Gjallarhorn slektshistorisktidsskrift

I

Nr 28 2001

 • Barken "Ilma" av Arendal
 • De første bind av bygdebok for Nes & Flå
 • Borge, Gjennestad & Oserød i Skjee.
 • Busnes- ætta: 3. Mykstu-ætta: Fram & attende over fjellet (siste del)
 • Haughemslektene fra Sandar -del 9
 • Supplerende opplysninger om slektene Offenberg & Worm samt refleksjoner rundt slekten Karth
 • Auen Madsson Åsgården og Anne Bentsdotters kjente og ukjente etterslekt i Vestfold

Nr 29 2002

 • Kristian Hunskaar: Ono i Hedrum
 • Kristian Hunskaar: Litt om Hvitstein i Kodal
 • Kunt Andersen: Hans Hansen Grøtterøds etterkommere
 • Knut Bryn: Litt mer om slekten Worm
 • Odd Arne Helleberg: Busnes-ætte, 4. Nisi-greina
 • Steinar Torp: Litt om Breda
 • ASG: Nå kommer bygdebøkene for Nes & Flå!
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Anders Kristensson på Gran I Andebu.

Nr 30 2002

 • SG: Kildeskriftsprosjekt 1624
 • Sandesokninger vi minnes!
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Lars Helgesson på Tem i Sem & hans etterslekt
 • Mari Kristoffersdotter Årholt i Stokke
 • Gammel & ny viten om Berg i Høyjord.
 • Gulbrand Jacobsson Solum i Arnadal.
 • Ragnar Halden 1933-2002
 • PMB: Vellykket fellesmøte på Fossesholm
 • ASG: Ved redaksjonsskifte 2002
 • Kristian Hunskaar: Slektsforhold på Nedre Løke i Skjee
 • Odd Arne Helleberg: Busnes-ætta - Del 5,6 & 7
 • Gunborg Holmberg: Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge - del 4: 1865-1875
 • Erling Granholt: Haughemslektene fra Sandar - del 10
 • EJB: Godt oppmøte på medlemsmøte i Larvik EJB: Gjallarhorn trenger medarbeidere
 • Are S. Gustavsen: Lindum i Skoger - en ny løsning og flere problem
 • Gjallarhorns nye layout-ansvarlig
 • Nytt bind av Hole bygdebok
 • Odd Arne Helleberg: Vebrands-ætta frå Veggli i Numedal - del 1
 • Kristian Hunskaar: Gjerlaætta i Skjee
 • Thorgeier Kjær: To høyesterettsdommer.
 • KH: Øksedrepte emigranter på filmlerretet
 • NSF har fått nytt biblotek

Nr 31 2003

Nr 32 2003

 • Ketil Firing Hansen: Unik sjølegd fra 1706
 • Torkel Fagerli: Slekten Grøn fra Vestfold
 • Torkel Fagerli: Slekten Lang - et supplement
 • Torkel Fagerli: Slekten Worm - en kommentar
 • Odd Arne Helleberg: Vebrands - ætte fra Veggli i Numedal - del 2
 • Kristian Hunskaar: Nye bidrag vedrørende Pøtten i Brunlanes
 • Kristian Hunskaar: Orden i barneflokken!
 • Kristian Hunskaar: Gjerlaætta i Skjee - et tillegg
 • Are S. Gustavsen: Slektene rundt Goksjø: Haughem
 • Gotfred Holo: Kirkebok for Modum 1712-1782

Nr 33 2003

 • Opptrykk av gamle utgaver av Gjallarhorn
 • Bygdekveld i NSF
 • Kristen Nøklegård på Nykirke og hans nærmeste etterkommere
 • Endelig svar på Påskenøtt fra 2000
 • Vebrands - ætta frå Veggli i Numedal- del 3
 • Statsråd Nils Hønsvald var fra Vestfold
 • Gamle og nye Skjeauætlinger.
 • Ymse slektshistoriske litteratur fra Vestfold
 • Svenskemanntallene 1734 publisert

Nr 34

 • KH: Nye ledere i begge fylker
 • Leif Biberg Kristensen: Marthe Christensdatter fra Solum - død på Trolldalen i Andebu 1830
 • Erling Granholt: Hans Holmen (1878-1958) - billedhugger og kunstmaler
 • Siri Lind Johannessen: Besøk på Midgard og Borrehaugene
 • Kristian Hunskaar: Var Tolv Steinsholt fra Haughem?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Vålebonden Ole A. Klavenes' etterkommere
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Ola Bjelland og Ola Skjelland - samme person, men likevel feil
 • Kristian Hunskaar: Gard Reines to døtre
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-Evju-slekta - del 1
 • Are S. Gustavsen: Lindum i Skoger - tillegg og rettelser
 • Spørsmål og svar, hvem forsker hva!
 • Lagssider
 • Møteoversikt høsten 2004

Nr 35 2004

 • Siri Lind Johannessen: Vestfold slekthistorielags aktiviteter juni-desember 2004
 • KH: Ny spalte: Kort & godt
 • Lisbeth Akerholt: Jernverksslekter og vallonere i Hedrum
 • Rolv Hunskaar: Fra Nordfjord til Vestfold
 • Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen Langeby i Sandar sønn av?
 • Erling Granholt: Anders Jahre - om hans slekt
 • Torkel Fagerli: Mer om slekten Grøn fra Vestfold
 • KH: Artikkelforfatter Torkel Fagerli
 • Odd Arne Helleberg: Bjerknes-Evju-slekta - del 2
 • Are S. Gustavsen: På spor av Skjervenslekt?
 • Are S. Gustavsen: Inger Stablum på Eiker - en mer sannsynlig Olsdotter fra Skjerven
 • Torbjørn Stenn-Karlsen: Viulsrød ved Skoppum i Borre
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Tillegg og rettelser til eldre artikler

Nr 36 2006

 • Sigmund Mossige: Svenskeinnvandringen i Norge
 • Lisbeth Akerholt: Kan vi spore vestfoldslekt tilbake til Hansaslekt fra Bergen?
 • Jørn Olsen: Hvor stammer Rejer-ættene i Kvelde sogn i Hedrum fra?
 • Torbjørn Steen-Karlsen: Stulen i Andebu
 • Odd Arne Hellebreg: Bjerknes-evju-slekta - del 3
 • Odd Arne Hellebjerg: Skjelvor - et sjelden navn
 • Are S. Gustavsen: Om Skjerven og Stufsrød i nr.35 tillegg og rettelse
 • Minneord: Odd Sando
 • Kort og godt
 • Mikkel Andersen fra nordre Stavnum i Stokke
 • Et skifte på Sjue i Vassås 1679
 • Grøn og Smidth
 • Worm på Østre Halsen.
Lukk meny