langveisfarende til Nauen
 • Siri Lind Johannessen: Om "å forvalte felles hukommelse for ny erkjennelse!"
 • Kristian Hunskaar: Folketellinga 1865 for stokke komplett
 • Lisbeth Akerholt: Jernverksseminar ved Næs Jenverksmuseum
 • Torkel Fagerli: Lindgaard, Frisler, Skarbo, Stockmann, Firing & Lang
 • Kristian Hunskaar: Nytt om Firing-slektas mødrenes opphav.
 • Hans Mathisen: Dampskipskaptein Petter Amundsen Sundt (1844-1907) og hans slekt
 • Lailla Hynne: Anders spillemann i Sandeherred
 • Andebu-bygdebøkene digitalisert
 • Kristian Hunskaar: Hvem var Anne Reiersdatter på Møyland i Andebu?
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-slekt
 • Kristian Hunskaar: Rekonstruksjon av arveoppgjøret etter Jens Brønnum i Sandeherred
 • Nye bygdebøker for Ål
 • Kristian Hunskaar: Hvilken Andebu-prest var Daniel Pedersen på Vestre Hasås i Kodal sønn av?
 • Gerd Salvesen til minne 1937-2008
 • Siri Lind Johannessen: samarbeidesrådet for historielagene i Vestfold

Nr 44 2009

 • Siri Lind Johannessen : Julehuset på Nauen
 • Aina Aske: Grevskapstiden i Vestfold
 • Kort og godt
 • Norske Falne og omkommede under 2.verdenskrig, søkbare databaser
 • Mattis Eftedahls patronym avslørt
 • Kristian Hunskaar: Presenterte Vestfold-slekt.net
 • Astrid K Natvig: Steffen & Malen på Svarteberg i Lier - et slektsmysterium
 • Rune Helland: Sjulsønnene i Våle
 • Støtt Vestfold Slektshistorielag når du tipper
 • Bjørn J Rosenberger: Folketall i Vestfold & Buskerud
 • Are S Gustavsen: Skoleholderen fra Gausdal: Tore Andersson Kviberg - et 1700 talleksempel fra den innenlandske migrasjon
 • Kristia Hunskaar: Flesberginger på Burvall i Kodal
 • Arne Bechmann: Hvalfangstmøte 7.oktober 2008

Nr 45 2009

 • Siri Lind Johannessen: Avskjedsintervju med en avholdt redaktør
 • Siri Lind Johannessen: En jernkvinne i joggesko
 • Siri Lind Johannessen: Verdt å vite om gravsteder og kirkegårder
 • Siri Lind Johannessen: Lagenes fellestur til Åsgårdstrand
 • Egil Theie: VSHL's tur til Bjerkøy
 • Egil Theie: Litt om Bjerkøys historie
 • Kort og godt
 • "Tingene forteller" i bok eller på data
 • Utvandringen til Amerika
 • Tor Bjørviks bok om Sanderfjordgårdere
 • Nytt om Nauensenteret
 • De nye redaktørene
 • Skifteprotokoller på nettet
 • Slektsforskerdagen i Vestfold
 • Kristian Hunskaar: Ei slekt fra Sletholt i Kodal
 • Kristian Hunskaar: Nils skredders slekt fra Andebu
 • Lisbeth Akerholt: Referat fra jernverkshistorisk seminar 28.-30.august 2009 i Bærum og på Bogstad
 • Rune Helland: Store-Dals slekta i Høyjord
 • Utvandring fra Høyjord og Andebu 1851/1852
 • Kristian Hunskaar: Slekta Sletsjø fra Larvik
 • Laila Hynne: Anne Joensdatter ca 1667-1707 på Nordre Hvaal i Lardal
Lukk meny